Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 6 - 2005-
 HIẾN THÂN TRỌN VẸN (Thao Thức 6) -2005-
  -2006-
 

Thánh lễ của ta
trong thánh lễ của Chúa Giêsu

Trong thánh lễ chiều thứ Năm Tuần thánh, chúng ta thường được nghe nhắc lại những việc quan trọng, mà Chúa Giêsu đã làm trong bữa tiệc ly, đó là:

- Lập Bí tích Thánh Thể,

- Lập Bí tích Truyền chức,

- Rửa chân cho các môn đệ,

- Trối lại điều răn mới là yêu thương nhau.

Những việc trên đây được coi là rất quan trọng. Hôm nay chúng ta nghe nhắc lại, chúng ta tưởng nhớ lại.

Tâm tình chúng ta lúc này là tạ ơn, là đón nhận, là cầu xin, là thống hối.

Ðể những tâm tình đạo đức trên đây tăng chất lượng tốt, chúng ta nên để ý thực hiện thêm hai việc sau đây:

1/ Thứ nhất là hãy gặp gỡ Chúa Giêsu. Ngài đang hiện diện trong thánh lễ này. Ngài đang nhìn mỗi người chúng ta một cách âu yếm. Ngài đang ở bên ta. Ngài đang âm thầm nói với lòng ta lời Ngài nói xưa trong bữa tiệc ly: “Chúa Cha đã yêu Thầy thế nào, thì Thầy cũng yêu các con như vậy. Các con hãy ở lại trong tình thương của Thầy” (Ga 15,9). Chúa đã phán như thế, thì sự thực đúng là như thế.

Xin anh chị em hãy tin vững vàng vào tình yêu Chúa. Ai càng cảm thấy lòng mình đang chất chứa những gánh nặng, càng nên đến gặp gỡ Chúa Giêsu với lòng tin cậy. Bởi vì chính Ngài đã phán: “Tất cả những ai đang vất vả và mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Thầy, Thầy sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28).

Hiện nay, hiện tượng thất vọng đang tăng. Hiện tượng bế tắc đang chuyển sang nhiều ngả tiêu cực. Trước tình hình này, chúng ta, những người tin theo Chúa, càng phải phấn đấu. Một đàng hãy xin ơn vững tin vào tình yêu Chúa. Một đàng hãy lắng nghe tiếng tình yêu của Chúa mời gọi, và thực hiện với tất cả thiện chí của ta.

Việc Chúa mời gọi cách riêng chiều nay là điều răn mới của Ngài. Như vậy:

2/ Việc thứ hai nên để ý là đón nhận lời Chúa Giêsu trối trong bữa tiệc ly: “Thầy cho các con một điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương các con” (Ga 13,39).

Về điều răn yêu thương, chúng ta đã nghe nhiều. Ở đây, tôi chỉ xin lưu ý anh chị em chi tiết này là: Hãy biết tế nhị và dấn thân hơn đối với những người đau khổ, bệnh tật, nghèo túng, bị bỏ rơi, sống trong cảnh tăm tối bất cứ về phương diện nào.

Ðức tin, dù mạnh tới đâu, nếu không được phiên dịch ra bằng thái độ và việc làm yêu thương đối với người xung quanh, nhất là đối với những người bé mọn, yếu đuối, túng nghèo, thì đức tin đó kể như chết. Càng ngày giá trị đạo đức của mỗi người càng được cân đo bằng tấm lòng từ thiện, bằng tình người, bằng sự dấn thân phục vụ con người một cách khiêm nhường, quảng đại cho đi và chia sẻ cuộc sống những người cùng khổ.

Trên đây, tôi nhắc tới hai việc:

- Một là gặp gỡ Chúa Giêsu và tin vào tình yêu của Ngài.

- Hai là yêu thương người khác như Chúa yêu thương ta.

Hai việc đó, nếu được thực hiện chu đáo, sẽ biến bản thân ta thành một thánh lễ sống động. Ta đem thánh lễ cuộc đời ta kết hợp vào thánh lễ Chúa Giêsu dâng trên thánh giá. Nhờ đó, ta sẽ thực hiện một cách thiêng liêng lời Chúa Giêsu dạy trong bữa tiệc ly: “Thầy là cây nho, các con là cành... Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho. Các con cũng vậy” (Ga 15,1-4).

Thánh lễ đời ta trong thánh lễ của Chúa Giêsu, như cành với cây. Ðó là một hướng ta nhắm đi tới, hôm nay và suốt đời. Xin Chúa Giêsu Thánh Thể thương dắt ta đi về hướng đó trong tình yêu của Ngài. Tình hình Hội Thánh tại Việt Nam đang rất cần mọi người chúng ta đi về hướng đó.

Bài giảng thánh lễ chiều thứ Năm Tuần Thánh
tại nhà thờ Chánh Toà Long Xuyên,
ngày 24 tháng 3 năm 2005