Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Ngày 30/4/1975. Nhà Nguyện ÐCV Thánh Tôma

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 6 - 2005-
 HIẾN THÂN TRỌN VẸN (Thao Thức 6) -2005-
  -2006-
 

Tìm hướng phục vụ lâu dài

Lễ Ðức Mẹ lên trời là một lễ trọng đối với toàn thể Hội Thánh nói chung.

Riêng đối với Hội Dòng Thánh Gia, lễ trọng hôm nay còn trọng thêm hơn, bởi chính ngày này là kỷ niệm thành lập Hội Dòng, hơn nữa, hôm nay lại có nghi thức tuyên khấn của một số tu sĩ Hội Dòng.

Mấy ly do nêu trên đang đánh thức lương tâm chúng ta hãy tập trung lòng trí vào việc tạ ơn Chúa.

Tôi xin hợp ý với Hội Dòng.

Khi tạ ơn Chúa, chúng ta không khỏi thao thức nhìn về phía trước.

Thao thức nhìn về phía trước là thao thức tìm ra một hướng phục vụ lâu dài, sao cho hợp với thánh ý Chúa, để mỗi tu sĩ được an tâm sống ơn gọi người tu của Hội Dòng mà mình gia nhập.

Tôi chia sẻ thao thức đó. Nhưng tôi sẽ không đưa ra kết luận.

Ở đây, tôi chỉ xin nêu lên một vài chỉ dẫn, mà các người có trách nhiệm và thiện chí vốn thường theo, để tìm ra hướng phục vụ hoặc cho riêng mình, hoặc cho tập thể của mình.

Chỉ dẫn gồm 3 yếu tố:

 1/ Yếu tố thứ nhất là sự thông minh

Lịch sử cho thấy: Mọi cuộc sống đều không luôn ổn định. Thường có va chạm, thường có xung đột, thường có thăng trầm, thường có cạnh tranh. Giữa những vật lộn như thế, kẻ tồn tại chiến thắng thường là kẻ thông minh.

Ngoài đời, ta thấy những nền văn minh tồn tại lâu đời vẫn thuộc về những dân tộc thông minh, được chỉ huy bởi những nhà lãnh đạo thông minh, dù phải trải qua bao sóng gió.

Trong đạo, ta thấy những Dòng tu, những giáo xứ, những địa phận được hướng dẫn bởi những bề trên thông minh, và có những hợp tác viên thông minh, đã luôn phát triển dù phải chịu nhiều thử thách.

Thông minh nói đây không nhất thiết phải học cao, nhưng chủ yếu là hiểu biết sâu rộngnhìn tầm xa. Sâu rộng về kinh nghiệm lịch sử quá khứ, sâu rộng về chuyển biến hiện tại và dự báo được tình hình tầm xa.

 2/ Yếu tố thứ hai là đón nhận được ơn Chúa Thánh Thần

Các ơn Chúa Thánh Thần không phải là các nhân đức, như tin, cậy, mến. Các nhân đức là những nguồn hoạt động. Nhưng ơn Chúa Thánh Thần cốt yếu giúp ta đón nhận được các luồng ánh sáng của Chúa, hầu hoàn thiện các tài năng của ta. Thí dụ:

- Ơn Chúa Thánh Thần giúp ta chế ngự các giác quan của ta. Nhờ đó, mọi giác quan của ta sẽ không buông tuồng tự do tản mác, đi về bất cứ đâu, nhưng sẽ biết đặt mình yên lặng trong Chúa.

- Ơn Chúa Thánh Thần giúp trí khôn ta biết tập trung suy nghĩ vào một điểm Chúa muốn, và biết khám phá điểm đó một cách sáng suốt.

- Ơn Chúa Thánh Thần giúp ý chí ta biết khát khao điều Chúa muốn, và biết say mê thực hành điều Chúa muốn.

 3/ Yếu tố thứ ba là sự khôn ngoan

Khôn ngoan là biết vận dụng hoàn cảnh thực tế một cách tốt nhất. Hoàn cảnh thực tế có những điều rất cụ thể. Hoàn cảnh thực tế bao giờ cũng có những giới hạn cụ thể.

Sẽ là ảo tưởng, nếu ta muốn vượt qua những giới hạn cụ thể về thời gian, về tình hình chính trị, xã hội, kinh tế, tôn giáo và tâm lý.

Sẽ là dại dột, nếu ta muốn thực hiện ưu tiên điều đáng lẽ phải để ở chỗ cuối.

Sẽ là ngây thơ, nếu chúng ta mất công tranh đấu cho mình những điều khiến chúng ta xa dần căn tính, mà Ðấng sáng lập Dòng đã vạch rõ cho Dòng.

Sẽ là nguy hiểm, nếu chúng ta không tỉnh thức với những tình huống có thể xảy ra bất ngờ.

Nhưng sẽ là khôn ngoan nếu chúng ta biết thực hiện những điều làm đượcđược làm trong thứ tự sắp xếp theo tình hình thực tế, và luôn theo tinh thần Phúc Âm.

Thưa anh em Hội Dòng thân mến,

Tuy tôi đã về hưu, tôi vẫn một lòng mến yêu anh em. Những điều tôi chia sẻ trên đây là một hy vọng chân thành, tôi thân gởi anh em.

Chúng ta cùng nhau tin cậy vào Ðức Mẹ. Tin cậy một cách rất khiêm nhường. Tin cậy một cách rất dứt khoát.

Với lòng tin cậy đó, tôi thấy: Khi chúng ta thuộc về Chúa, biết suy nghĩ tìm tòi theo phương pháp tốt, và để Chúa biến đổi ta, thì hướng phục vụ của chúng ta sẽ hiện lên rất rõ.

Nguyện xin Ðức Mẹ ban ơn cho chúng ta biết noi gương Ðức Mẹ trên con đường phục vụ lâu dài dẫn ta về quê trời.

Có thể con đường phục vụ của chúng ta cũng sẽ âm thầm như con đường phục vụ của Ðức Mẹ. Nếu đúng là thế, thì chúng ta nên lấy đó làm vinh dự, an tâm, và hết lòng cảm tạ Chúa trong tâm tình khiêm tốn vâng phục của Ðức Mẹ Maria, là Ðấng mà Hội Dòng chúng ta vốn tôn sùng cách đặc biệt.

(Bài chia sẻ gởi Hội Dòng Thánh Gia Cần Xây,
trong thánh lễ Ðức Mẹ lên trời, ngày 15/8/2005)