Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 10 - 2009-
 NHỮNG ĐỐI THOẠI
(Thao Thức 10) -2009-

  -2010-
 

Tin Mừng hôm nay

 

Năm nay, từ tháng 6 đến cuối năm, đã và sẽ có ba biến cố quan trọng đối với chúng ta, về mặt loan báo Tin Mừng.

- Biến cố thứ nhất là việc khai mạc năm Linh mục.

- Biến cố thứ hai là bài diễn văn của Ðức Thánh Cha Bênêđictô XVI dịp tiếp Hội đồng Giám Mục Việt Nam.

- Biến cố thứ ba là lễ mừng các thánh tử đạo Việt Nam, khai mạc Năm thánh Việt Nam.

 1/ Ban ơn đổi mới

Tôi coi mỗi biến cố nói trên đều là những dịp Chúa đến, ban ơn đổi mới:

- Ðổi mới bộ mặt Linh mục.

- Ðổi mới bộ mặt Toà Thánh.

- Ðổi mới bộ mặt thánh tử đạo Việt Nam.

Tại sao đổi mới?

Thưa, bởi vì các bộ mặt ấy đã và đang có vấn đề.

Linh mục đang bị coi như một con người phức tạp.

Toà Thánh đang bị coi như một quyền bính phức tạp.

Các thánh tử đạo Việt Nam đang bị coi như nhân vật phức tạp.

Phức tạp là vừa được khen và cũng vừa bị chê. Sự kiện phức tạp như thế tạo nên một bầu khí đang bị phong trào thế tục hoá lợi dụng.

Ðược khen hay bị chê không do nền tảng Phúc Âm và đức tin, mà do những biến chuyển của lịch sử Ðạo Ðời, trên một miền đất cụ thể là Việt Nam đầy chuyển biến.

Theo Phúc Âm và đức tin, thì linh mục luôn là đẹp. Nhưng trên thực tế, thì không luôn được thế.

Theo Phúc Âm và đức tin, thì Toà Thánh luôn là đẹp. Nhưng trên thực tế, thì không luôn được thế.

Theo Phúc Âm và đức tin, thì thánh tử đạo Việt Nam luôn là đẹp. Nhưng trên thực tế, thì không luôn được thế.

Bởi đâu? Chính vì Linh mục, Toà Thánh, các thánh tử đạo Việt Nam đi vào lịch sử cụ thể của một đất nước cụ thể, của một giai đoạn cụ thể. Mà lịch sử thì chuyển biến phức tạp. Nên cái nhìn về Linh mục, về Toà Thánh và về các thánh tử đạo Việt Nam đều bị lịch sử chi phối, như bất cứ yếu tố nào của lịch sử.

Vì thế, cái nhìn về Linh mục, Toà Thánh và về các thánh tử đạo cần được đổi mới.

Tôi coi ba biến cố kể trên trong cả năm nay là những dịp Chúa ban ơn đổi mới một cách đặc biệt. Theo tôi, ơn đổi mới đã được Chúa ban cho Hội Thánh từ ít lâu nay qua làn gió đạo đức mới hướng về Thiên Chúa giàu lòng thương xót trong các bộ mặt mới. Phần ta, ta đón nhận ơn đổi mới và cộng tác vào ơn đổi mới ấy thế nào?

 2/ Ðón nhận và cộng tác vào ơn đổi mới

Ðón nhận và cộng tác bằng những cách sau đây:

a) Khao khát ơn đổi mới. Quý trọng ơn đổi mới. Sự vô cảm, sự dửng dưng là tảng đá lớn ngăn chặn ơn đổi mới.

b) Nhận ra ý Chúa muốn đổi mới như thế này:

Hình ảnh đẹp nhất và hợp thời nhất về Linh mục là: Linh mục được nhìn như môn đệ của lòng thương xót Chúa, biết đào tạo con chiên trở thành những người con của Thiên Chúa giàu lòng thương xót.

Hình ảnh đẹp nhất và hợp thời nhất về Toà Thánh là: Toà Thánh được nhìn như một người mẹ, phục vụ cho tình yêu thương xót Chúa giữa các dân tộc.

Hình ảnh đẹp nhất và hợp thời nhất về thánh tử đạo Việt Nam là: Thánh tử đạo Việt Nam được nhìn như một chứng nhân của Thiên Chúa giàu lòng thương xót, đang mời gọi Hội Thánh Việt Nam trở thành chứng nhân của lòng thương xót Chúa giữa Việt Nam hôm nay.

c) Làm hết sức mình để những hình ảnh đẹp đó được thực hiện do cầu nguyện và có những hướng phục vụ mới.

 3/ Tin Mừng hôm nay

Tôi coi những hình ảnh phản ánh tình yêu thương xót Chúa là những yếu tố của Tin Mừng hôm nay. Vừa hợp Phúc Âm, Công đồng, giáo huấn Toà Thánh, vừa hợp tâm lý con người Việt Nam hôm nay.

Ðể đưa ra những hình ảnh như thế, chúng ta dựa trên những tài liệu chính đáng:

- Phúc Âm, những đoạn về thực thi liên đới yêu thương phục vụ.

- Công đồng Vatican II về “Hội Thánh giữa thế giới hôm nay”.

- Văn kiện Toà Thánh mới nhất, tức bài diễn văn Ðức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI về Việt Nam.

Bên cạnh phần lý thuyết, chúng ta làm chứng bằng thực tế đời sống đạo của chúng ta, và gương sáng người này nơi nọ.

Linh mục chúng ta, tu sĩ chúng ta, giáo dân chúng ta là chứng nhân của Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Không phải chỉ làm chứng bằng sự rao giảng, bằng sự tôn sùng lòng thương xót Chúa, mà bằng chính con tim của ta và việc làm thái độ của ta. “Rượu mới trong bầu da mới” (Mt 9,17). Cần đào tạo con tim mới. Cần đào tạo thái độ mới.

Chúng ta cần loan báo Tin Mừng đó. Như Tin Mừng của hôm nay. Như một món quà đổi mới. Như một bàn tay hoà giải. Như một bước đi đồng hành với Chúa Thánh Thần. Như một hướng đào tạo mới. Như một dấn thân mới cho Nước Chúa giàu tình yêu thương xót.

Long Xuyên, ngày 4 tháng 7 năm 2009