Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 10 - 2009-
 NHỮNG ĐỐI THOẠI
(Thao Thức 10) -2009-

  -2010-
 

Năm Linh Mục

 

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu năm nay là ngày khai mạc năm Linh mục.

Quyết định trên đây của Ðức Thánh Cha Bênêđictô XVI kêu mời mọi tín hữu nói chung và các linh mục nói riêng hãy đến với thánh tâm Chúa Giêsu. Thánh tâm Chúa là biểu hiện tình yêu cứu độ của Chúa. Trong năm linh mục, chúng ta đến với tình yêu đầy xót thương ấy để xin ơn thánh hoá cho cho các linh mục, và xin cho chúng ta biết nâng đỡ linh mục theo thánh ý Chúa.

 I.

Ðến ở đây được hiểu thế nào? Tôi xin phép chia sẻ một chút riêng tư.

 1/ Ðến trước hết là khao khát

Khao khát Chúa, vì Chúa là tình yêu cứu độ. Khao khát chính trái tim Chúa đầy lửa tình yêu. Khao khát với niềm tin khiêm tốn.

Chúa Giêsu phán: “Ai khát, hãy đến với Thầy. Ai tin vào Thầy, hãy đến mà uống. Như Kinh Thánh đã nói: Từ lòng Người sẽ tuôn chảy ra những dòng nước hằng sống” (Ga 7,38).

Khao khát như vậy không đồng nghĩa với đi tìm. Phúc Âm cho thấy chính Chúa Giêsu đã trách một số người đi tìm Người. Bởi vì họ đi tìm Người, để thử Người, để tò mò, để tranh cãi, để bắt bớ.

Khi chúng ta đến bên Chúa với lòng khao khát thực sự, chúng ta sẽ gặp được một Ðức Kitô luôn làm theo ý Chúa Cha là Ðấng sai Người đi. Lúc ấy, chúng ta sẽ dần dần đọc rõ được ý nghĩa lời Người đã phán xưa: “Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Ðấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người” (Ga 4,34).

Công trình của Chúa Cha trao cho Ðức Kitô là cứu độ nhân loại, bằng cách tự hiến mình chịu tử nạn để “xoá tội trần gian” (Ga 1,21).

Thêm vào niềm khao khát là sự kết hợp mật thiết.

 2/ Ðến là kết hợp mật thiết

Chúa Giêsu phán: “Thầy là cây nho. Chúng con là cành. Ai ở lại trong Thầy, và Thầy ở trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Vì không có Thầy, chúng con không làm gì được” (Ga 15,5).

Khi đến với Chúa Giêsu mà lòng ta kết hợp với Người, thì tình yêu cứu độ của Người sẽ thanh luyện ta, để ta có thể nhận thấy Chúa hiện diện trong các bí tích, trong Hội Thánh, trong lịch sử, trong cả những biến cố tầm thường và ẩn dật xảy ra mỗi ngày của đời ta.

Tâm tình kết hợp và khao khát sẽ làm nảy sinh ra niềm tin tuyệt đối vào Ðức Kitô.

 3/ Ðến là tin tuyệt đối

Chúa phán: “Chính Thầy là đường, là sự thực và là sự sống” (Ga 14,6). Ta xác tín như vậy. Xác tín ấy đặt các phương tiện vào chỗ của chúng, để tôn vinh Chúa Giêsu lên chỗ nhất. Chỉ có Chúa là đường, là sự thực và là sự sống. Ðó là giá trị nền tảng, căn bản.

 II.

Ðến đây, chúng ta có thể tạm kết luận được rằng: Niềm khao khát, tâm tình kết hợp và lòng tin tuyệt đối sẽ làm nên một chiều kích thiêng liêng giúp mọi tín hữu, cách riêng các linh mục, được thuộc trọn vẹn về Chúa Giêsu.

Tuy nhiên, chiều kích thiêng liêng ấy là một ơn đặc biệt Chúa ban. Chúa sẽ ban ơn ấy cho những ai biết đón nhận qua con đường cầu nguyện, suy niệm Lời Chúa, và vâng theo ý Chúa. Với những việc đạo đức đó, chiều kích thiêng liêng đặc biệt kia sẽ dần dần đổi mới con người chúng ta.

Thời nay, phong trào thế tục cực đoan đang tàn phá dã man các giá trị thiêng liêng. Thế giới đang rơi vào một khủng hoảng trầm trọng về đạo đức.

Ðể cứu đời, để cứu Hội Thánh, để cứu chính bản thân chúng ta, chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu là tình yêu cứu độ. Không phải đến một mình, mà là đến cùng với các linh mục của chúng ta. Các ngài đang rất cần ơn Chúa cứu độ cho chính bản thân các ngài, cho mục vụ của các ngài, cho việc truyền giáo của các ngài.

Tôi tin tưởng: Chúa Giêsu với tình yêu cứu độ đầy xót thương sẽ ban dồi dào ơn thánh hoá cho các linh mục. Ðồng thời cũng sẽ ban cho chúng ta ơn biết nâng đỡ linh mục bằng những cách mà thánh ý Chúa mong chờ.

Xin thánh Gioan Viannê, quan thầy các cha sở, cùng với các thánh linh mục khác, cầu nguyện cho Năm Linh Mục được trở thành một năm hồng ân cho Hội Thánh Việt Nam chúng ta.

Long Xuyên, ngày 17 tháng 6 năm 2009