Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 10 - 2009-
 NHỮNG ĐỐI THOẠI
(Thao Thức 10) -2009-

  -2010-
 

Từ một căn phòng nhỏ

 

Ngày 14 tháng 5 năm 2009, giáo phận Long Xuyên tổ chức thánh lễ Tạ Ơn và mừng Ðức Cha Micae Nguyễn Khắc Ngữ được:

- 100 tuổi đời.

- 75 năm linh mục.

- 50 năm Giám mục.

Thánh lễ được tổ chức long trọng tại nhà thờ Chánh Toà Long Xuyên. Nhà thờ được trang hoàng đẹp. Thành phần tham dự mang màu sắc gia đình và toàn quốc. Nghi thức trang nghiêm sốt sắng diễn tả một Hội Thánh hân hoan bước về hướng Nước Trời.

Riêng đối với tôi, cái làm tôi suy nghĩ nhiều nhất hôm nay không phải là nhà thờ, thành phần tham dự, và các nghi thức, nhưng là nơi Ðức Cha Micae vốn sống đời âm thầm. Ðó là một căn phòng nhỏ.

Thăm Ðức Cha trong căn phòng đơn sơ này, tôi nhớ lại đoạn sách Tông đồ Công vụ viết về thánh tông đồ Phaolô: “Suốt hai năm tròn, ông Phaolô ở tại nhà ông đã thuê, và tiếp đón tất cả những ai đến với ông. Ông rao giảng Nước Thiên Chúa và dạy về Chúa Giêsu Kitô, một cách rất mạnh dạn, không gặp ngăn trở nào” (Cv 28,30-31).

Như thánh Phaolô, Ðức Cha Micae đã góp phần xây dựng Hội Thánh tại căn phòng mình ở. Không phải hai năm, mà hơn mấy chục năm.

Trước kia, hoạt động truyền giáo của Ngài là những chuyến đi mục vụ trên một không gian rộng dài từng trăm cây số. Nay, hoạt động xây dựng Hội Thánh của Ngài thu hẹp lại vào một căn phòng. Từ căn phòng bé nhỏ này, Ngài vẫn là một tông đồ hoạt động theo khả năng của Ngài. Mục vụ đó có thể thấy dưới hai hình thức sau đây:

 1/ Rao giảng về Chúa Giêsu

Tại căn phòng nhỏ, Ðức Cha Micae tiếp đón gặp gỡ những ai đến thăm Ngài. Ngài coi những dịp gặp gỡ đó như những giờ phút mục vụ. Ngài thường nhắc đến việc cầu nguyện, đọc Phúc Âm. Ngài dẫn người ta đến với Chúa Kitô. Ðúng như khẩu hiệu Giám mục của Ngài là: “Christus in Vobis - Ðức Kitô trong anh chị em”.

Ðức Kitô là Tin Mừng. Xây dựng Hội Thánh một cách đích thực là phải tập trung vào Tin Mừng Ðức Kitô.

Ðức Cha Micae, khi dạy người ta về Ðức Kitô, thường kết thúc bằng việc khuyên cầu nguyện. Ngài khuyên mọi người năng cầu nguyện kinh Mân côi. Ngài để ý đến việc suy gẫm 15 mầu nhiệm của kinh đó. Ngài hay nói: 15 mầu nhiệm kinh mân côi là tóm lược Phúc Âm.

Cách Ngài rao giảng về Ðức Kitô như thế dễ được mọi người tiếp thu. Ðặc biệt là các trẻ em, chúng gặp Ngài như nắm lấy một bàn tay hiền chỉ cho chúng đến gặp gỡ Ðức Kitô.

Ði đôi với việc rao giảng về Ðức Kitô là nêu gương thánh thiện.

 2/ Nêu gương thánh thiện

Trong căn phòng nhỏ bé của đời âm thầm, Ðức Cha Micae đã luôn sống thánh thiện.

Tôi hiểu sự thánh thiện như thế này: Mọi lãnh vực trong con người đều được Chúa Thánh Thần ngự trị, chi phối.

Lãnh vực thân xác với những nhu cầu riêng của nó, như ăn uống, ngủ nghỉ.

Lãnh vực tình cảm với những sinh hoạt đa dạng của nó, như nhạy cảm, cảm xúc, yêu thương.

Lãnh vực trí tuệ như khái niệm, hiểu biết, phán đoán.

Lãnh vực ý chí như khả năng chọn lựa, ước muốn.

Những lãnh vực này có thể lành mạnh, có thể không. Một cách để tin sự lành mạnh của chúng là việc người ta khiêm tốn đón nhận ơn Chúa Thánh Thần. Ơn Chúa Thánh Thần như làn gió thiêng thường xuyên thổi qua mọi lãnh vực, để chữa lành những gì cần phải chữa, để đổi mới những gì cần phải đổi mới, tất nhiên là về phương diện đạo đức.

Với nhận thức như trên, tôi nhìn vào Ðức Cha Micae trong căn phòng nhỏ hẹp. Tôi thấy mọi lãnh vực trong Ngài đều trong sáng đạo đức. Từ việc ăn uống, ngủ nghỉ, cho đến tình cảm, hiểu biết, chọn lựa đều toát ra sự thanh thoát, sự tự do của người con Chúa, tinh thần trách nhiệm của người mục tử, đặc biệt là sự khiêm nhường, nghèo khó và yêu thương của người môn đệ Ðức Kitô. Ðức Cha Micae là một nhà tu hành đích thực.

ù

Sách Tông đồ Công vụ viết về Hội Thánh của thánh Phaolô trong một thời hết sức khó khăn: “Hội Thánh được bình an, được xây dựng và sống trong sự kính sợ Thiên Chúa, và tiến triển nhờ ơn an ủi của Chúa Thánh Thần” (Cv 9,31).

Lời trên đây có thể áp dụng cho giáo phận Long xuyên, nhìn từ căn phòng bé nhỏ, nơi Ðức Cha Già âm thầm sinh sống.

Chúa Thánh Thần an ủi chúng tôi. Chúng tôi gồm ba thế hệ giám mục với toàn thể dân Chúa cùng nhau tiến bước trên đường về Nước Chúa trong an bình yêu thương, hiệp nhất.

Vì thế, từ căn phòng bé nhỏ của Ðức Cha Micae, tôi coi lễ tạ ơn hôm nay (14-5-2009) là một thông điệp gởi cho khắp nơi. Thông điệp đó là:

Hãy sống thánh thiện. Hãy loan báo Tin Mừng Ðức Kitô.

Thánh thiện là điều rất cần, rất quan trọng, rất giúp ích cho Hội Thánh và Quê Hương Việt Nam chúng ta.

Loan báo Tin Mừng Ðức Kitô là mục đích chính của Hội Thánh trong bất cứ hoàn cảnh nào. Không gì thay thế được việc căn bản đó.

Lạy Chúa, xin thương giúp chúng con biết đón nhận thông điệp nhỏ này cho thời sự phức tạp hôm nay.

Long Xuyên, ngày 14-5-2009