Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 10 - 2009-
 NHỮNG ĐỐI THOẠI
(Thao Thức 10) -2009-

  -2010-
 

Bài chia sẻ trong thánh lễ Báo Hiếu các linh mục hưu

Của lễ hành hương cứu độ

 

 1.

Thánh lễ tại Cần Xây hôm nay được gọi là thánh lễ Báo Hiếu các linh mục hưu của giáo phận Long Xuyên.

Các linh mục hưu của giáo phận Long Xuyên hiện ở nhiều nơi. Nhưng phần đông đang ở nhà hưu dưỡng chung tại giáo xứ Cần Xây này. Báo hiếu các ngài là một niềm an ủi cho các thế hệ đi sau. Vì thế, mới có quy tụ hôm nay.

Trong các cha hưu, có những cha già yếu và có những cha bệnh tật. Nhìn các ngài, tôi nhớ tới lời thánh Phaolô xưa:

Dù con người bên ngoài của chúng tôi có tiêu tan đi, thì con người bên trong của chúng tôi vẫn ngày càng đổi mới” (2 Cr 4,16).

Tôi có cảm tưởng là lời trên đây của thánh Phaolô lúc già yếu cũng hợp với mọi linh mục hưu nói chung và từng linh mục hưu tại đây nói riêng.

Bên ngoài thì tiều tuỵ.

Bên trong thì đổi mới.

 2.

Hôm nay, tôi xin chia sẻ vắn tắt về sự đổi mới đó. Dựa trên nền tảng Kinh Thánh và trên kinh nghiệm của nhiều vị về hưu.

Sự đổi mới nói đây phải hiểu là về mặt thiêng liêng. Chủ yếu là biến đổi chúng tôi thành những của lễ trước mặt Chúa.

Của lễ đền tạ,

Của lễ khấn xin.

Của lễ tình yêu.

Chính Chúa biến đổi chúng tôi. Nhưng Chúa đòi chúng tôi phải cộng tác vào công việc biến đổi đó.

Biến đổi đó là một thứ thanh luyện. Cho dù chúng tôi hết sức cộng tác vào việc thanh luyện, thì thanh luyện cũng vẫn gây nên đau đớn.

Ðau đớn thân xác, đau đớn tâm hồn.

Không thiếu trường hợp đau đớn ấy được cảm nhận như được chia sẻ lời tiên tri Isaia đã nói về những người được tham dự ơn gọi Ðấng Cứu Thế: “Người chẳng còn dáng vẻ, chẳng còn oai phong... Phải đau đớn triền miên và nếm mùi bệnh tật” (Is 53,2-3).

Chính vì thế, mà thanh luyện không là chuyện dễ. Nên chúng tôi rất cần ơn Chúa phù giúp. Rất khát khao được Hội Thánh nâng đỡ. Rất trân trọng mọi thông cảm của anh chị em.

 3.

Cái khó hơn cả trong việc chấp nhận thanh luyện là thanh luyện đã đau đớn mà còn kéo dài, như một hành hương trên đường cứu độ. Nhiều khi chuyến đi hành hương đó lại rất cô đơn, và phải mang theo những khổ đau của bao người khác. Vì thế, xin đừng lấy làm lạ, nếu đôi khi nghe chúng tôi nói như Chúa Giêsu: “Lạy Cha, sao Cha nỡ bỏ con” (Mc 15,34).

Tuy vậy, trong việc thanh luyện đau đớn và hành hương vất vả, giữa những phấn đấu âm thầm, chúng tôi thường được ơn vâng phục, phó thác ở lòng thương xót Chúa. Xin tạ ơn Chúa vô vàn.

 4.

Thiết tưởng chia sẻ trên đây sẽ được coi là một chúc mừng thân thiết gởi tới hai cha Phaolô Vũ Sửu và Phêrô Nguyễn Ðức Thiêm, dịp hai cha mừng Kim Khánh linh mục.

Hai cha là hai ơn gọi đang được Chúa đổi mới, để thành của lễ hành hương cứu độ. Ðó là một vinh dự.

Hai cha sẽ nói như thánh Phaolô: “Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì, ngoài thập giá Ðức Kitô, Chúa chúng ta” (Gl 6,14).

Xin Chúa Giêsu là hồn của lễ hành hương cứu độ luôn ở với hai cha, để hai cha nếm được những gì sâu xa nhất của Năm Linh Mục.

Nguyện chúc đời sống hai cha nói riêng và các cha hưu nói chung luôn là bài ca: “Chúa là gia nghiệp đời con”, trong lạc quan, hân hoan và cảm tạ Chúa giàu lòng thương xót.

Nhà thờ Cần Xây, ngày 27/12/2009