Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 10 - 2009-
 NHỮNG ĐỐI THOẠI
(Thao Thức 10) -2009-

  -2010-
 

Mừng Ðức Cha Micae Nguyễn Khắc Ngữ
thọ 100 tuổi

Con người tuyên xưng

 

Hôm nay, giáo phận Long Xuyên mừng Ðức Cha Micae Nguyễn Khắc Ngữ thọ 100 tuổi (02/02/1909-02/02/2009).

Ðể mừng Ngài, chúng ta cảm tạ Chúa đã ban cho Ngài vô vàn ơn thiêng. Ơn chung và ơn riêng.

Trong những ơn riêng, tôi thấy có một ơn đặc biệt Ðức Cha đã và đang đón nhận, đã và đang dùng, để phục vụ Hội Thánh nói chung và giáo phận Long Xuyên nói riêng. Ơn đặc biệt đó là Ngài dùng chính đời sống mình, để:

Tuyên xưng việc Chúa tử nạn,

- tuyên xưng việc Chúa sống lại,

- và tuyên xưng việc Chúa đang đến”.

Ba tuyên xưng đó là giáo lý căn bản, gắn liền với trung tâm thánh lễ. Ðức Cha Micae tuyên xưng không phải bằng lời nói mà bằng đời sống.

 1/ Ðức Cha Micae tuyên xưng Chúa Giêsu chịu tử nạn

Suốt đời Ðức Cha là một chuỗi tuyên xưng về Chúa tử nạn. Nhưng trong mấy chục năm nay, càng ngày Ngài càng đi vào mầu nhiệm thánh giá. Nhờ đó Ngài càng tuyên xưng ơn Ngài được tham gia vào cuộc tử nạn của Chúa Giêsu.

Tham gia đó không là một lựa chọn bất đắc dĩ, nhưng là một vâng phục sáng suốt. Hơn nữa, đó là một ơn gọi đầy vinh dự.

Thánh Phaolô viết: “Quả vậy, Ðức Kitô đã chẳng sai tôi đi làm phép rửa, nhưng sai tôi đi rao giảng Tin Mừng. Rao giảng không phải bằng lời lẽ khôn khéo, để thập giá Ðức Kitô khỏi trở nên vô hiệu. Thật thế, lời rao giảng về thập giá là một sự điên rồ đối với những kẻ đang trên đà hư mất, nhưng đối với chúng ta là những người được cứu độ, thì đó lại là sức mạnh của Thiên Chúa... Hồi còn ở với anh em, tôi đã không muốn biết đến chuyện gì khác ngoài Ðức Giêsu Kitô, mà là Ðức Giêsu Kitô chịu đóng đinh vào thập giá” (1 Cr 1,17-18;2,2).

Thánh Phaolô đã viết về bản thân Ngài như thế. Thiết tưởng Ðức Cha Micae cũng đang theo thánh Phaolô viết cho chúng ta như vậy. Viết bằng chính đời sống thánh giá của Ngài. Một thánh giá có sức cứu độ, một thánh giá được chia sẻ từ thánh giá Ðức Kitô.

 2/ Ðức Cha Micae tuyên xưng Chúa Giêsu phục sinh

Ngài tuyên xưng Chúa Giêsu phục sinh bằng sự Ngài không ngừng trở nên con người mới, con người hoà giải.

Thánh Phaolô viết: “Phàm ai ở trong Ðức Kitô đều là thọ tạo mới. Cái cũ đã qua, và cái mới đã có đây rồi. Mọi sự ấy đều do bởi Thiên Chúa là Ðấng đã nhờ Ðức Kitô mà cho chúng ta được hoà giải với Người, và trao cho chúng tôi chức vụ hoà giải.... Vì thế, chúng tôi là sứ giả hoà giải thay mặt Thiên Chúa” (2 Cr 5,17-20).

Như vậy, cầu nguyện cho mọi người được hoà giải với Chúa và được hoà giải với nhau, đó là một hiện diện sống động của Chúa phục sinh giữa thế gian này. Ðức Cha Micae đang tích cực tham gia vào sự hiện diện đó. Nhờ vậy, mà bao tâm hồn đã được phục sinh, để cùng nhau làm chứng cho một Nước Trời gồm những người góp phần xây dựng sự hoà giải và bình an trong Chúa.

 3/ Ðức Cha Micae tuyên xưng việc Chúa đang đến

Tác giả bức thư gửi Do Thái viết:

Vì chỉ còn ít lâu nữa, một ít thôi, Ðấng phải đến sẽ đến. Người sẽ không trì hoãn...” (Dt 10,37-38).

Hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho ta, mắt hướng về Ðức Kitô là Ðấng khai mở và kiện toàn lòng tin” (Dt 12,1-2).

Mấy lời trên đây của thư gửi Do Thái nhấn mạnh đến niềm hy vọng và lòng tin vào lời Chúa hứa, đặc biệt là lời Chúa hứa sẽ được Chúa đem về quê hương trên trời.

Ðức Cha Micae đang hy vọng và tin mạnh mẽ như thế. Hy vọng của Ngài, lòng tin của Ngài làm cho Ngài phấn khởi. Dù ở mãi một chỗ, nhưng Ngài vẫn như chạy đua đi đón Chúa đang đến với Ngài.

ù

Với vài suy nghĩ trên đây, chúng ta cảm tạ Chúa vì đã ban cho chúng ta Ðức Cha Micae.

Chúng ta cảm ơn Ðức Cha Micae vì bao cống hiến phục vụ hữu ích.

Chúng ta cầu nguyện cho Ðức Cha Micae luôn được sống theo ý Chúa.

Xin Ngài cũng cầu nguyện cho chúng ta vì chúng ta rất yếu đuối, rất mong manh, nhất là trong thời buổi khó khăn khác thường này.

Long Xuyên, ngày 02/02/2009