Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 10 - 2009-
 NHỮNG ĐỐI THOẠI
(Thao Thức 10) -2009-

  -2010-
 

Nhân Năm Linh Mục

Linh Mục ca tụng Chúa
từ những yếu đuối

 

Ca tụng Chúa là việc thường ngày của linh mục. Lý do ca tụng thì vô vàn. Sách kinh dạy. Sách lễ dạy. Tu đức dạy.

Ngoài ra, còn những lý do riêng. Như từ một công trình đã hoàn tất, từ một phát triển đã thành công, từ một bậc thang địa vị được bước lên, nhất là từ người phàm được phong lên chức linh mục.

Nhưng không thiếu những linh mục đã ca tụng Chúa từ những lý do rất riêng tư, kín đáo. Ở đây, xin chia sẻ về hình ảnh linh mục ca tụng Chúa từ những yếu đuối của mình. Ngài bắt chước thánh tông đồ Phaolô.

 1/ Từ vực sâu tội lỗi

Ðây là lời đáng tin cậy và đáng mọi người đón nhận. Ðức Kitô đã đến trong thế gian để cứu những người tội lỗi, mà kẻ đầu tiên là tôi. Sở dĩ tôi được thương xót, là vì Ðức Kitô muốn tỏ bày tất cả lòng đại lượng của Người nơi tôi là kẻ đầu tiên, mà đặt tôi làm gương cho những ai sẽ tin cậy Người, để được sống đời đời” (1 tm 1,15-16).

Nhận thức sâu xa về tình hình tội lỗi của mình, linh mục ca tụng Ðức Kitô cứu độ. Trong tâm tình ca tụng, có lòng sám hối và cảm tạ Chúa. Tội lỗi giúp ngài sống liên đới với mọi người tội lỗi. Ngài là một người như họ. Ngài đứng giữa họ. Ngài cùng đi với họ. Ơn cứu độ là do Chúa xót thương, kết nối ngài vào chuỗi dài những kẻ sẽ tin cậy Chúa.

Ngài thú nhận mình là kẻ tội lỗi. Không phải chỉ bằng công thức “kinh Cáo Mình”, mà còn bằng tất cả thái độ sống của mình. Thái độ sống ấy là sự khiêm nhường. Không bao giờ khinh miệt loại trừ kẻ tội lỗi. Không bao giờ dám vỗ ngực tự nhận mình là kẻ đạo đức hơn người. Nếu được phép giới thiệu mình, ngài sẽ không ngại xưng mình là kẻ đến từ vực sâu tội lỗi. Chúa đã cứu độ ngài, chỉ do lòng thương xót của Chúa mà thôi.

 2/ Từ chiến trường ác nghiệt

Thực vậy, muốn sự thiện thì tôi có muốn, nhưng làm thì không. Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn thì tôi cứ làm... Nếu tôi cứ làm điều tôi không muốn, thì tôi không còn phải là chính tôi làm điều đó, nhưng là tội vẫn ở trong tôi. Bởi đó, tôi khám phá ra rằng: Khi tôi muốn làm sự thiện, thì lại thấy sự ác xuất hiện ngay” (Rm 7,18-21).

Linh mục rất xót xa, khi phải nhìn nhận bản thân mình không luôn là một tình hình ổn định, nhưng là một chiến trường ác liệt. Có điều thiện bị chối từ. Có điều ác lại được tiếp đón. “Thật tôi là một người khốn nạn! Ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết này? Tạ ơn Thiên Chúa, chính nhờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta” (Rm 7,24). Linh mục rất cảm tạ ngợi khen Chúa Giêsu. Chúa ở bên ngài giữa chiến trường ác nghiệt, để giải cứu ngài.

 3/ Từ thân phận chiếc bình sành

Những kho tàng ấy, chúng tôi lại chứa đựng trong những bình sành, để chứng tỏ quyền năng phi thường phát xuất từ Thiên Chúa, chứ không phải từ chúng tôi” (2 Cr 4,7).

Linh mục bảo vệ những kho tàng vô giá của Tin Mừng Chúa đã ban cho ngài. Nhưng ngài chỉ là một chiếc bình sành. Mong manh dễ vỡ. Có trường hợp chiếc bình đã rạn nứt. Có trường hợp chiếc bình đã thực sự vỡ. Nhưng Chúa đã thương sửa chữa lại.

Hồi tâm, sám hối, đi xưng tội, đó là những việc linh mục thực hiện hàng tháng, có khi hàng tuần.

Mong manh, mỏng giòn, hình ảnh ấy trở thành một thực tế. Thực tế ấy vốn mãi mãi giữ nguyên thực trạng, cho dù linh mục trải qua nhiều biến chuyển về tuổi tác, về sức khoẻ, về trách niệm, về nơi chốn. Ngài phó thác nơi Chúa. Nhưng phó thác không miễn cho ngài phải tỉnh thức và phấn đấu trong tinh thần khiêm tốn.

 4/ Từ thực tế luôn bị đinh đâm

Thân xác tôi như bị một cái đinh đâm vào, một thủ hạ của Satan được sai đến vả mặt tôi, để tôi khỏi tự cao tự đại. Ðã ba lần, tôi xin Chúa cho tôi thoát khỏi nỗi khổ này. Nhưng Chúa quả quyết với tôi: Ơn của Thầy đã đủ cho con, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vì thế, tôi rất vui mừng về những yếu đuối của tôi để sức mạnh của Ðức Kitô ở mãi trong tôi. Vì vậy, tôi cảm thấy vui mừng khi mình yếu đuối, khi bị sỉ nhục, hoạn nạn, bắt bớ, ngặt nghèo vì Ðức Kitô. Vì khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh” (2 Cr 12,7-10).

Những lời trên đây trấn an linh mục rất nhiều. Thân phận linh mục bị đinh đâm vào, đó là một kinh nghiệm sống. Không phải một chiếc đinh, mà nhiều chiếc đinh đâm cùng một lúc. Ðinh lớn có, đinh nhỏ có. Những gì gây nên khổ đau cho linh mục dấn thân thường rất nhiều và rất phức tạp. Nhưng Chúa đã cứu ngài. Không phải cứu cho khỏi những đớn đau, nhưng khỏi những cám dỗ từ những đau đớn. Chúa giúp ngài hiểu ý nghĩa nhiệm mầu của những đau đớn xảy ra trong đời linh mục, nhất là từ những yếu đuối của ngài.

ù

Với những tâm tình trên đây, linh mục sẽ mừng năm linh mục của mình theo hướng ca tụng Chúa một cách âm thầm thân mật. Nếu việc ca tụng cảm tạ Chúa được tổ chức thành lễ lạy, thì hướng nội tâm này vẫn hiện diện, như một yếu tố căn bản của kẻ được Chúa sai đi, mặc dầu với nhiều yếu đuối, mỏng manh.

Long Xuyên, ngày 19 tháng 8 năm 2009