Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Ngày 30/4/1975. Nhà Nguyện ÐCV Thánh Tôma

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 6 - 2005-
 HIẾN THÂN TRỌN VẸN (Thao Thức 6) -2005-
  -2006-
 

Báo động
và đánh thức lương tâm

Thánh Gioan Baotixita là con người độc đáo. Nhiều nét độc đáo của Ngài, tuy đã rất xưa, nhưng vẫn rất cần cho những người của Chúa hôm nay. Theo tôi, một nét độc đáo của Ngài vẫn mang tính cách thời đại, đó là báo động và đánh thức lương tâm.

I. Trước hết, chúng ta hãy ngắm nhìn Ngài báo động và đánh thức lương tâm trong vài trường hợp. Thí dụ:

- Ðang khi hầu như tất cả những người tin thờ Thiên Chúa bấy giờ đang an tâm, tưởng mình đạo đức, thì thánh Gioan Baotixita báo động và đánh thức lương tâm họ: Hãy nhận biết mình đầy tội lỗi, cần phải thống hối.

- Ðang khi các vị lãnh đạo tôn giáo bấy giờ đang an tâm chắc chắn còn lâu Ðấng Cứu thế mới tới, thì thánh Gioan Baotixita báo động và đánh thức lương tâm họ: Hãy tỉnh thức đón Ðấng Cứu thế, vì Người đang ở giữa họ.

- Ðang khi nhà vua an tâm với cuộc sống lăng loàn gây gương xấu, thì thánh Gioan Baotixita báo động và đánh thức lương tâm vua: Sống như thế là trái luân thường đạo lý.

Việc thánh Gioan Baotixita báo động và đánh thức lương tâm như thế là việc rất độc đáo. Bởi chưng chẳng ai làm. Hoặc vì không thấy gì sai trái phải lên tiếng, hoặc không dám làm, hoặc không muốn làm.

II. Suy nghĩ về nét độc đáo trên đây của thánh Gioan Baotixita, tôi thấy đây là một tiếng gọi gởi tới mọi thành phần dân Chúa, nhất là các linh mục, giám mục Việt Nam chúng tôi hôm nay.

Tôi nghe tiếng gọi đó thế này:

- Hãy báo động và đánh thức lương tâm mọi thành phần dân Chúa tại Việt Nam: Nên tỉnh táo hơn về ý nghĩa đời mình. Vì giá trị của đời sống mỗi người không tuỳ theo sự mình an tâm nhận nhiều, hưởng nhiều, nhưng tuỳ theo sự mình phấn đấu phục vụ nhiều và hy sinh nhiều cho người khác.

- Hãy báo động và đánh thức lương tâm các môn đệ Chúa: Nên tỉnh táo dùng các ơn Chúa ban, để nên muối, nên men, nên đèn sáng cho dân. Chứ đừng an tâm dùng các ơn Chúa ban theo ý riêng mình và theo thói thế gian.

- Hãy báo động và đánh thức lương tâm xã hội xung quanh ta: Nên tỉnh táo trước các phong trào đang lôi cuốn con người Việt Nam đi vào những lối sống có hại cho nền đạo đức của cá nhân, gia đình và cộng đoàn.

Còn nhiều điều nữa cần phải báo động và đánh thức lương tâm con người Việt Nam hôm nay.

III. Hôm nay, nhân mừng lễ thánh Gioan Baotixita, Ðức Cha Giuse và giáo phận có nhã ý mừng 50 năm linh mục của tôi. Tôi xin tận tình cảm ơn.

Tôi xin mượn dịp này, để cảm tạ Chúa đã báo động và đánh thức tôi trong suốt đời linh mục. Tôi cũng nhân dịp này, xin cám ơn tất cả mọi người gần xa đã báo động và đánh thức lương tâm tôi. Nhờ những báo động và đánh thức lương tâm này, cuộc đời linh mục của tôi bớt đi được nhiều sai sót. Hôm nay nhiều lỗi lầm vẫn còn trong tôi. Tôi tin tình yêu thương xót Chúa sẽ vẫn gọi tôi và dắt tôi đến giờ phút sau cùng được ở bên Chúa đời đời.

Tôi thiết tha cầu nguyện cho các Ðức Cha, các cha, các tu sĩ nam nữ, các anh chị em giáo dân, đặc biệt là các ứng viên sắp được thụ phong linh mục. Xin Chúa ban cho anh chị được ơn biết báo động và đánh thức lương tâm người khác, nhất là được ơn biết đón nhận sự báo động và đánh thức Chúa gởi cho mình qua nhiều cách khác nhau.

Xin thánh Gioan Baotixita cầu bầu cho chúng ta. Amen.

Bài giảng thánh lễ kính thánh Gioan Baotixita
tại nhà thờ Chánh Toà Long Xuyên, ngày 24/6/2005