Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 10 - 2009-
 NHỮNG ĐỐI THOẠI
(Thao Thức 10) -2009-

  -2010-
 

Nhân năm Linh Mục

Linh Mục và định hướng

 

Giáo Hội chúng ta đang giàu lên, hay đang nghèo đi? Giàu lên ở những mặt nào, và nghèo đi ở những mặt nào?

Linh mục nên biết những sự thực đó. Những sự thực đó có thể là khải hoàn ca, và cũng có thể là bi kịch. Dù thực tế là thế nào, chúng ta vẫn phải từ đó, mà định hướng cho tương lai.

Ðịnh hướng thế nào? Ðây là công việc đòi nhiều nghiên cứu. Nhưng nghiên cứu một định hướng cho mục vụ và truyền giáo sẽ không thể thực hiện được, nếu không có ơn thánh Chúa. Dưới đây là một chia sẻ.

 1/ Ðịnh hướng cần ơn Chúa Thánh Thần

Chúa có chương trình cho từng thực tế lịch sử. Chương trình ấy sẽ được Chúa chia sẻ cho những người khiêm tốn khát khao đón nhận. Nhất là các linh mục. Các ngài biết phải đón nhận từ Chúa Thánh Thần.

Chúa Giêsu phán: “Ðấng Bảo Trợ là Thánh Thần, Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy. Ðấng đó sẽ dạy anh em mọi điều, và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em” (Ga 14,26).

Khi nào thần khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em đến sự thực toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại. Người loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến” (Ga 16,13).

Thánh tông đồ Phaolô làm chứng: “Thần khí thấu suốt mọi sự, ngay cả những gì sâu thẳm nơi Thiên Chúa... Không ai biết được những gì nơi Thiên Chúa, nếu không phải là thần khí của Thiên Chúa” (1 Cr 2,10-11).

Kinh nghiệm cho thấy: Những ai đến với Chúa Thánh Thần và được Người ngự đến, thường cảm nhận được ba biến cố thiêng liêng này:

Một là cảm động tạ ơn Chúa.

Hai là cảm động sám hối lỗi lầm.

Ba là cảm động muốn nên thánh.

Những cảm động trên đây ùa vào tâm hồn từ Thánh Linh. Những chuyển động đó xảy ra như những biến cố thay đổi con người một cách sâu xa. Ðồng thời Chúa Thánh Thần nói với họ một cách cụ thể hơn bằng cách đưa họ tới Lời Chúa.

 2/ Ðịnh hướng cần dựa trên Lời Chúa

Lời Chúa, mà Chúa Thánh Thần đưa họ tới, đã có sẵn rất nhiều trong Kinh Thánh. Nhưng Chúa Thánh Thần sẽ đưa họ dừng lại ở một hay vài đoạn mà Người muốn. Những đoạn đó, hoặc những lời đó sẽ có chung một nội dung này là sự thánh thiện. Linh mục phải biết đón nhận sự thánh thiện, và phải biết cho đi sự thánh thiện.

Sự thánh thiện cốt yếu ở sự được chia sẻ sự sống của Ðức Kitô, Ðấng luôn vâng phục thánh ý Chúa Cha là Cha giàu lòng thương xót, và luôn yêu thương phục vụ con người theo Lời Chúa.

Lời Chúa, khi trở thành nền tảng cho định hướng mục vụ và truyền giáo, sẽ không chỉ là Lời Chúa được nghiên cứu học hỏi trong trường lớp, mà sẽ là một nguồn sống thiêng liêng. Nguồn sống thiêng liêng này sẽ ngấm sâu vào con người linh mục, biến đổi ngài từ đáy thẳm sâu tâm hồn. Biến đổi ngài nên chứng từ sống động của Tám mối phúc, của người mục tử theo lòng Chúa mong ước.

Linh mục càng được Lời Chúa biến đổi, càng chứng minh mình có sự tự do thực sự.

Sự biến đổi này là kết quả của sự lắng nghe Lời Chúa trong thinh lặng, cầu nguyện và suy gẫm.

 3/ Ðịnh hướng cần đối chiếu với hoàn cảnh thực tế

Thực tế cho thấy nơi nào cũng đợi chờ những giá trị đạo đức, cộng đoàn nào cũng mong muốn linh mục của mình là người thánh thiện. Nhưng hình thức nào sẽ được coi là thuận tiện hơn cho lúc này nơi ấy.

Sự đối chiếu với thực tế cụ thể là rất cần, để việc thực hiện định hướng mang lại hiệu quả.

Chẳng hạn hiện nay, sự thánh thiện của linh mục nơi thánh lễ, bài giảng và thi hành bổn phận, đang rất được đợi chờ.

Cũng như hiện nay, sự thánh thiện dưới hình thức Tám mối phúc vẫn đang được coi là thích hợp:

- Tâm hồn nghèo khó,

- Hiền lành,

- Buồn khổ,

- Khát khao sự công chính,

- Xót thương người,

- Xây dựng hoà bình,

- Tâm hồn trong sạch,

- Chịu bách hại vì sống công chính (x. Mt 5,1-10).

Khi sự thánh thiện được thực hiện dưới nhiều hình thức, linh mục sẽ vui mừng nhận thấy cộng đoàn của mình có thể có nhiều người thánh. Họ không là những thánh được phong, nhưng là những người đưa đức tin đến nhiều người, và làm chứng cho Chúa giữa đời hôm nay một cách âm thầm mà hữu hiệu.

Hoàn cảnh thực tế có những gương đạo đức nơi các tôn giáo bạn và cả nơi những người sống theo tín ngưỡng truyền thống dân gian. Thực tế đó khiến linh mục không được chủ quan, để mình và cộng đoàn mình khỏi bị thua kém.

Hoàn cảnh thực tế cho thấy có những thắng lợi mà thành thất bại thua lỗ về mặt đạo đức.

Những thực tế trên đây kêu gọi linh mục phải có nhiều điều chỉnh trong lựa chọn định hướng.

ù

Một thoáng nhìn trên đây về định hướng cho thấy linh mục phác hoạ định hướng phải có nhiều điều kiện. Linh mục sống theo định hướng đúng càng phải có nhiều phấn đấu. Giàu hay nghèo về mặt thiêng liêng một phần là ở đó.

Long Xuyên, ngày 02 tháng 11 năm 2009