Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 1 - 1990
 LÀM CHỨNG CHO TÌNH YÊU THIÊN CHÚA -1995-
 ÐẠO VÀ ÐỨC -1996-
 CẦU NGUYỆN VÀ HÀNH ÐỘNG -1997-
 TRUYỀN GIÁO LÀ "RA KHƠI" -1998-

Phát triển chiều kích thiêng liêng

Ngày mồng một Tết, chúng ta đến nhà thờ, để dâng lễ, dâng tâm tình tạ ơn và dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa. Việc làm này được coi là hợp tình, hợp lý, hợp văn hoá cổ truyền.

Nó cũng là một dấu chỉ đáng mừng cho một đất nước đang phát triển. Bởi vì, đang khi đẩy mạnh việc phát triển về nhiều mặt, như xã hội, kinh tế, văn hoá, nghệ thuật ..., Dân Tộc ta không quên phát triển về mặt thiêng liêng, coi yếu tố này là quan trọng cho việc phát triển cân bằng con người toàn diện.

Sự phát triển chiều kích tâm linh nơi con người Việt Nam đang tăng lên đều khắp một cách rõ rệt trong những ngày Tết, qua các nghi thức lễ bái nhớ về cội nguồn, được thực hiện trong các gia đình và trong các nơi thờ tự.

Hiện tượng này xem ra có chiều hướng phát triển rộng sâu và dài lâu. Hiện tượng này là tự phát, như được thúc đẩy từ một động lực tâm lý bên trong con người. Những thúc đẩy này là một tiềm năng phong phú, sẽ gây được nhiều kết quả tốt, nếu được hướng dẫn và giáo dục. Hướng dẫn tới một mục đích cao đẹp, và giáo dục bằng những cách đạo đức thích hợp.

Trước hết, theo tôi, mục đích cao đẹp, mà Chúa muốn chúng ta đi tới, nhờ những thúc đẩy thiêng liêng, đó là “trở nên một con người biết nhận lãnh từ một Ðấng khác, để rồi biết cho những người khác”.

Ðấng khác”, mà tôi đến để nhận lãnh, chính là Thiên Chúa của tôi. Nhận lãnh thánh ý Người. Nhận lãnh Thánh Linh của Người. Nhận lãnh tình yêu của Người.

Tôi nhận lãnh bằng việc hiến dâng. Không phải là dâng lễ, dâng của mà thôi, mà là dâng chính bản thân mình. Như lời Ngôi Hai đã nói với Chúa Cha: “Những lễ vật toàn thiêu và những lễ vật đền tội đã không được Cha chấp nhận. Bấy giờ Con đã nói: “Này Con xin đến, để thi hành thánh ý Cha” (Dt 5,7). Thánh Phaolô tông đồ cũng khuyên chúng ta điều đó: “Tôi khuyên anh chị em hãy dâng chính bản thân mình làm lễ tế sống động, thánh thiện. Ðó chính là việc thờ phượng thiêng liêng, đẹp lòng Thiên Chúa” (Rm 12,1).

Dâng mình như thế là việc không phải chỉ thực hiện một lần, mà là phải tiếp tục và làm mới lại từng ngày, để tới chỗ đạt được điều Chúa Giêsu dạy: “Các con hãy ở trong Thầy, như Thầy ở trong các con. Chúa Cha yêu Thầy thế nào, Thầy cũng yêu các con như vậy. Các con hãy ở lại trong tình yêu của Thầy” (Ga, 15,9).

Ở lại trong tình yêu Chúa Giêsu không có nghĩa là thụ động, an nghỉ. Nhưng là mang tình yêu Chúa ra đi dấn thân phục vụ những người xung quanh và đồng bào mình. Phục vụ một cách đạo đức, vị tha, và như lời thánh Phaolô dạy: “Với lòng lân mẫn, xót thương, nhân hậu, khiêm nhu, hiền từ, đại lượng, chịu đựng lẫn nhau, tha thứ cho nhau” (Cl 3,12-13).

Tới được mô hình đạo đức trên đây là tới được một mục đích cao đẹp. Ðể tới đó, thiết tưởng chúng ta cần tự giáo dục mình. Bằng cách nào? Thưa bằng việc hàng ngày tập thói quen nhìn lên Ðức Kitô để có được những lựa chọn tốt, hợp với luật bác ái của Người.

Những phục vụ có tình yêu chân thành, đồng thời có khiêm tốn, có từ bỏ vị kỷ, nhất là hướng về những đối tượng bị loại trừ, bao giờ cũng là những lựa chọn đúng và tốt.

Trái lại những phục vụ hoặc thiếu tình yêu chân thành, hoặc có tính cách khoe khoang, vị kỷ, tham vọng, vụ lợi, tự hào tự đắc, phải coi là những lựa chọn không đúng, không tốt.

Sống buông thả, lười suy nghĩ, thích hưởng thụ, trốn tránh phục vụ, không phấn đấu với chính mình để nâng cao khả năng phục vụ, đó là những lựa chọn dứt khoát sai, chúng ta phải khắc phục.

Trên đây là một hướng phát triển và một cách phát triển chiều kích thiêng liêng trong con người. Ðơn sơ thế thôi. Ðây là một đề nghị rõ rệt chân thành. Ðây là một cầu chúc thiết tha thân ái. Ðây là một con đường phát triển tôi muốn cùng mọi người đi vào trong năm mới đầy hy vọng này.

Xin Thiên Chúa nhân lành ở với chúng ta mọi ngày mọi lúc trên con đường phát triển.

Long Xuyên, Mồng Một Tết Ðinh Sửu, ngày 7/02/1997