Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1993
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1994
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1995
 

Ðức Tính Nhân Bản

Lc 4,16-22a

Trong lá thư thứ hai gởi giáo dân Côrintô, thánh Phaolô đã ví giáo đoàn của mình như một chiếc bình bằng đất, bình thường, xấu xí, nhưng bên trong chứa đựng một kho tàng.

Tư tưởng trên đây của thánh Phaolô, cũng gợi ý cho tôi nghĩ tới cộng đoàn Cồn Én của anh chị em đây. So sánh với những cộng đoàn khác, cộng đoàn Cồn Én của anh chị em bé nhỏ, nghèo túng. Bề ngoài, anh chị em tuy giống một cái bình, bình thường bằng đất, nhưng bên trong vẫn đựng một kho tàng.

Kho tàng đó là gì?

Thưa trước hết là những đức tính nhân bản, thí dụ như đơn sơ, khiêm tốn. Ðây là một đức tính mà xã hội mến thương và Phúc Âm đề cao.

Tôi nhận thấy đức tính đơn sơ, khiêm tốn nơi anh chị em trong những thái độ, trong những cử chỉ, và nhất là trong tâm hồn dễ đón nhận ơn Chúa và những lời giảng dạy của các bề trên.

Rồi, thí dụ đức tính nhân bản là sự hồn nhiên chân thật. Ðây là những vẻ đẹp tâm hồn đang trở nên hiếm hoi trong một xã hội dần dà đi vào một cuộc sống có nhiều giả tạo, có nhiều giả dối, có nhiều giả hình.

Tôi nhận thấy đức tính hồn nhiên, chân thật của anh chị em trong những tình cảm, trong những thái độ giao tiếp.

Rồi, đức tính nhân bản còn là tình liên đới bạn bè, thôn xóm. Ðây là một giá trị truyền thống của Việt Nam ta, mà tôi thấy ở những vùng quê hẻo lánh như Cồn Én này, còn đang được bảo trì, trân trọng, nhưng ở thành thị xem ra đang bị phai mờ.

Chỉ bằng ấy đức tính tôi vừa kể, Cồn Én anh chị em, tuy bề ngoài coi như là một cái bình bằng đất, nhưng vẫn chứa đựng những kho tàng quí giá, làm cho anh chị em có tính cách đạo đức, có tính cách văn minh, có tính cách văn hóa.

Ngoài đức tính nhân bản kể trên, anh chị em còn có những kho tàng quý báu hơn, thí dụ như đức tin. Ðức tin làm cho chúng ta có một cái nhìn mới, có những triển vọng mới, có những niềm vui mới, có những ước vọng mới. Tất cả những cái mới này, về nhãn quan, về bản thân, về xã hội, làm cho chúng ta trở nên những con người mới. Những con người nhìn về một quê hương trên trời, với biết bao nhiêu hạnh phúc hứa hẹn.

Ðức tin ở đây, mà tôi thấy ngay trong buổi lễ này, chính là sự gặp gỡ sống động với Ðức Kitô. Tôi nhìn thấy đức tin ấy nơi anh chị em tốt đẹp và đang phát triển.

Rồi đức tính siêu nhiên nữa, thí dụ như sự cảm nghiệm về Hội Thánh. Ðây cũng là một đức tính siêu nhiên khiến cho anh chị em gắn bó với Hội Thánh, khiến cho anh chị em có trách nhiệm với họ đạo, với địa phận, khiến cho anh chị em cảm thấy mình có tình cảm mến thương trung tín với các bề trên trong họ đạo, trong địa phận, trong Hội Thánh. Tôi đã nhận thấy rõ ràng cảm tình đó nơi anh chị em đối với Hội Thánh, qua những thái độ đơn sơ, cá nhân cũng như cộng đoàn.

Và đức tính khác siêu nhiên mà tôi cũng nhận thấy ở đây, đó là tinh thần hiến tế. Hiến tế gồm tình yêu và hy sinh cho một lý tưởng: Mến Chúa yêu người. Chúng ta từ bỏ mình, chúng ta từ bỏ ý riêng, chúng ta chấp nhận đau khổ, vất vả, thiệt thòi “Vì mến Chúa yêu người”, như lý tưởng chúng ta đọc thấy trên cung thánh này. Ðó là một sự hiến tế thiêng liêng mà chỉ có Chúa Thánh Linh mới dạy dỗ và hướng dẫn chúng ta được.

Với những kho tàng trên đây, anh chị em có thể tự hào là những người hữu ích: Hữu ích bởi vì anh chị em mở ra một triển vọng mới cho vùng đất này, cho gia đình mình, cho cá nhân mình, cho dân tộc mình.

Rồi anh chị em là những người hữu ích bởi vì anh chị em đang là những người phục vụ tốt cho Hội Thánh, cho đất nước, cho gia đình.

Lúc nãy trong bài Phúc Âm chúng ta đã nghe Ðức Kitô khen ngợi những kẻ bé mọn. Người nói rằng: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Thiên Chúa đã dạy xưa, kẻ bé mọn được loan báo Tin Mừng”.

Tôi cũng thấy như vậy hôm nay trong họ đạo Cồn Én. Ðúng là ứng nghiệm lời Chúa đã hứa xưa: Kẻ bé mọn được rao giảng Tin Mừng, được chia sẻ hạnh phúc, được cảm thấy kho tàng quý giá nơi chính bản thân mình.

Trong thánh lễ này, chúng ta tạ ơn Chúa, vì Chúa đã đặt trong ta những kho tàng quý giá. Chúng ta hãy cầu xin cho bản thân mình, nhất là cho con em chúng ta được luôn luôn bảo tồn, và luôn luôn phát triển những kho tàng mà Chúa đặt nơi chúng ta. Kho tàng là những đức tính nhân bản. Kho tàng là những đức tính siêu nhiên như tôi vừa kể một số làm ví dụ.

Tôi tin rằng, với sức mạnh Chúa Thánh Linh, tuy chúng ta bé nhỏ yếu hèn, Chúa sẽ giúp cho chúng ta phát triển kho tàng ấy. Mặc dù chúng ta chỉ là cái bình bằng đất sét bình thường, xấu xa, nhưng trong đó có kho tàng của Chúa gởi gắm.

Lễ Thêm Sức, Cồn Én ngày 25/11/1993