Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 10 - 2009-
 NHỮNG ĐỐI THOẠI
(Thao Thức 10) -2009-

  -2010-
 

Những cầu mong
cho Giáo Hội Việt Nam

 

Tôi yêu mến Hội Thánh Việt Nam của tôi.

Tôi đã, đang và sẽ trung thành gắn bó với Hội Thánh Việt Nam của tôi.

Trong tình mến yêu tha thiết, tôi cầu mong cho Hội Thánh Việt Nam được tồn tại và phát triển đúng hướng. Do đó, tôi có những cầu mong sau đây:

 1/ Hội Thánh Việt Nam hãy luôn là Hội Thánh của Ðức Kitô

Một vài nơi đang có triệu chứng biến Hội Thánh Ðức Kitô thành Hội Thánh của giáo sĩ.

Giáo sĩ kiểu đó cai trị giáo đoàn một cách tuỳ tiện. Ít dựa vào Phúc Âm, Công đồng, Giáo luật. Giáo sĩ như vậy dễ trở thành Pharisêu, mà Chúa Giêsu đã lên án gay gắt (x. Mc 7,1-7).

Tính tự mãn sẽ làm cho những giáo sĩ ấy lười học hỏi, suy tư, tự đào tạo, dần dần dẫn tới chỗ suy giảm về trí thức và đạo đức.

 2/ Hội Thánh Việt Nam hãy luôn sống tự do

Ðó đây đang có dấu hiệu cho thấy Hội Thánh Việt Nam ở một số nơi đang bị dụ dỗ, bị khống chế bởi ba chước cám dỗ, mà Chúa Giêsu xưa đã trải qua trong hoang địa, đó là:

- Ham mê tiền bạc của cải,

- Ham mê danh vọng, quyền lực thống trị,

- Ham mê quyền phép phi thường (x. Lc 4,1-13).

Trong ham mê được quyền phép phi thường, có cơn cám dỗ thích trở thành người chiến thắng, Giáo Hội chiến thắng.

Sa vào những cám dỗ là mất tự do tâm hồn, không làm chứng được cho một Hội Thánh tự do trong Chúa Thánh Thần.

 3/ Hội Thánh Việt Nam hãy sống cho tương lai

Một số người vẫn tiếc nuối quá khứ, khát khao chiếm lại quá khứ. Thiết tưởng Chúa muốn Giáo Hội ta hãy sống cho tương lai. Chúa Thánh Thần luôn tạo dựng những sự tốt đẹp mới. Sống cho tương lai là tham gia vào việc xây dựng tương lai của Hội Thánh và của Ðất Nước một cách tin tưởng nơi Chúa.

 4/ Hội Thánh Việt Nam hãy là Hội Thánh hiện diện

Nếu xã hội này muốn không cần đến Giáo Hội, thì không vì thế Giáo Hội chủ trương vắng mặt. Sự hiện diện một cách nhã nhặn vẫn có lợi hơn là vắng mặt. Hiện diện cần nhất là trong lãnh vực văn hoá và xã hội... Muốn sự hiện diện trở thành hữu ích, thì cần phải đào tạo nhân sự. Trong một xã hội vật chất, sự hiện diện của Giáo Hội mang những giá trị thiêng liêng là một cách làm chứng cho Chúa.

 5/ Hội Thánh Việt Nam hãy là một Hội Thánh khiêm nhường thanh thoát, bạn của những người nghèo

Thượng Hội đồng các Giám mục Á Châu đã lưu ý các Giáo Hội tại Á Châu hãy quan tâm đến những người nghèo một cách đặc biệt.

Giáo Hội hãy nêu gương về sự thanh thoát trong cảnh sống bình dị, và về sự chăm sóc những người nghèo.

Về mặt mục vụ, hãy biết sống nghèo khó, luôn cậy nhờ ơn Chúa, chứ không hãnh diện về các phương tiện tự nhiên của mình.

Sống nghèo, lo cho người nghèo sẽ là những chọn lựa tốt để làm chứng cho Chúa trong xã hội hôm nay.

 6/ Hội Thánh Việt Nam hãy là Việt Nam

Không thiếu dư luận cho rằng: Giáo Hội Việt Nam bị ảnh hưởng hơi nhiều của Tây phương. Mong rằng quả quyết đó là sai. Nhưng Hội Thánh Việt Nam cũng nên để ý: Nếu người công giáo Việt Nam lúc này không “Sống Phúc Âm giữa lòng Dân tộc” một cách thiết thực với nhiều sáng kiến và dấn thân, cứ hướng về ngoại quốc một cách ngây thơ, thì chất “Việt Nam” sẽ giảm một cách đáng tiếc. Lúc đó, Giáo Hội sẽ không dễ tìm được một chỗ đứng, như mình mong muốn.

ù

Khi nói lên những cầu mong trên đây, tôi chỉ có ý chia sẻ những thao thức âm thầm của bao người trong Hội Thánh Việt Nam hôm nay.

Xin Chúa thương ban phúc lành cho sự chia sẻ bé nhỏ này.

Long Xuyên, ngày 10 tháng 02 năm 2009