Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 10 - 2009-
 NHỮNG ĐỐI THOẠI
(Thao Thức 10) -2009-

  -2010-
 

Nhìn sang năm mới Kỷ Sửu

Thánh lễ cuối năm
tại Nhà nguyện Toà Giám Mục Long Xuyên

 

Kính thưa các anh em linh mục thân mến,

Ðức Cha Giuse đau, tôi sẽ nói mấy lời. Không phải thay Ngài, nhưng sẽ là tâm sự của một người tiền nhiệm.

Trước hết, tôi xin hết lòng cảm ơn Ðức Cha giáo phận và tất cả mọi anh em linh mục, vì đã thương tôi và nâng đỡ tôi bằng nhiều cách mọi ngày suốt đời tôi.

Tiện đây, tôi có 3 điều xin được chia sẻ.

1/ Năm mới, tôi mong đừng ai cầu chúc tôi được sống lâu, nhưng hãy cầu cho tôi luôn biết vâng phục thánh ý Chúa mà thôi. Ðối với tôi, sống lâu là một trách nhiệm nặng nề, tôi thì yếu đuối, nên rất sợ.

2/ Năm mới, tôi xin Chúa giúp mỗi người chúng ta biết trở thành những cây thu lôi thiêng liêng, hầu cản mọi cơn thịnh nộ Chúa toan đổ xuống thế gian này.

Ðể được như vậy, chúng ta cần bắt chước thánh tông đồ Phaolô, vui lòng chịu đóng đinh mình vào thánh giá Chúa Giêsu. Chúng ta sẽ là người dâng lễ, đồng thời cùng là của lễ đền tội thay cho dân.

3/ Năm mới, tôi thấy sẽ có nhiều người nghèo túng bé mọn tự nguyện đến với Chúa. Họ đến với Chúa một cách đơn sơ hồn nhiên do lòng mình khát khao, chứ không do người ta tổ chức. Họ sẽ làm nên một lớp người đem lại một phần đáng kể cho mùa xuân thiêng liêng có sức cứu độ. Chúng ta nên quan tâm tới họ.

Với 3 điều chia sẻ trên đây, tôi xin cầu chúc các Ðức Cha và linh mục đoàn tinh thần tỉnh thức Phúc Âm. Những dấu chỉ thời đại đang xảy ra báo hiệu sẽ có những bất ngờ. Sáng nay, được tin Ðức Cha Giuse đau, tôi cho đây là một bất ngờ đáng ngại. Những bất ngờ ấy sẽ được chúng ta đón nhận với niềm tin ở thánh giá của Chúa giàu tình yêu thương xót.

Chúng ta cầu nguyện cho nhau, cho giáo phận, nhất là cho Ðức Cha Cố Micae và Ðức Cha Giuse của chúng ta.

Long Xuyên, ngày 19/01/2009