Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1992
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1993
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1994
 

Cảm Tưởng Về Một Sự Ðổi Mới

Lc 4,16-22

Ði từ Long Xuyên đến Hà Tiên, tôi thấy các nhà thờ, các nhà xứ ở hai bên đường đều đã được đổi mới. Riêng họ đạo Mong Thọ chúng ta, nhà thờ, nhà xứ đều đã được đổi mới hoàn toàn.

Trước sự đổi mới này, tôi có những cảm tưởng sau đây:

Cảm tưởng thứ nhất của tôi là: Cha sở và anh chị em họ đạo Mong Thọ đây, đã có một sự khôn ngoan của Chúa Thánh Thần, biết nắm bắt đúng thời điểm để làm đúng việc cần làm.

Tôi thấy rằng, mỗi một thời điểm có những khẩn trương của nó. Nếu chúng ta biết nhạy bén, đáp ứng lại những nhu cầu khẩn cấp ấy, thì đó là sự khôn ngoan. Những năm vừa qua, đúng là thời điểm cần phải tu sửa nhà thờ, nhà xứ. Còn bây giờ, và trong những năm tới, sẽ có nhiều nhu cầu khác, để rồi nhu cầu tu sửa nhà thờ, nhà xứ, có thể bị xếp vào loại thứ nhì, thứ ba. Và biết đâu lúc ấy, không phải thời thế đóng lại, mà chính là lòng người đóng lại, trước việc tu sửa nhà thờ, nhà xứ.

Cho nên hôm nay, nhìn thấy công trình anh chị em đã thành công, tôi ca ngợi Thiên Chúa nơi anh chị em.

Cảm tưởng thứ hai của tôi về họ đạo anh chị em là: Ðang khi anh chị em xây dựng những cơ sở vật chất, thì anh chị em cũng không quên xây dựng những cơ sở tinh thần.

Tôi đã nhận thấy trong những năm tháng vừa qua, lòng tin cậy đối với Chúa nơi anh chị em không những không suy giảm, mà còn tăng lên. Và cùng với lòng mến Chúa, sự hòa hợp, đoàn kết yêu thương giữa nội bộ họ đạo và với những người lương chung quanh, đồng bào khác đạo cũng đã được tăng trưởng một cách đáng kể. Ðúng là chúng ta đã theo ơn Chúa Thánh Thần, không những khôn ngoan trong những vấn đề tăng trưởng đức mến, đức bác ái, là những căn bản của đạo chúng ta.

Cảm tưởng thứ ba của tôi, đó là: Anh chị em họ đạo này có một cái nhìn về tương lai, và cái nhìn ấy đang chia sẻ những lời nhắn gởi tiên tri của Ðức Kitô, đó là mở rộng hoạt động truyền giáo, bằng những việc từ thiện, bằng tấm lòng bác ái, bằng tinh thần chia sẻ.

Truyền giáo. Ðó là lời mời gọi thật khẩn thiết mà Chúa qua Ðức Giáo Hoàng đã nhắn gởi chúng ta. Anh chị em cũng đã bắt đầu công việc truyền giáo cách này, cách nọ. Và theo tôi biết, xong công việc xây dựng cơ sở vật chất, anh chị em sẽ bắt đầu tăng cường hơn những công việc có tính cách truyền giáo.

Thưa anh chị em,

Qua những cảm tưởng trên đây của tôi, tôi thấy rằng: Lễ Chúa Thánh Linh, không phải chỉ là hôm nay, mà đã thường xảy ra trong họ đạo này. Mỗi khi anh chị em cảm thấy mình được đổi mới, được vui mừng hơn, được kính mến Chúa hơn, được yêu thương người ta hơn, thì đó là lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.

Như vậy, trong họ đạo chúng ta, những năm tháng vừa qua đã có biết bao nhiêu lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống trong tâm hồn mỗi người và trong cộng đồng chúng ta. Chúng ta có quyền tin tưởng vào tương lai, tương lai theo tôi sẽ không dễ dàng. Những năm tháng vừa qua, với những thành đạt, tuy là tương đối. Có thể chỉ là những ơn an ủi để chuẩn bị cho chúng ta bước vào tương lai, có những thánh giá, có những bóng tối, để chúng ta bước theo gương Ðức Kitô, tin vào Chúa Cha một cách tuyệt đối, không nương tựa vào ai, không còn tiền bạc, không còn tình nghĩa, hoàn toàn chỉ còn tin vào tình thương Chúa Cha mà thôi.

Chúng ta cần phải chuẩn bị tâm hồn và nhất là chuẩn bị con em chúng ta, để biết sống đức tin một cách tuyệt đối như vậy trong một thời điểm tương lai gần tới.

Chúa Thánh Linh sẽ ở với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế, nhất là những ngày chúng ta cô đơn, nhất là những ngày chúng ta buồn khổ, nhất là những ngày chúng ta cảm thấy bị bỏ rơi tư bề. Hãy chuẩn bị tâm hồn mình đang khi Chúng ta còn có thời gian, để hưởng sự vui mừng của Chúa Thánh Linh như hôm nay.

Chúng ta cầu xin rất nhiều cho con em chúng ta, những tâm hồn non yếu, những tâm hồn chưa quen chiến đấu, để chúng ra đi giữa đời đầy gai góc, mà biết xưng tụng đức tin, mà biết yêu mến Thiên Chúa, mà biết yêu thương mọi người, dù chính mình sẽ phải gánh chịu nhiều thiệt thòi bề ngoài tạm thời.

Lạy Ðức Kitô, xin giữ lời Người đã hứa là ban Chúa Thánh Thần cho chúng con hôm nay, để chúng con luôn luôn biết ca ngợi những kỳ công Chúa đã làm và sẽ làm cho chúng con. Amen.

Lễ Thêm Sức, Mong Thọ ngày 02/11/1993