Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 1 - 1990
 LÀM CHỨNG CHO TÌNH YÊU THIÊN CHÚA -1995-
 ÐẠO VÀ ÐỨC -1996-
 CẦU NGUYỆN VÀ HÀNH ÐỘNG -1997-
 TRUYỀN GIÁO LÀ "RA KHƠI" -1998-

Ơn tiên tri

Trong thánh lễ hôm nay, tôi nhớ lại tình hình xã hội và tôn giáo tại Israel thời thánh Gioan Tẩy Giả sắp sinh ra.

Thời đó, dân Israel có đức tin mạnh, giữ luật đạo theo truyền thống. Họ năng cầu nguyện, xin Chúa nhiều ơn, như sức khoẻ, của cải, tự do, khỏi ách nô lệ ngoại bang. Chúa thương họ. Nhưng lại ban cho họ một ơn mà họ không trông chờ. Ðó là ban cho họ một vị tiên tri, tức Thánh Gioan Tẩy Giả.

Tiên tri Gioan Tẩy Giả sống khắc kỷ, khiêm tốn, rao giảng sự sám hối và chỉ cho thấy Chúa Giêsu là Ðấng Cứu Thế đang đến, hoà mình giữa dân thường. Hoạt động của Gioan xoay quanh mấy vấn đề đó. Ngài không làm phép lạ nào. Ngài được nhiều người tin theo. Nhưng cũng bị nhiều người chống đối. Ngài bị giết vì dám nói sự thực đụng tới tự ái người khác.

Chỉ thế thôi, Gioan Tẩy Giả đã thực hiện sứ mạng người tiên tri của Ðấng Tối Cao, dọn đường cho Chúa Cứu Thế. Và cũng chỉ thế thôi, Chúa đã ban cho dân Israel một món quà quý giá, vượt trên những giá trị của vàng bạc và tự do xã hội.

Với những kỷ niệm trên đây của một thời xưa, trước hết tôi nhìn vào tình hình xã hội hiện nay tại Việt Nam ta. Tôi thấy hiện nay chúng ta đang cầu mong nhiều điều, như thành đạt về công ăn việc làm, sức khoẻ, học vấn, kinh tế, văn minh. Nhưng thiết tưởng có một điều chúng ta phải cho là cần thiết hơn cả, đó là Ðất Nước chúng ta có được nhiều người tốt, nêu gương đời sống đạo đức, có khả năng nhìn xa thấy rộng, vừa biết đáp ứng được thoả đáng các nhu cầu nhân sinh, vừa bảo tồn và phát triển được những giá trị linh thiêng ngàn đời của Dân Tộc. Những người như thế là rất cần, rất quý. Có thể nói, những người như thế được tham gia một cách nào đó vào ơn tiên tri, mà Thiên Chúa thường ban cho nhân loại, tuỳ theo chặng đường lịch sử.

Riêng trong Hội Thánh trên toàn cầu nói chung và tại Việt Nam nói riêng, Dân Chúa hiện nay rất cần đến những ơn tiên tri, có khả năng giúp Dân Chúa biết sám hối, canh tân những nếp sống đạo đã tha hoá, và cải cách những cơ chế nào không còn trong sáng.

Tôi thiết nghĩ trong thời đại chúng ta, Chúa cũng đã gửi vào Hội Thánh nhiều ơn tiên tri. Thí dụ biến cố Công đồng Vatincan II với tinh thần tập trung vào Ðức Kitô; biến cố Assisi của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II với tinh thần đối thoại cởi mở trọng kính các tôn giáo bạn; hiện tượng Mẹ Têrêsa Calcutta với cuộc đời chiêm niệm, khó nghèo và dấn thân phục vụ người nghèo; hiện tượng các cộng đoàn mới với lý tưởng phục vụ Chúa bằng sự triệt để Phúc-Âm-hoá cộng đoàn của mình theo ưu tiên đức ái.

Tôi coi những biến cố và những hiện tượng như thế là những ơn tiên tri, kêu gọi những người trong Hội Thánh hãy tự kiểm điểm chính mình, xem mình phải sám hối về những lỗi lầm nào, phải canh tân ở những điểm nào, phải cải cách theo những hướng nào.

Như thế là trong Hội Thánh không thiếu ơn tiên tri. Nhưng vấn đề quan trọng phải đặt ra ở đây là chúng ta có tiếp nhận những ơn tiên tri đó không, có cộng tác vào những ơn tiên tri đó không.

Ðể tiếp nhận và cộng tác, chúng ta cần khiêm tốn, bé nhỏ, chân thành và có ý chí thanh luyện. Thanh luyện trí nhớ, trí khôn, trí tưởng tượng, lòng muốn, ý hướng, tình yêu, tình cảm và các tương giao. Phải thanh luyện dưới ánh sáng Lời Chúa và trên nền tu đức của kẻ đi theo Ðức Kitô. Gạt bỏ ra ngoài tất cả những gì là vụ lợi, vị kỷ, thành kiến, hẹp hòi, kỷ niệm cay đắng, ghen tương, phô trương, bất hoà, tự mãn.

Khi biết tiếp nhận và cộng tác vào ơn tiên tri, chúng ta sẽ thấy một mãnh lực lạ lùng từ Thiên Chúa ban xuống với cường độ rất mạnh đưa nhân loại vào một trời mới đất mới.

Nguyện xin Chúa nhân lành, vì lời cầu của thánh Gioan Tẩy Giả, giúp chúng ta biết tỉnh thức tiếp nhận và tích cực cộng tác vào những ơn tiên tri mà Chúa đang gửi vào Hội Thánh một cách dồi dào. Amen.

Long Xuyên, ngày 24/6/1996