Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 1 - 1990
 LÀM CHỨNG CHO TÌNH YÊU THIÊN CHÚA -1995-
 ÐẠO VÀ ÐỨC -1996-
 CẦU NGUYỆN VÀ HÀNH ÐỘNG -1997-
 TRUYỀN GIÁO LÀ "RA KHƠI" -1998-

Dọn đường cho Ðức Kitô
bằng đạo đức của Ðức Kitô

Thánh Gioan Baotixita là một nhân vật có liên hệ mật thiết với Chúa Giêsu. Ngài được Thiên Chúa chọn một cách đặc biệt. Sứ mệnh của ngài là báo tin cho Dân Chúa biết Ðấng Cứu thế đang đến. Bổn phận của ngài còn là dọn đường cho Ðấng Cứu thế. Ðó là những công việc không dễ dàng. Thánh Gioan Baotixita đã thực hiện những công việc khó khăn đó cách nào? Thưa tất nhiên bằng những lời loan báo. Nhưng những lời loan báo ấy được kèm theo nhân cách đạo đức, lối sống đạo đức, việc làm đạo đức của ngài.

Ðạo đức nơi Gioan Baotixita được nhận thấy ở nhiều nét, đặc biệt ở những điểm sau đây.

Trước hết là lòng khiêm tốn. Ðang khi dân chúng ca tụng ngài như một vị tiên tri cao cả, thì ngài lại xưng mình là kẻ hèn hạ, không đáng cởi dây giầy cho Ðấng Cứu thế sẽ đến sau ngài (x. Mt 3,11). Ðang khi nhiều người tung hô ngài như một vị có bản lãnh dám đứng ra cải cách đạo, thì ngài lại tự nhận mình chỉ là một tiếng kêu trong sa mạc (x. Ga 1,23).

Cùng với lòng khiêm tốn, đạo đức của Gioan Baotixita chú trọng đến cái tâm. Ngài tập trung việc dọn đường cho Chúa Cứu thế vào sự ăn năn sám hối, rèn luyện lương tâm (x. Lc 3,3). Phải thành tâm thống hối. Phải thực tâm mến Chúa yêu người. Cái tâm phải ngay thẳng, phải trong sáng. Toà án lương tâm nơi mỗi người phải được xây dựng và kiểm tra bởi động lực và mục tiêu chân lý đạo đức.

Từ cái tâm tốt, Gioan Baotixita dấn thân lo cho con người bằng những hành vi phục vụ và những ứng xử xót thương. Ngài khuyên những ai dư ăn dư mặc hãy chia sẻ cho những kẻ thiếu thốn (x. Lc 3,10). Ngài khuyên đừng hà hiếp, đừng vu vạ cáo gian (x. Lc 3,14). Ngài cảnh giác thói quen phô trương cậy mình là con cháu Abraham nhưng trên thực tế lại không đem lại cho đồng bào mình hoa thơm trái tốt thiêng liêng nào (x. Mt 3,7-10). Ðạo đức là xót thương con người, là phục vụ con người bằng những việc làm cứu độ cụ thể, đó cũng là một dấu chỉ đúng đắn để nhận ra chính Ðức Kitô. Có lần Ðức Kitô đã nhắn cho Gioan Baotixita biết tiêu chuẩn đó (x. Mt 11,2).

Ðể việc phục vụ con người đáp ứng được đúng nhu cầu, nhất là những nhu cầu thiêng liêng, đạo đức, thánh Gioan Baotixita đã nêu cao việc tu thân, sống chay tịnh và chiêm niệm, thường xuyên phấn đấu với chính mình và những khuynh hướng hưởng thụ, an nhàn, như lời Ðức Kitô đã khẳng định: Muốn vào Nước Trời, phải có nhiều cố gắng, phải thực sự phấn đấu từ bỏ chính mình (x. Mt 11,12).

Sau cùng, nét đạo đức nổi bật nhất của thánh Gioan Baotixita là đề cao Ðức Kitô. Chỉ Ðức Kitô là Ðấng Cứu thế. Và khi tuyên xưng chân lý đó, Gioan Baotixita đã tự tìm cách để mình mờ nhạt đi. Ngài chủ trương ngài cần phải hạ thấp xuống, và Ðức Kitô cần phải được nâng lên cao (x. Ga 3,30).

Trên đây là một thoáng nhìn về hình ảnh vị tiền hô Ðấng Cứu thế. Ngài được dân chúng thời đó tin mến, bởi vì ngài rất đạo đức. Ngài dấn thân, nhưng lại rất tu thân. Ngài để ý đến đạo lý, nhưng nhấn mạnh hơn đến đạo đức. Ngài quan tâm đến việc phát triển cuộc sống con người, nhưng chú trọng hơn đến việc phát triển những giá trị thiêng liêng của con người.

Xưa, vị dọn đường cho Ðấng Cứu thế đã sống và làm như vậy, còn nay thì sao?

Nay, Chúa vẫn dùng những kẻ dọn đường. Tất nhiên những kẻ dọn đường thời nay nên có thêm những cái nhìn mới, như biết nhìn xa tới tương lai, biết nhìn rộng ra thế giới, biết nhìn sâu vào Dân Tộc, biết nhìn đúng vào nhu cầu hiện đại hoá. Nhưng cái nhìn cần thiết nhất vẫn là cái nhìn gắn bó với các giá trị thiêng liêng. Nhìn thường xuyên vào các giá trị ấy, cố gắng tìm kiếm những giá trị ấy, sống thực sự với những giá trị ấy, làm chứng cho những giá trị ấy. Những việc đó sẽ làm nên chiều kích đạo đức của kẻ dọn đường cho Ðức Kitô. Nhờ chiều kích thiêng liêng đó, kẻ dọn đường cho Ðức Kitô sẽ có thể gây được niềm tin nơi người thời nay. Thiết tưởng những ai có chiều kích thiêng liêng đó sẽ có thể làm được những việc coi như không sao làm được.

Với những suy nghĩ trên đây, tôi xin cùng anh chị em cảm tạ Chúa nhân lành vì những ơn Chúa đã ban cho thánh Gioan Baotixita.

Chúng ta cũng cầu xin Chúa giúp chúng ta biết lắng nghe Lời Chúa, biết vâng ý Chúa, để biết dọn đường cho Ðức Kitô một cách hữu hiệu tại Quê Hương Việt Nam hôm nay.

Long Xuyên, ngày 24/6/1997