Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Ngày 30/4/1975. Nhà Nguyện ÐCV Thánh Tôma

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 6 - 2005-
 HIẾN THÂN TRỌN VẸN (Thao Thức 6) -2005-
  -2006-
 

Tuyên xưng niềm tin
của một người đi trước

Hôm nay là kỷ niệm 30 Giám mục của tôi. Lễ kỷ niệm này được Ðức Cha Giuse, Giám mục giáo phận, tổ chức trong bầu khí gia đình thân mật.

Cảnh đơn sơ này cũng là ý nguyện của tôi.

Nhân dịp này, tôi xin được phép tuyên xưng niềm tin của tôi. Tuyên xưng này cũng có thể được coi là tâm tình của một người đi trước, xin gởi lại những chủ chăn đi sau.

1/ Tôi tin rằng: Chúa trao cho các giám mục và linh mục trách nhiệm làm người canh gác vườn nho Chúa.

Trách nhiệm này rất nặng. Nhưng Chúa sẽ ban cho các ngài ơn tỉnh thức. Các ngài hãy biết đón nhận và cộng tác vào ơn đó với lương tâm thao thức và khiêm nhường cầu nguyện.

2/ Tôi tin rằng: Chúa trao cho các giám mục và linh mục trách nhiệm làm người đầy tớ cung cấp lương thực cho tất cả mọi thành phần dân Chúa.

Trách nhiệm này rất khó khăn. Nhưng Chúa sẽ ban cho các ngài ơn lo liệu. Các ngài hãy biết đón nhận và cộng tác vào ơn đó với tấm lòng thương xót đoàn chiên và cầu nguyện đầy tình phó thác.

3/ Tôi tin rằng: Chúa trao cho các giám mục và linh mục trách nhiệm người lái tàu dẫn những người thiện chí về bến thiên đàng.

Trách nhiệm này rất hệ trọng. Nhưng Chúa sẽ ban cho các ngài ơn khôn ngoan. Các ngài hãy biết đón nhận và cộng tác vào ơn đó bằng ý chí tìm hiểu ý Chúa và cầu nguyện trong tâm hồn nghèo khó.

4/ Tôi tin rằng: Chúa trao cho các giám mục và linh mục trách nhiệm người làm chứng cho Chúa Giêsu là Tin Mừng cứu độ.

Trách nhiệm này rất khẩn thiết. Nhưng Chúa sẽ ban cho các ngài ơn sáng suốt. Các ngài hãy biết đón nhận và cộng tác vào ơn đó bằng sự luôn đổi mới chính mình và tha thiết cầu nguyện.

5/ Tôi tin rằng: Chúa trao cho các giám mục và linh mục trách nhiệm ra khơi thả lưới.

Trách nhiệm này rất thời sự. Nhưng Chúa sẽ ban cho các ngài ơn biết thời, biết người, biết cách. Các ngài hãy biết đón nhận và cộng tác vào ơn đó bằng những dấn thân và cầu nguyện kiên trì.

6/ Tôi tin rằng: Chúa trao cho các giám mục và linh mục trách nhiệm nêu gương sáng về sự đón nhận và cộng tác với ơn Chúa.

Trách nhiệm này rất căn bản. Nhưng Chúa sẽ ban cho các ngài ơn biết mìnhơn thống hối. Nếu các ngài cầu nguyện với sự từ bỏ mình, thì không có gì mà không có thể điều chỉnh lại được.

ù

Trên đây là tuyên xưng niềm tin của tôi, một người rất yếu đuối.

Niềm tin này nhấn mạnh đến sự đón nhận và cộng tác.

Niềm tin này đúc kết từ nhiều kinh nghiệm. Tôi đã đi một quãng đường dài đầy gian nan, nhưng cũng đầy ơn Chúa. Xin gởi lại những kinh nghiệm đó cho lớp người đi sau.

Tuyên xưng niềm tin trên đây là để cảm tạ Chúa giàu lòng thương xót. Cùng với tâm tình biết ơn tất cả những ai đã nâng đỡ tôi trong suốt cuộc đời ơn gọi có rất nhiều bất ngờ. Rồi đời tôi sẽ kết thúc bằng bất ngờ sau cùng là niềm tin được ở bên Chúa mãi mãi đời đời sẽ thành sự thực một cách bất ngờ. Amen.

Bài chia sẻ
trong thánh lễ kỷ niệm 30 năm Giám Mục
(30/4/2005)