Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 10 - 2009-
 NHỮNG ĐỐI THOẠI
(Thao Thức 10) -2009-

  -2010-
 

Nhân Năm Linh Mục

Nhìn vào lời cầu của Linh Mục

 

Trong đời sống thiêng liêng, việc cầu nguyện giữ một vai trò quan trọng. Cầu nguyện của linh mục có phần chung của mọi tín hữu, và có phần riêng dành cho linh mục. Phần riêng cho linh mục đôi khi có công thức. Thường thì để tự ý linh mục. Mỗi linh mục có thể cầu nguyện những gì có liên quan đến chức vụ của mình. Cầu nguyện như thế tạm gọi là lời cầu của linh mục. Nếu chia sẻ, thì có thể thấy những gì riêng tư. Nhưng những riêng tư ấy cũng hy vọng gặp gỡ được nhiều tâm hồn. Dưới đây là một trường hợp.

 1/ Cầu nguyện cho đoàn chiên

Khi cầu nguyện cho đoàn chiên, linh mục ghi nhận và cảm nhận tình hình thực tế cuộc sống của đoàn chiên. Ghi nhận đúng. Cảm nhận sâu sắc. Thực tế cuộc sống gồm nhiều mặt. Từ thực tế đó, linh mục thường sẽ cầu nguyện Chúa hai việc sau đây:

a) Xin giúp nuôi dưỡng đoàn chiên

Lương thực nuôi dưỡng đoàn chiên thuộc lãnh vực vật chất, tinh thần và đạo đức. Nhưng ưu tiên là đạo đức. Ðạo đức thì bao la. Có đạo đức thuộc con người nói chung. Có đạo đức thuộc người con Chúa nói riêng. Thứ đạo đức nuôi dưỡng người con Chúa là thứ đạo đức đặc biệt. Ðó là chính sự sống của Chúa được chia sẻ cho.

Thầy là cây nho, các con là ngành” (Ga 16,5). Ngành được nuôi dưỡng bằng sự sống của thân cây. Hiểu như thế, linh mục làm hết sức mình, để nuôi dưỡng đoàn chiên mình bằng sự sống của Thiên Chúa. Sự sống ấy được ban ra qua Lời Chúa, các phép Bí Tích, sự cầu nguyện và các việc lành. Ðể nuôi dưỡng đoàn chiên bằng các nguồn đó, chính linh mục cũng phải được nuôi dưỡng mình như vậy.

Nếu chẳng may, từ đoàn chiên đến chủ chiên lại tự an tâm với những lương thực khác, thí dụ các hình thức giữ đạo bề ngoài, các sinh hoạt ồn ào trống rỗng, các hội họp phô trương thành tích, các đua đòi thế tục, vv... thì sẽ không tránh được thảm cảnh suy thoái. Thảm cảnh đáng sợ nhất là mình gầy ốm, bệnh tật thiêng liêng, mà vẫn không cảm nhận được sự thực nguy khốn đó do chính mình tạo ra.

Vì thế, linh mục sẽ rất cảm tạ Chúa, khi thấy đoàn chiên cũng như chính mình biết đón nhận sự sống của Chúa. Ngài càng rất cảm tạ Chúa, vì Chúa đã giúp ngài và nhiều linh mục biết góp phần nuôi dưỡng đoàn chiên hằng ngày bằng những bài giảng dọn kỹ, bằng những thánh lễ sốt sắng, bằng những mẩu đời thường đạo đức.

b) Xin giúp giải thoát đoàn chiên

Xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ”. Cùng với mọi tín hữu, linh mục đọc lời cầu trên đây của kinh Lạy Cha. Nhưng với kinh nghiệm đời linh mục, linh mục sẽ cầu xin Chúa giải thoát đoàn chiên khỏi một số sự dữ, mà ngài thấy là quá nguy hiểm. Trong số đó, phải nói tới thói quen tự mãn dưới nhiều hình thức tinh vi, chẳng hạn một số thành kiến về tôn giáo, xã hội và chính trị, một số mê hoặc chạy theo ngẫu thần.

Linh mục nhớ lời Kinh Thánh nói: “Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường” (Pr 5,5). Thực vậy, kiêu ngạo là đầu mối của mọi hình thức con người chống lại Chúa, khiến Chúa phải chống lại con người.

Kiêu ngạo có thể khởi sự bằng một vài việc nhỏ. Nhưng khi tiếp tục nhiều lần, nó sẽ dễ trở thành não trạng tự mãn. Nó dần dần xâm chiến trí khôn, ý muốn, trí vẽ, trí nhớ, ảnh hưởng đến mọi phán đoán và chọn lựa. Con người lúc đó sẽ trở thành nơi trú ngụ của quỷ thần. Họ bị xiềng xích. Họ bị điều khiển. Họ rất cần được giải thoát.

Giải thoát một người khỏi quyền lực của Satan là việc rất khó. Linh mục rất hiểu điều đó. Nên ngài đưa điều đó vào lời cầu nguyện của ngài. Xin Chúa thương giải thoát đoàn chiên và chính ngài khỏi mọi sự dữ, nhất là khỏi tính tự mãn hay ẩn náu trong nhiều việc đạo đức thiếu tỉnh thức, và nhiều thành kiến nguy hiểm.

Thêm vào lời cầu nguyện, ngài coi việc khiêm nhường sám hối trở về hằng ngày với Chúa là một thứ nài van khẩn khoản.

Ðồng thời, ngài quan tâm khuyến khích những người sống hy sinh âm thầm, chấp nhận chôn vùi, cởi mở, dấn thân trong phục vụ con người và phượng thờ Chúa.

Tôi rất cảm tạ Chúa, khi thấy Chúa đã dùng nhiều linh mục đạo đức để giải thoát từng cá nhân và cả cộng đoàn khỏi bầu khí tự mãn thế tục dùng Chúa như một phương tiện. Thay vào bầu khí đó là bầu khí bình an, khiêm hạ, toả hương bác ái trong ánh sáng chân lý dịu hiền.

 2/ Cầu cho chính mình

Khi cầu cho chính mình, linh mục thường rất đơn sơ vắn gọn. Với tất cả tâm hồn, linh mục chỉ xin cho mình một điều là: Ðược thuộc trọn về Chúa, được dần dần nên giống Chúa, được luôn luôn thực thi ý Chúa.

Ý hướng cầu nguyện đó luôn phảng phất trong mọi giờ, mọi phút. Nhưng nhiều khi nó được diễn tả ra bằng những lời cầu vắn tắt quen thuộc trong Phúc Âm. “Lạy Chúa, xin thương xót con. Lạy Chúa, con tin cậy phó thác nơi Chúa. Lạy Chúa, xin thương đỡ nâng con”.

Cầu nguyện như thế, linh mục cảm thấy mình bé nhỏ, đồng thời cảm thấy Chúa gần gũi. Cảm nhận đó giúp linh mục yêu thương con người, nhất là lớp người nghèo khổ.

ù

Linh mục cầu nguyện sốt sắng để rồi khiêm tốn phục vụ con người, đó là một hình ảnh đẹp rất bình dân của linh mục. Qua hình ảnh đẹp đó, người ta có thể thấy được phần nào Thiên Chúa và Hội Thánh của ta.

Long Xuyên, ngày 14 tháng 8 năm 2009