Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Ngày 30/4/1975. Nhà Nguyện ÐCV Thánh Tôma

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 6 - 2005-
 HIẾN THÂN TRỌN VẸN (Thao Thức 6) -2005-
  -2006-
 

Sống Lời Chúa với ba hình ảnh

Năm nay, Hội đồng Giám mục Việt Nam kêu gọi chúng ta sống Lời Chúa một cách đặc biệt.

Tôi đón nhận lời kêu gọi này với lòng vâng phục. Lời Chúa gồm cả Kinh Thánh. Nên tôi xin Chúa soi cho tôi biết: Chúa muốn tôi để ý đến những điểm nào được coi là rất cần cho tôi lúc này, tại đây.

Tôi cầu xin nhiều lần. Lần nào tôi cũng lắng nghe Chúa trả lời. Kết quả là Chúa trả lời rất vắn. Người trả lời bằng cách đưa lòng trí tôi nhớ lại 3 hình ảnh trong Phúc Âm. Ngài khuyên tôi hãy làm như thế. Tôi xin phép chia sẻ đại khái.

 1/ Hình ảnh người cầu nguyện đẹp lòng Chúa

Chúa Giêsu kể dụ ngôn sau đây: “Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pharisêu, còn người kia làm nghề thu thuế. Người Pharisêu đứng riêng một mình, cầu nguyện rằng: 'Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác: tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần 2 lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con'.

“Còn người thu thuế thì đứng đàng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: 'Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội'.

“Thầy nói cho mọi người biết: Người này khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi. Còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống. Còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên” (Lc 18,10-14).

Với hình ảnh người thu thuế trên đây, Chúa thầm dạy tôi về sự khiêm nhường trong việc cầu nguyện và thống hối ăn năn. Ðừng tự cho mình là vô tội, đừng đổ lỗi cho ai, đừng kết án ai, đừng khinh dể ai. Nếu người khác thực sự có tội, thì ta tha thiết cầu xin cho họ sớm được ơn hoà giải.

Sống Lời Chúa hôm nay là hãy biết cầu nguyện với lòng sám hối thực sự khiêm nhường và yêu thương.

 2/ Hình ảnh người cầu cứu đẹp lòng Chúa

Phúc Âm thánh Luca thuật lại chuyện sau đây: Khi Chúa Giêsu vào thành Caphácnaum, một viên đại đội trưởng ngoại đạo nhờ mấy ông kỳ mục đến với Chúa Giêsu, xin Người thương làm phép lạ chữa lành tên nô lệ đầy tớ ông bệnh nặng. Chúa Giêsu đồng ý. Ngài lên đường hướng về nhà viên đại đội trưởng. Nghe tin Chúa Giêsu đang trên đường đến nhà mình, ông đại đội trưởng liền xin bạn hữu ông đến đón Chúa và thưa: “Thưa Ngài, tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi... Nhưng Ngài chỉ nói một lời, thì đầy tớ tôi sẽ được khỏi bệnh”. Thấy vậy, Chúa rất khen ông đại đội trưởng. Và Ngài đã chữa đầy tớ ông (x. Lc 7,1-10).

Với thái độ trên đây của ông đại đội trưởng, Chúa Giêsu nêu lên gương khiêm nhường và lòng tin cậy của người cầu cứu. Những ai cầu cứu với Chúa, thì cần khiêm nhường và tin cậy. Khiêm nhường và tin cậy là điều đẹp lòng Chúa. Nên dù điều ta xin có vẻ khó đến thế nào, Chúa cũng sẽ thương ban.

Sống Lời Chúa hôm nay là hết lòng khiêm tốn xin Chúa ban ơn bình an cho ta và gia đình ta. Ðôi khi hoàn cảnh coi như quá thê thảm. Nhưng, nếu ta cầu cứu Chúa, với lòng khiêm nhường và tin cậy, thì Chúa sẽ cứu ta qua khỏi cơn khốn khó một cách dễ dàng.

 3/ Hình ảnh kẻ trộm cướp ăn năn đẹp lòng Chúa

Trên núi Sọ, cảnh Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thánh giá là một biến cố coi như đẩy Chúa Giêsu vào thế thất bại nhục nhã, chấm dứt công trình cứu độ của Người. Nhưng chính trong cảnh tối tăm đó, một người bị đóng đinh bên hữu Chúa đã dám lên tiếng cầu xin Chúa: “Ông Giêsu ơi, khi ông về Nước của ông, xin nhớ đến tôi với. Và Chúa Giêsu đã nói với anh ta: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng” (Lc 23,42-43).

Với hình ảnh kẻ trộm cướp ăn năn xin được theo Chúa, Chúa Giêsu dạy ta về sự ăn năn đơn sơ vắn tắt, nhưng với lòng khiêm tốn tin cậy xin được đi theo Chúa. Kết quả thực quá sức tưởng tượng. Vì Chúa lập tức nhậm lời.

Sống Lời Chúa hôm nay là hãy ăn năn đơn sơ, nhưng hết lòng chân thành tin cậy và khiêm tốn, xin được theo Chúa.

ù

Tại Việt Nam hôm nay, giữa thời điểm này, việc giữ đạo nhiều nơi đang đi về hướng tự mãn, phô trương và hình thức. Hướng đó đưa người tín hữu dần dần xa rời việc cầu nguyện, hoặc nếu còn cầu nguyện, thì lại thiếu khiêm nhường, thiếu ăn năn sám hối, thiếu ý muốn được đi theo Chúa.

Nếu giữ đạo cứ theo thói quen đó, thì không lâu đâu, lòng đạo sẽ trống dần.

Cũng vậy, nếu muốn sống Lời Chúa mà không thực sự từ bỏ ý riêng mình, thì việc sống Lời Chúa sẽ dễ trở thành giả dối, chẳng đưa đến kết quả thay đổi được tâm hồn theo ý Chúa.

Hy vọng với 3 hình ảnh trên đây, cầu nguyện sẽ là khoảnh khắc khởi đầu Sống Lời Chúa một cách thiết thực. Xin nhớ cầu nguyện với lòng khiêm nhường, sám hối, yêu thương, xin được theo Chúa và vâng phục ý Chúa.

Ngày 31 tháng 12 năm 2005