Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 10 - 2009-
 NHỮNG ĐỐI THOẠI
(Thao Thức 10) -2009-

  -2010-
 

Nhân Năm Linh Mục

Linh Mục nâng tâm hồn lên với Chúa

 

Một nét đẹp của người linh mục là nâng tâm hồn mình lên với Chúa. Ngài thực hiện việc đó không chỉ trong thánh lễ, mà suốt cả đời mình, ngay trong đời thường hằng ngày.

Nâng tâm hồn lên với Chúa là một việc đạo đức, có phần nhìn thấy được, có phần không nhìn thấy được, nhưng lại cảm nhận được phần nào.

Nâng tâm hồn lên với Chúa là một việc tu thân, một việc mục vụ, một việc truyền giáo.

Nâng tâm hồn lên với Chúa là việc linh mục làm và cũng do Chúa làm. Với tâm tình cảm tạ, linh mục có thể nói lên vắn tắt những yếu tố chính làm nên việc không dễ đó.

 1/ Học hỏi về Chúa và cầu nguyện với Chúa

Cách học hỏi tốt nhất về Chúa là đọc Kinh Thánh. Ðọc Kinh Thánh với những cắt nghĩa Kinh Thánh do những người có thẩm quyền. Ðặc biệt là trong thái độ cầu khẩn Chúa Thánh Thần.

Ban đầu, con người tìm trong bản văn Kinh Thánh những yếu tố chính. Những câu, những từ đáng quan tâm hơn.

Hiểu biết đó dẫn tới việc tìm những giá trị thiêng liêng phong phú, mà bản văn chứa đựng. Những giá trị thiêng liêng ấy sẽ áp dụng vào cuộc đời.

Người học hỏi không dừng lại ở trình độ đó, nhưng sẽ cầu nguyện trên những gì đã khám phá được, để chiêm niệm về Ðức Giêsu. Chiêm ngắm chính Chúa Giêsu, dung mạo của Người, cuộc đời của Người, gương sáng của Người, tình yêu của Người. Chiêm niệm đó là một gặp gỡ thiêng liêng. Gặp gỡ này sẽ là nguồn chia sẻ. Chúa Giêsu chia sẻ cho linh mục sự sống của Người, ý muốn của Người.

Khi linh mục đã có được một thói quen gặp gỡ Chúa Giêsu qua học hỏi và cầu nguyện như thế, thì lời Hội Thánh kêu mời “hãy nâng tâm hồn lên” sẽ là những nhắc nhở, thôi thúc, để cuộc xuất hành đi lên của tâm hồn sẽ được tiếp tục với những bước tiến mới.

Như vậy, việc học hỏi về Chúa và cầu nguyện với Chúa là những việc cần được phát triển không ngừng, để thực hiện việc nâng tâm hồn lên với Chúa. Thêm vào đó là sự giữ kỷ luật.

 2/ Sự giữ kỷ luật

Kỷ luật nói đây bao gồm cả một lãnh vực sâu rộng của con người và đời người linh mục. Thí dụ kỷ luật trong việc sử dụng thời giờ, tiết độ trong việc ăn uống, giải trí; kiểm soát trí vẽ, các đam mê, các thái độ; đón nhận những gì trợ giúp cho mình có khả năng phục vụ tốt hơn, như những sách báo tốt, những gặp gỡ tốt.

Thói quen buông thả, tự mãn, phô trương, nhàn rỗi, là những tảng đá đeo vào tâm hồn, kéo tâm hồn xuống thay vì nâng lên.

Kỷ luật trong đời sống cũng được nhấn mạnh ở sự biết giữ bình tĩnh trước những thách thức và hỗn loạn thường xảy ra trong dư luận.

Linh mục sẽ theo gương Chúa Giêsu, khi Người bắt đầu rao giảng tại Nadarét. Thánh Luca ghi lại dư luận của quần chúng hôm đó. Lúc đầu là hoan nghênh. “Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người” (Lc 4,22).

Tiếp đó là thách thức. “Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm ở Caphanaum, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê ông xem nào” (Lc 4,23).

Sau cùng là loại trừ. “Mọi người đều phẫn nộ. Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành, thành này được xây trên núi. Họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực” (Lc 4,28-29). Nhưng Chúa Giêsu bình tĩnh. “Người băng qua giữa họ mà đi” (Lc 4,30).

Trước những bạo ngôn, bạo hành, bạo lực của quần chúng nếu xảy ra, linh mục nào biết giữ thái độ bình tĩnh, thì linh mục đó đã sống một kỷ luật tự kiềm chế cao, có sức nâng tâm hồn bao người lên với Chúa.

Một yếu tố nữa cũng cần để giúp nâng tâm hồn lên với Chúa, đó là tập trung Tin Mừng vào Ðức Giêsu Kitô.

 3/ Tập trung Tin Mừng vào Ðức Giêsu Kitô

Chúa Giêsu là đường, là sự thực và là sự sống” (Ga 14,5). Người là Tin Mừng của linh mục, nên linh mục thường xuyên nâng tâm hồn lên với Người.

Chính Chúa Giêsu sai linh mục đi, “như Chúa Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con đi” (Ga 20,21). Do đó, linh mục thường xuyên nâng tâm hồn lên với Người.

Chính nhờ việc linh mục thường xuyên nâng tâm hồn lên với Chúa Giêsu, mà mọi người sẽ tin rằng: Linh mục được Chúa Giêsu sai đi.

Kẻ được Chúa Giêsu sai đi sẽ gắn bó với Ðấng đã sai mình. Kẻ được Chúa Giêsu sai đi sẽ chỉ làm những gì Người dạy mình làm và dạy mình nói. Tất cả những sự đó đều trong tâm tình khiêm nhường, hiền từ và yêu thương của Ðấng đã sai linh mục.

Nâng tâm hồn lên với Chúa Giêsu, linh mục sẽ thấy con đường cứu chuộc của Người rất khác những con đường tự nhận là giải cứu hiện nay.

Và vì thế, nhiều linh mục đã tăng cường việc nâng tâm hồn mình lên với Chúa, với một động lực mới. Ðó là các ngài nhìn nhận mình yếu đuối. Nhìn nhận đó rất chân thành. Nên chính việc nâng tâm hồn mình lên với Chúa cũng được các ngài cậy nhờ vào Chúa.

Các ngài xác tín: Nếu Chúa không giúp, các ngài cũng không tự mình nâng tâm hồn mình lên được như Chúa muốn.

Thực sự Chúa là Cha giàu lòng thương xót đã thương những người con bé mọn, yếu đuối, cậy trông vào Chúa. Tâm hồn những người con đó đã được chính Chúa nâng lên bên Chúa, để họ biết dâng mình làm của lễ sống động đẹp lòng Chúa, có khả năng góp phần vào chương trình cứu độ của Chúa cho nhân loại hôm nay.

Long Xuyên, ngày 14 tháng 9 năm 2009