Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 6 - 2005-
 HIẾN THÂN TRỌN VẸN (Thao Thức 6) -2005-
  -2006-
 

Hiến thân trọn vẹn

CG&DT:

Toà Thánh vừa bổ nhiệm Ðức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt làm Tổng Giám Mục Hà Nội. Hầu như ai cũng biết: Giữa Ðức Tân Tổng Giám Mục Hà Nội và Ðức Cha có liên hệ mật thiết đặc biệt. Vậy, xin Ðức Cha vui lòng cho biết cảm tưởng của Ðức Cha về biến cố mới này.

ÐGM Bùi Tuần:

Việc bổ nhiệm Ðức Cha Ngô Quang Kiệt làm Tổng Giám Mục Tổng Giáo phận Thủ đô Hà Nội là việc của Toà Thánh.

Nhưng, theo thiển ý của tôi, chức vụ đó xem ra không thích hợp lắm với Ðức Cha Kiệt. Hơn nữa, tôi thực sự rất lo cho vùng sâu vùng xa, vùng biên giới. Giá Ðức Cha Kiệt được hiến thân trọn vẹn cho giáo phận Lạng Sơn thì có lẽ hay hơn.

Tôi hiểu Ðức Cha Kiệt khá nhiều. Bởi vì tôi gần gũi Ngài nhiều năm. Từ khi Ngài còn là chủng sinh học trò của tôi, rồi làm linh mục thư ký của tôi.

Tính Ngài vui sống âm thầm, ưa làm những việc bé mọn, thích địa vị thấp, hăng say dấn thân cho những người nghèo, vùng sâu, vùng xa.

Tôi mong, khi Ngài vâng lời nhận chức Tổng, Ngài hãy nhìn lên Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thánh giá. Chức càng cao thì thánh giá càng gây nhiều đau đớn.

Các vị tiền nhiệm của Ngài đều rất đạo đức. Xin các Ðấng nâng đỡ Ngài.

Xin Thánh Giuse, Quan thầy Tổng Giáo phận Thủ đô, và cũng là Bổn mạng của Ngài, phù hộ Ngài trên đường thực thi thánh ý Chúa.

Tôi hy vọng giáo phận Lạng Sơn không vì biến cố này, mà bị giảm đi sự phấn khởi mới vừa vụt sáng chưa được bao lâu.

Tình trạng “Giám quản” là tạm thời. Mong một giải pháp tốt sớm được đưa ra.

Ngày 19 tháng 02 năm 2005