Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 1 - 1990
 LÀM CHỨNG CHO TÌNH YÊU THIÊN CHÚA -1995-
 ÐẠO VÀ ÐỨC -1996-
 CẦU NGUYỆN VÀ HÀNH ÐỘNG -1997-
 TRUYỀN GIÁO LÀ "RA KHƠI" -1998-

Phúc Âm - Dân Tộc - hiện đại

CGvDT: Trên bước đường đi hoạt động mục vụ, Ðức Giám Mục đã từng nhiều lần đến họ đạo Cần Ðăng. Lần này là để khánh thành ngôi nhà thờ mới, Ðức Cha có thể cho độc giả CGvDt một vài cảm nghĩ.

 ÐGM.BT: Nhìn nhà thờ mới này, cùng với một cây tháp chuông mới kia, giữa một công viên mới xanh tươi, tôi thấy đây là kết quả lớn của những phấn đấu lâu dài và của biết bao tấm lòng hảo tâm xa gần.

Tôi biết, những công trình trên đây chỉ là một phần của một chương trình phát triển rộng lớn hơn nhiều. Bởi vì đã và đang có những phát triển về các công việc từ thiện, xã hội, văn hoá, giáo lý, bí tích, với những dự án nhỏ nhằm xoá dốt, giảm bệnh. Ở đây tôi nghĩ cách riêng tới bầu khí hài hoà thông cảm giữa đồng bào lương giáo, giữa đạo và đời, giữa chính quyền và họ đạo. Ðặc biệt tôi nghĩ đến tình nghĩa chia sẻ và gắn bó giữa cộng đoàn họ đạo Cần Ðăng với những nhóm anh chị em tín hữu trong ruộng đồng, xa đây nhiều cây số, với một cuộc sống đời, đạo vất vả.

Nhìn chung, tôi thấy họ đạo Cần Ðăng đã có những bước tiến rất đáng khen ngợi. Nhất là vì những bước tiến đó đã được thực hiện trong những hoàn cảnh không phải là không có những khó khăn phức tạp.

 CGvDT: Ðể có những kết quả trên, Ðức Cha đã thao thức trăn trở như thế nào về con đường truyền giáo của giáo phận?

 ÐGM.BT: Tôi nhìn tình hình. Tôi suy nghĩ. Tôi cầu nguyện. Thế rồi tôi thấy hiện lên trong trí tôi một mô hình hoạt động truyền giáo. Mô hình này không trả lời trực tiếp câu hỏi đã đặt ra. Nhưng gợi ý cho tôi thấy là người truyền giáo tại Việt Nam hôm nay phải tìm tòi, nghiên cứu, phấn đấu sao cho cộng đoàn của mình, qua hoạt động và đời sống của mình, có thể giới thiệu được với xã hội Việt Nam một chân dung đẹp của Hội Thánh Công giáo Việt Nam. Một chân dung đẹp của Hội Thánh Việt Nam mà tôi mơ ước sẽ có ba yếu tố này: Một là yếu tố Phúc Âm, hai là yếu tố Dân Tộc, ba là yếu tố hiện đại. Cả ba yếu tố này sẽ phối hợp với nhau trong mọi lãnh vực tôn giáo, như trang trí, thánh ca, phụng tự, nếp sống vv...

Tôi thí dụ: nhìn tổng thể khu thánh được mới này, tôi đọc thấy ba yếu tố Phúc Âm ở chỗ biết tập trung vào Ðức Kitô, tôi nhận ra yếu tố dân tộc ở một số nét kiến trúc truyền thống phổ biến cổ kính của Dân Tộc và tôi nhận ra yếu tố hiện đại ở vẻ thanh thoát, tân kỳ của khoa học kỹ thuật, mỹ thuật mới.

Một thí dụ khác: Nhìn nếp sống một họ đạo hay một người công giáo, tôi sẽ nhận thấy yếu tố Phúc Âm ở chỗ họ có tinh thần người con thảo đối với Cha trên trời và có tinh thần yêu thương huynh đệ đối với mọi người; tôi cũng dễ nhận thấy nơi họ yếu tố dân tộc, ở chỗ họ gắn bó với Ðất Nước, đồng hành với Dân Tộc, tôi cũng dễ nhận thấy nơi họ yếu tố hiện đại, ở chỗ họ phấn đấu để trình độ văn hoá, trí thức của họ và những người thuộc về họ mỗi ngày một cao hơn, và thức thời hơn.

 CGvDT: Mô hình truyền giáo này có thể nhân rộng ra?

 ÐGM.BT: Khi một người Công giáo Việt Nam, một cộng đồng Công giáo Việt Nam, nhất là một người truyền giáo của Hội Thánh Công giáo Việt Nam biết sống với những yếu tố kể trên, trong tình mến Chúa yêu người thực sự tha thiết chân thành vị tha, họ có thể làm chứng rằng: Hội Thánh Công giáo Việt Nam là một cộng đồng vươn tới giá trị cao đẹp, có lợi cho Dân Tộc, làm đẹp cho Ðất Nước.

 CGvDT: Trở lại với giáo phận Long Xuyên, việc truyền giáo đã trở nên dễ dàng thong dong?

 ÐGM.BT: Thời nào, việc truyền giáo cũng gặp khó khăn, như Chúa Giêsu đã từng loan báo trong Phúc Âm. Gặp khó khăn là chuyện bình thường, không lạ gì trong bất cứ việc nào của cuộc sống, phương chi việc truyền giáo. Nhưng trong thời nào, việc truyền giáo cũng vẫn thực hiện được. Không cách này thì cách khác. Họ đạo Cần Ðăng cũng như nhiều giáo điểm khác trong giáo phận Long Xuyên đang cho thấy sự thực này là: công việc truyền giáo đã tiến triển hơn trước nhiều. Một phần do những người được sai đi có nhiệt tâm, có thao thức, có kế hoạch, có nghiên cứu, tìm tòi, xoay xở, phấn đấu và dấn thân.

 CGvDT: Xin cám ơn Ðức Giám Mục về những chia sẻ, trao đổi trên đây.

Trả lời phỏng vấn nhân dịp khánh thành nhà thờ Cần Ðăng, ngày 22/5/1996