Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 10 - 2009-
 NHỮNG ĐỐI THOẠI
(Thao Thức 10) -2009-

  -2010-
 

Tâm tư gởi ngày sinh nhật báo Công Giáo và Dân Tộc

Ðăng báo

 

Những bài tôi đăng trên Công giáo và Dân tộc hầu hết là những bài giảng, huấn đức và suy niệm. Tôi chia sẻ những nội dung đó với gia đình tín hữu của tôi trước. Rồi, tôi mới đăng trên báo sau. Ðăng báo như vậy là một cách mở rộng phạm vi chia sẻ.

Nội dung chia sẻ thường dựa trên nền tảng Phúc Âm. Mục đích chia sẻ luôn là để phục vụ Hội Thánh Chúa Kitô. Chính nhờ Ðức Kitô, cùng với Ðức Kitô và trong Ðức Kitô.

Những bài tôi đăng báo đã gây nhiều phản ứng. Nhiều phản ứng đã giúp ích cho tôi. Tôi coi những phản ứng giúp ích đó như những lá thư Chúa gởi cho người tôi tớ mọn hèn của Chúa.

Qua kinh nghiệm đó, tôi thấy tôi cho đi ít, mà lãnh nhận được nhiều.

Từ những lãnh nhận ấy, tôi đối thoại với Chúa một cách khác. Ðó là đối thoại của một người tội lỗi với Thiên Chúa giàu tình yêu thương xót.

Càng ngày, đối thoại như thế nghiêng về tỉnh thức lắng nghe Chúa nói. Chúa nói trong thinh lặng sâu thẳm của nội tâm. Ðôi khi, tôi chia sẻ những cảm nghiệm đơn sơ tư riêng như thế.

Khát vọng của tôi là được thuộc về Chúa. Tôi xin được thuộc trọn về Chúa. Tôi cầu mong Hội Thánh Việt Nam được thuộc trọn về Chúa.

Với chút tâm tình trên đây, tôi xin thân ái kính chúc quý độc giả Công giáo và Dân Tộc ơn luôn sống theo thánh ý Chúa.

Long Xuyên, Tháng 6 năm 2009