Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1992
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1993
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1994
 

Nhiệm Vụ Linh Mục

Lc 15,1-10

Trong bài Phúc Âm hôm nay, Ðức Kitô cho thấy ước vọng lớn nhất của Ngài, đó là con chiên lạc được trở về, kẻ tội lỗi được cứu rỗi.

Ước vọng đó của Ðức Kitô là rất thiết tha. Nó là niềm thao thức triền miên của suốt đời Ðức Kitô.

Ðể thực hiện ước vọng đó, Ngài đã tình nguyện sống thân phận con người nghèo hèn, cam chịu muôn vàn hy sinh, sau cùng chịu nạn và chịu chết khổ nhục trên thập giá.

Khi thấy Ðức Kitô đã sống và chết với lòng xót thương đầy hy sinh vì phần rỗi các linh hồn như vậy, tôi mới nhận ra vấn đề lớn nhất của tôi, của các tân linh mục, và của cả Hội Thánh, đó là bản thân mình phải trở về với Chúa, đồng thời phải cộng tác với ơn thánh, giúp cho mọi người xung quanh cũng biết trở về.

Trong vấn đề trở về với Chúa, tôi có kinh nghiệm này là phải có ơn thánh giúp, người ta mới trở về được.

Bằng chứng rõ ràng nhất đã được ghi rõ trong bài Phúc Âm hôm nay. Ðó là trường hợp các biệt phái và luật sĩ. Họ nhìn thấy Ðức Kitô tận mắt. Họ nghe lời Ngài giảng tận tai. Họ biết rõ các phép lạ Ngài làm từng việc, từng chi tiết. Ấy thế mà họ vẫn cứng lòng, không trở lại. Lý do là vì họ thiếu ơn Chúa, họ không đón nhận ơn trở lại.

Trái lại, Phúc Âm cho thấy nhiều người không được am tường đạo lý bằng các vị đó, thế mà lại nhận ra Ðức Kitô, và đã trở lại. Thí dụ người đàn bà Samaria trên bờ giếng Giacob, người trộm bị đóng đinh bên hữu Ðức Kitô. Lý do là vì những người ấy có ơn thánh. Họ đã biết đón nhận ơn trở về.

Vì thế, tôi nghĩ rằng nhiệm vụ lớn nhất của linh mục là phải kéo ơn thánh xuống các linh hồn, nhất là các linh hồn tội lỗi.

Ngài kéo ơn thánh xuống bằng lời giảng, bằng lời cầu nguyện và bằng các bí tích mà thôi không đủ. Ngài còn phải kéo bằng chính cuộc đời hy tế của Ngài. Ðức Kitô đã làm như vậy, Ngài cũng phải làm như vậy, theo gương Ðức Kitô.

Vì thế, mỗi lần dâng thánh lễ, tôi thường nói với Chúa rằng: Con dâng chính bản thân con làm của lễ. Của lễ bản thân con là mọi công việc bổn phận thường ngày, là những niềm vui, những hy vọng, và những khó khăn, những yếu đuối, những khổ đau của đoàn chiên con và của chính con.

Với tâm tình như thế, giờ đây tôi dẫn sáu tân linh mục lên Bàn Thánh. Và tôi biết rằng dẫn các Ngài lên Bàn Thánh có nghĩa là dẫn lên núi Calvariô để cùng Ðức Kitô hiến tế chính mình.

Và tôi có cảm tưởng Ðức Kitô đang hỏi từng tân linh mục một câu mà xưa Ngài đã hỏi các tông đồ: “Con có uống nổi chén đắng Cha sẽ trao cho con không?”.

Khi nghe Ðức Kitô hỏi câu đó, tôi mới thấy tâm tình Ðức Kitô đang mong chờ gì nơi các linh mục. Và tôi cũng thấy những lễ tạ ơn của linh mục phải được tổ chức thế nào, để không trở thành vô duyên, vô nghĩa, trước mắt Ðức Kitô đang chịu treo trên thánh giá, để đền tội và cầu bầu cho các tội nhân được ơn trở về.

Lạy Ðức Kitô, xin thương đỡ nâng con suốt cuộc đời, để con được đi theo Chúa, trở thành hy lễ cho phần rỗi các linh hồn.

Lễ mở tay các linh mục: Thạnh An ngày 4/11/1993