Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Ngày 30/4/1975. Nhà Nguyện ÐCV Thánh Tôma

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 6 - 2005-
 HIẾN THÂN TRỌN VẸN (Thao Thức 6) -2005-
  -2006-
 

Ơn bình an

Họ đạo nhà thờ Chánh Toà Long Xuyên nhận Ðức Mẹ Maria, Nữ Vương Bình An, làm Bổn Mạng.

Sống lâu năm dưới sự che chở của Ðức Mẹ, tôi xác tín điều này: Bình an là một ơn Chúa ban nhờ Ðức Mẹ. Chúa ban ơn đó. Ðức Mẹ cầu bầu cho ta ơn đó. Nhưng chúng ta phải biết đón nhận ơn đó, bằng sự cộng tác vào ơn đó.

Cộng tác bằng cách nào? Ðó là đề tài tôi xin được chia sẻ. Chia sẻ của tôi là vài suy nghĩ rút ra từ Phúc Âm.

 1/ Suy nghĩ thứ nhất là hãy sống như chim trời

Chúa phán: “Các con hãy xem chim trời. Chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho. Thế mà Cha trên trời vẫn nuôi chúng. Các con chẳng quý hơn các chim trời sao?” (Mt 6,26).

Suy gẫm Lời Chúa trên đây, tôi thấy ý Chúa có thể là thế này:

Chim trời không gieo, không gặt, không thu tích vào kho. Nhưng để sinh tồn, chúng tỏ ra rất chăm chỉ, rất hoạt động, rất lanh lẹ, rất tỉnh thức và cũng rất thông minh. Ðó là điều chúng cộng tác với thiên nhiên, với môi trường, với thực tế một cách bình an. Tôi gọi sự cộng tác bình an đó là cách Cha trên trời nuôi chúng. Chúng ta cũng hãy sống như vậy. Nghĩa là chúng ta phải ráng chăm chỉ, hoạt động, lanh lẹ, thông minh trong việc chu toàn bổn phận mến Chúa yêu người, thì sẽ có hy vọng đón nhận được ơn bình an.

 2/ Suy nghĩ thứ hai là hãy sống như hoa huệ ngoài đồng

Chúa phán: “Các con hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng... Chúng không làm lụng, không kéo sợi. Thế mà, Thầy bảo cho các con biết: Ngay cả vua Salomon được vinh quang tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy” (Mt 6,28).

Suy gẫm Lời Chúa phán trên đây, tôi thấy ý Chúa có thể là thế này:

Cây huệ, để có thể nở hoa, nó cũng phải kiên trì vất vả khiêm tốn. Như việc nó phải bám vào đất, đâm rễ sâu rộng xuống đất. Nó phải hút lấy từng chút dinh dưỡng từ đất, từ nước, từ ánh sáng, từ sương. Nó phải chịu mưa, chịu gió, chịu nắng, chịu bão. Nó phải chờ đợi lớn lên từng phút, từng giờ. Tất cả những việc đó là cách nó cộng tác với thiên nhiên, với môi trường, với thực tế một cách bình an. Tôi gọi sự cộng tác bình an đó là cách Cha trên trời nuôi nó. Chúng ta cũng hãy sống như vậy. Nghĩa là chúng ta phải ráng chịu khó, kiên trì khiêm tốn, trong việc chu toàn bổn phận mến Chúa yêu người, thì sẽ có hy vọng đón nhận được ơn bình an.

 3/ Suy nghĩ thứ ba là hãy ưu tiên tìm Nước Chúa

Chúa phán: “Trước hết, hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công bình của Người, còn tất cả những thứ khác, Người sẽ ban cho sau” (Mt, 6,33).

Suy gẫm Lời Chúa phán trên, tôi thấy sự cộng tác quan trọng nhất Chúa đòi, là sự ưu tiên tìm Chúa, ưu tiên tìm thực thi ý Chúa, ưu tiên sống đạo đức, ưu tiên sống đời sống nội tâm. Cộng tác như thế là cách đón nhận được ơn bình an.

Nhìn vào Ðức Mẹ, chúng ta thấy Ðức Mẹ đã cộng tác hết sức mình với ơn bình an của Chúa, bằng đủ mọi cách mà Chúa muốn.

Giờ đây, chúng ta hiểu: Ơn bình an mà chúng ta lãnh nhận, sẽ được cảm nhận, không phải như một sự an nhàn, nhưng như một cuộc phấn đấu sáng suốt trong sự trung thành phó thác theo con đường Chúa muốn ta đi, để phượng thờ Chúa và phục vụ con người.

Cuộc chiến đấu ấy, tuy gay go, nhưng vì diễn ra trong ơn nghĩa Chúa, nên sẽ đem lại sự bình an sâu sắc cho ta.

Chúng ta hiện nay đang sống trong một thế giới bị đe doạ bởi nhiều bất ổn, bất an. Chúng ta yếu đuối. Chính chúng ta cũng dễ tự tạo cho mình nhiều bất ổn, bất an. Thí dụ: dại dột để vòng xoáy khát vọng trần thế đẩy đưa. Nhưng chúng ta được may mắn có Ðức Mẹ. Mẹ rất thương con cái Mẹ. Mẹ sẽ cầu bầu cho chúng ta ơn bình an. Còn chúng ta, chúng ta đừng quên cộng tác vào ơn bình an. Cộng tác không những bằng cầu nguyện sám hối, mà còn bằng những việc đã nói trên và những việc khác Chúa soi cho, cả bằng việc vác những thánh giá Chúa trao.

Xin tạ ơn Mẹ, vì ơn bình an trong hiện tại. Xin Mẹ cầu bầu cho chúng ta được ơn bình an trong tương lai và mãi mãi.

Bài giảng thánh lễ kính Ðức Mẹ, Nữ Vương Bình An,
Bổn Mạng họ đạo nhà thờ Chánh Toà Long Xuyên,
Ngày 21 tháng 8 năm 2005