Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 10 - 2009-
 NHỮNG ĐỐI THOẠI
(Thao Thức 10) -2009-

  -2010-
 

Tâm tình tham dự

 

Chúng ta đang sống đạo trong một giai đoạn lịch sử sôi động. Một trong những cái làm sôi động là sự kiện tham dự, tham gia. Tham dự thánh lễ, lễ hội. Tham gia sinh hoạt cộng đoàn, và các tổ chức.

Sự kiện tham dự, tham gia được coi như một giá trị để đánh giá lòng đạo, và tinh thần truyền giáo.

Thực tế cho thấy những mục tiêu tốt đẹp ấy không luôn đạt được. Bởi vì tham dự tham gia nhiều khi bị chi phối bởi tinh thần thế tục mà không hay biết.

Vậy, thế nào để nhận ra sự tham dự tham gia là đúng hướng, dẫn tới những mục đích thiêng liêng đích thực.

Có nhiều cách. Ở đây tôi chỉ xin chia sẻ một cách mà thôi. Cách này nói lên sự đổi mới tâm hồn. Sự đổi mới này gồm ba yếu tố:

- Khát khao về với Chúa Cha.

- Bằng con đường của Chúa Giêsu.

- Dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

Xin khai triển vắn tắt từng yếu tố.

 1/ Khát khao về với Chúa Cha

Về với Chúa Cha” là tâm tình bình thường phải có nơi mọi người nhận Chúa là Cha. Mỗi khi cầu nguyện: “Lạy Cha chúng con ở trên trời”, người con Chúa hướng về Cha, tìm về Cha, khao khát được về với Cha.

Tâm tình đó sẽ được đốt nóng lên, trong nhiều trường hợp tham dự, tham gia. Những trường hợp đó không chỉ là tổ chức, lễ nghi, phát biểu, mà còn là lửa. Lửa thiêng này vô hình, nhưng được diễn tả ra bằng sự làm nóng lên các tâm hồn tham dự, tham gia. Nếu cần một vài hình ảnh, thì chúng ta có thể mượn trong Kinh Thánh và dân gian như:

- Con nai khát tìm về suối nước.

- Người lính canh đêm mong chờ rạng đông.

- Người bệnh tật mong đợi thầy thuốc.

- Ðứa con thơ ngóng đợi mẹ về.

- Kẻ gặp khó mong gặp người giải cứu.

- Người đi đường trông sớm về tới nhà.

- Con tàu vượt biển ngóng trông về tới bến.

Về với Cha” là tâm tình căn bản của người con suốt cuộc đời mình. Tâm tình căn bản ấy có thể bị nguội đi do sự lấn át của những tâm tình không căn bản. Nhưng nó sẽ được nóng lên, nhờ cầu nguyện, suy niệm và tham dự những thánh lễ và tham gia những sinh hoạt thực sự có lửa thiêng liêng. Lửa thiêng liêng này không thể tạo nên được do những hoành tráng, ồn ào. Càng không thể tạo ra được do tinh thần thế tục, trống vắng sự hiện diện và hướng dẫn của Chúa.

Phải có Chúa hiện diện, rồi phải biết đón nhận Chúa. Khi lửa thiêng đã đốt lên niềm khao khát tìm về với Cha, thì niềm khao khát ấy sẽ thúc giục ta tìm về với Cha bằng con đường đúng nhất. Con đường đó là con đường nào?

 2/ Bằng con đường của Chúa Giêsu

Chúa Giêsu được Chúa Cha sai vào thế gian, để nêu gương vâng phục thánh ý Chúa Cha, dùng chính mình để diễn tả Thiên Chúa là tình yêu và là sự thật.

Sự diễn tả ấy được thực hiện bằng lời nói, việc làm. Lời nói việc làm của Chúa Giêsu có sức chữa lành và đổi mới. Chữa lành và đổi mới trong mọi lãnh vực nằm trong con người. Lãnh vực thuộc thể xác, lãnh vực thuộc cảm xúc tâm linh, lãnh vực thuộc tinh thần trí tuệ.

Chữa lành và đổi mới dành cho mọi người, nhưng đặc biệt là dành cho những người cùng khổ. Ai cùng khổ, thì Người cũng cùng khổ và cùng khổ hơn, để gặp gỡ họ và chia sẻ với họ. Tình thương của Người là vô biên vô bờ. Chân lý của Người là giải cứu, tháo gỡ và dẫn về với Cha giàu lòng thương xót.

Thiên Chúa là Tình Yêu, Thiên Chúa là chân lý, sẽ không là một ý tưởng, nhưng là những gặp gỡ sống động. Ðiều đó được thực hiện ở nhiều tham dự, tham gia. Tôi gặp gỡ những người sống với Thiên Chúa tình yêu và chân lý. Họ giúp tôi nhận ra Thiên Chúa là tình yêu và chân lý. Họ theo gương Chúa Giêsu hy sinh đời mình cho người khác, vì Thiên Chúa tình yêu và chân lý. Họ đi về với Cha bằng cách bước theo Chúa Giêsu phục vụ yêu thương con người, dù phải từ bỏ mạng sống.

Sau một tham dự, tham gia, nếu tôi được như thế, và gặp được nhiều người như thế, thì tôi cho rằng tham dự, tham gia ấy là có chất lượng.

Ðể được như vậy, tôi rất cần được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần.

 3/ Dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần

Tôi khát khao về với Chúa Cha. Tôi về với Chúa Cha bằng con đường Chúa Giêsu. Nhưng, tôi cần nói thực một điều là tôi không dám tự hào có đủ sức đi theo con đường lý tưởng đó. Thực tế là tôi dâng mình cho Chúa Thánh Thần. Người dẫn dắt tôi, để tôi biết đón nhận Chúa Giêsu vào đời tôi. Tôi đón nhận Người. Quan trọng là biết đón nhận Chúa Giêsu. Rồi tôi phải cố gắng làm hết sức mình để cộng tác với ơn Chúa.

Thái độ này khiến tôi vừa cậy tin vào Chúa, vừa nhận thức thấm thía thân phận hèn mọn của mình

Thái độ này cũng sẽ cho tôi thấy những bất ngờ Chúa làm trong sứ vụ của những người Chúa sai đi. Mình chỉ là một dụng cụ yếu kém. Mình chỉ là một chiếc gương mờ. Nhưng Chúa lại cho thấy nhiều kết quả. Chỉ có sự khiêm tốn cảm tạ mới là cách làm chứng hợp lý cho hồng ân Chúa ban nhưng không.

Tôi xác tín rằng: Nhờ Chúa Thánh Thần, mà chúng ta mới biết được thánh ý Chúa và biết thực thi thánh ý Chúa một cách cụ thể. Thánh ý Chúa rất khác ý riêng ta.

ù

Càng ngày tham dự tham gia càng mang nhiều hình thức. Càng ngày sự mời gọi tham dự tham gia càng được phát động dưới nhiều động cơ. Có thể đó là dấu chỉ của sự phát triển đạo đức. Nhưng, nếu không hợp ý Chúa, thì đó lại là dấu chỉ của sự suy thoái đời sống nội tâm.

Long Xuyên, ngày 9 tháng 5 năm 2009