Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 1 - 1990
 LÀM CHỨNG CHO TÌNH YÊU THIÊN CHÚA -1995-
 ÐẠO VÀ ÐỨC -1996-
 CẦU NGUYỆN VÀ HÀNH ÐỘNG -1997-
 TRUYỀN GIÁO LÀ "RA KHƠI" -1998-

Lộ trình Lời Chúa

Một trong những việc, mà người phục vụ Dân Chúa cần làm cuối năm, là xem xét lại nhiệm vụ rao giảng của mình. Mình đã thực hiện thế nào? Diễn biến ra sao? Kết quả nhiều hay ít?

Với tất cả lương tâm trách nhiệm, tôi đã xét mình về nhiệm vụ đó. Khi nhìn xuyên suốt quãng đường dài một năm, tôi khám phá thấy một lộ trình Lời Chúa. Lộ trình này ví như một con đường có những chặng, hay một chuyến đi có nhiều giai đoạn. Chia sẻ sau đây sẽ trình bày vắn tắt.

 Lời Chúa được công bố

Hội Thánh lắng nghe Lời Chúa. Hội Thánh vâng phục Lời Chúa. Hội Thánh tuân giữ Lời Chúa”, đó là tuyên ngôn của Công đồng Vatican II trong hiến chế Lời Chúa (Verbum Dei). Vì thế Lời Chúa phải được đặt ở vị trí cao nhất trong phụng vụ, mục vụ truyền giáo và rao giảng.

Lời Chúa nói đây là Lời Chúa ghi trong Phúc Âm, và cũng chính là Ðức Giêsu Kitô, Ngôi Lời của Thiên Chúa tình yêu.

Khi trung thành với Lời Chúa, chúng ta thấy đức ái được nhấn mạnh hơn hết. Ðức ái là dây ràng buộc con người với Thiên Chúa và với người khác. Ðức ái là một bảo đảm chắc chắn cho sự tự do Phúc Âm đối với lề luật và nghi lễ. Một đức ái đích thực sẽ đưa đến bổn phận phục vụ con người với những việc cụ thể dưới sự hướng dẫn của Thần Linh Ðức Kitô, theo ý Chúa Cha giàu lòng thương xót.

Phải rao giảng Lời Chúa toả sáng tình thương, rực lửa đức ái. Nhiệt tình với nhiệm vụ đó, chính là một tiêu chuẩn để đánh giá một cộng đoàn, một mục tử, một tín hữu.

 Lời Chúa gây vang vọng

Lời Chúa được loan đi một cách thích hợp, khi tới người nghe người đọc, sẽ gây ra trong họ những vang vọng. Họ cảm thấy Lời Chúa như nguồn sáng, như nguồn an ủi, như ngọn lửa, như sức sống. Những vang vọng sẽ rất cụ thể, bởi vì họ cảm thấy Lời Chúa gửi riêng cho họ, soi dẫn họ về những việc riêng của đời họ.

Khi đi vào con người cụ thể và cuộc đời cụ thể, Lời Chúa được con người đón nhận như một cái gì họ vốn từng mong đợi trong thẳm sâu tâm hồn. Và như thế, Lời Chúa từ ngoài vào làm cho Lời Chúa in trong lòng người được sáng tỏ lên.

Nhưng có được vang vọng hay không, nhiều hay ít, thì còn tuỳ ở mỗi người. Nếu lòng người đó là căn nhà nền bê tông đóng kín do tự phụ, dửng dưng, thì Lời Chúa sẽ không gây vang vọng nào thực sự hữu ích. Trái lại, nếu lòng người này cởi mở, mềm mại do khiêm tốn khó nghèo, thì Lời Chúa sẽ gây ra nhiều vang vọng lành thánh. Từ đó sẽ hiện ra những chân lý soi vào thời sự, dẫn họ tới việc đón nhận chương trình cứu độ của Thiên Chúa dành cho họ.

 Lời Chúa lan rộng

Lời Chúa được đón nhận nơi một người, sẽ thành lửa, ánh sáng và sự sống. Lửa lan ra. Ánh sáng lan ra. Sự sống lan ra. Lời Chúa từ đó sẽ làm cho nhiều người gặp gỡ nhau, gần lại với nhau. Họ sống chung trong cùng đức ái và đi về cùng một mục đích phục vụ. Họ làm nên những cộng đoàn đức ái. Nâng đỡ nhau, cùng nhau tìm ra những cái nhìn mới về lịch sử, về Quê Hương Tổ Quốc, về đồng bào và về chính họ.

Phong cách đạo đức của họ là dùng tình yêu đối với tha nhân để đáp lại tình yêu Thiên Chúa dành cho họ. Họ sống mạnh mẽ đức tin. Họ thực hiện đức tin bằng đức ái. Tình yêu là mặt diễn tả đức tin. Bởi vì tin là đón nhận tình yêu Thiên Chúa, tin là vâng phục Thiên Chúa được mặc khải là tình yêu, tin là phó thác lòng muốn của mình vào thánh ý Thiên Chúa tình yêu, Ðấng đã yêu thương chúng ta trước khi chúng ta nhận biết Người.

Khi nhìn vào nội bộ Hội Thánh và nhìn xa vào xã hội, tôi thấy Lời Chúa đang được thực hiện qua nhiều cách tại khắp nơi. Sự thực ấy giúp tôi hiểu rằng: Mình chỉ là một dụng cụ bé nhỏ của Lời Chúa. Không ai độc quyền về Lời Chúa. Không rao giảng Lời Chúa cũng là người phải học Lời Chúa, ngay nơi cộng đoàn mình rao giảng. Bởi vì bất cứ tâm hồn bé nhỏ nào cũng có thể đón nhận được Thánh Thần Ðức Kitô, để trở thành những nhân chứng cho Thiên Chúa là Cha giàu tình yêu thương xót.

Những chặng đường trên đây chứng tỏ hoạt động của Lời Chúa hiện nay trong Hội Thánh và trong xã hộị Hoạt động đó âm thầm, nhưng rất mạnh.

Nhận định này cho phép tôi nghĩ rằng: Càng gần tới năm thánh 2000 càng cần phải trở về với Lời Chúa. Nên coi đây là một quyết tâm của chúng ta cho năm mới 1999.

Long Xuyên, ngày 21/12/1998