Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 10 - 2009-
 NHỮNG ĐỐI THOẠI
(Thao Thức 10) -2009-

  -2010-
 

Những hiện diện đỡ nâng

 

Tôi được nâng đỡ bởi nhiều người. Họ gặp tôi qua nhiều cách. Như thư từ, sách vở, điện thoại, viếng thăm. Dù tiếp xúc qua cách nào, họ vẫn hiện diện bên tôi.

Thường thường đàng sau hiện diện của họ lại có những hiện diện khác. Ở đây, tôi xin phép được nói lên những hiện diện vô hình đó.

Những hiện diện này tuy vô hình, nhưng cảm thấy khá rõ đối với những ai đã được Phúc Âm chỉ dạy. Thí dụ:

 1/ Hiện diện của “hạt lúa gieo vào lòng đất

Thực vậy, sự hiện diện của nhiều người gợi cho tôi nhớ lại lời Chúa Giêsu phán xưa: “Thật, Thầy bảo thật các con, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không thối đi, nó sẽ trơ trọi một mình. Còn nếu nó chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác” (Ga 12,34).

Sự hiện diện của nhiều người là một thứ hiện diện toả sáng. Toả sáng tình yêu hy sinh quên mình. Họ đã trải qua nhiều đớn đau quên mình, giống như những chôn vùi, những thối đi, những cái chết. Nhưng chính nhờ vậy, mà họ nên như cây lúa nở sinh nhiều hạt, góp phần vào mùa lúa tốt nở rộ trên cánh đồng truyền giáo.

Khi gặp ai, mà thấy nơi họ có sự hiện diện của hạt lúa gieo vào lòng đất, như Chúa phán, tôi cảm tạ ngợi khen Chúa vô vàn. Tôi tin Chúa sai họ đến với tôi, để nâng đỡ tôi, để dạy dỗ tôi. Ðiều họ dạy tôi sẽ rất khác với nhiều thứ mà thế gian thường ca tụng trong các loại mừng chúc.

Ngoài hình ảnh hạt lúa, tôi thấy sự hiện diện của cành nho cũng đã rất sống động.

 2/ Hiện diện của “cành nho

Nhiều người mang sự hiện diện của cành nho cũng đã giúp tôi rất nhiều. Có hai thứ cành nho đã được Chúa Giêsu nhắc tới một cách thiết tha trong bữa tiệc ly.

Một là thứ cành nho gắn chặt vào thân cây nho: “Thầy là cây nho, các con là cành... Cũng như cành nho không thể tự mình sinh ra hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho. Các con cũng thế... Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, người ấy sẽ sinh được nhiều hoa trái. Vì không có Thầy, các con chẳng làm gì được” (Ga 15,4-5).

Hai là thứ cành nho được cắt tỉa. Chúa Giêsu phán: “Cành nho nào sinh hoa trái, thì Cha Thầy sẽ cắt tỉa nó, cho nó sinh được nhiều hoa trái” (Ga 15,2).

Tôi thấy đời thường này không thiếu những mẩu Tin Mừng. Những mẩu Tin Mừng ấy là về sự hiện diện của những cành nho gắn chặt vào thân cây nho và được cắt tỉa. Họ đã nâng tâm hồn tôi lên một cách nhẹ nhàng và huyền diệu.

Tôi suy nghĩ nhiều, tôi đọc nhiều. Nhưng điều tôi cần hơn hết là sự hiện diện của những người có khả năng giúp tôi sống đời mình một cách có ý nghĩa nhất. Tôi gặp được những hiện diện đó nơi những người sống ơn gọi cành nho, như Chúa đã phán.

Nhờ những hiện diện ấy, cái nhìn của tôi về đời mình được đổi mới dần dần.

Trước đây, tôi coi đời sống nào để lại được nhiều công trình xây cất, nhiều dấn thân từ thiện, sẽ là những gương nên noi theo. Nhưng dần dà, khi gặp được sự hiện diện của những người là cành nho gắn chặt vào thân nho và được thử thách cắt tỉa, tôi mới nhận thấy rõ cuộc đời cao đẹp là gì. Ðó là sóng mật thiết với Chúa và được Chúa thanh luyện như những cắt tỉa. Lúc đó, đời tôi sẽ là một lời cầu nguyện dài. Cầu nguyện như vậy sẽ là ở lại trước sự hiện diện của Chúa. Ðể được Chúa tỏ cho tôi biết tình yêu và chân lý. Nhờ đó, tôi có thể phục vụ tha nhân với một chất lượng Phúc Âm hơn.

 3/ Hiện diện của “muối

Có nhiều lúc, tôi rơi vào cảnh nhạt lạnh. Tôi có cảm tưởng lửa mến Chúa yêu người chỉ còn là một lý thuyết suông. Nhưng rất may là tôi gặp được những người là muối. Họ nhắc tôi nhớ lại lời Chúa Giêsu phán xưa: “Chính các con là muối cho đời. Nhưng nếu muối mà nhạt đi, thì sẽ lấy gì ướp cho nó mặn lại được. Nó đã thành vô dụng. Chỉ còn việc quẳng nó ra ngoài cho người ta chà đạp thôi” (Mt 5,13).

Kinh nghiệm cho tôi thấy: Mình phải là muối, và là thứ muối thực sự mặn.

Người ta có thể là người bận rộn để sống đúng giờ, làm đúng nghi thức, đọc đúng kinh, nhưng thực sự lại rất nguội lạnh trong nội tâm. Các người Pharisêu xưa thuộc loại đó. Chúa Giêsu cảnh cáo họ. Nhưng họ khó đổi cách sống ấy. Bởi vì sự nguội lạnh nội tâm của họ luôn được che giấu dưới một nếp sống bề ngoài có vẻ nề nếp.

Thực sự, nề nếp bề ngoài tuy đẹp, nhưng không phải là căn bản của con người. Căn bản chính là yêu thương và khả năng yêu thương. Thiên Chúa là tình yêu. Ðạo Chúa là mến Chúa yêu người. Bận rộn với nề nếp bên ngoài, mà nguội lạnh nội tâm, thiết tưởng cảnh đó không có sức làm chứng mình là muối đem lại cho đời sự mặn nồng của tình mến Chúa yêu người.

ù

Một hiện diện mang nhiều hiện diện, như hạt lúa, cành nho và muối. Hiện diện của một người như thế luôn là một thứ quà tặng quý Chúa ban. Câu hỏi nên đặt ra ở đây là: Mỗi người chúng ta có là một hiện diện mang nhiều hiện diện như thế không?

Hội Thánh Việt Nam sẽ có một tương lai phát triển bền vững, khi lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống được thực hiện qua những con người là hiện diện của hạt lúa, của cành nho, của muối đất. Họ đang được Chúa sai vào tình hình Việt Nam hôm nay.

Long Xuyên, ngày 23 tháng 5 năm 2009