Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 1 - 1999-2000
 LÀM CHỨNG CHO ÐỨC KITÔ ÐẾN TẬN CÙNG TRÁI ÐẤT -1999-
 LỜI ÐẦU TIÊN CỦA ÐẦU THẾ KỶ -2000-

Môn đệ bé mọn của Chúa cứu thế khiêm nhường

Trong thánh lễ Truyền Dầu, hàng linh mục thường được chú ý một cách đặc biệt. Số linh mục đồng tế rất đông. Các ngài mặc phẩm phục thánh, ngồi trên cung thánh, được các bài thánh ca tung hô tán tụng, được nhiều lời cầu nguyện và nhiều nghi thức nhắc nhở để sống thánh thiện.

Ðề cao linh mục như vậy là một truyền thống tốt, có cơ sở đúng đắn.

Tuy nhiên, giữa bầu khí đề cao đó, tự nhiên tôi nhớ tới hình ảnh Chúa Giêsu đang ngẩng mặt lên trời cầu nguyện: “Lạy Cha là Chúa trời đất, con chúc tụng Cha, vì những gì Cha giấu không cho những người khôn ngoan thông thái biết, thì Cha lại mặc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, Cha đã muốn điều đó, do lòng nhân hậu của Cha” (Mt 11, 25).

Lời Chúa Giêsu trên đây đã cho tôi một cái nhìn mới. Cái nhìn mới này cho tôi thấy: Những người được Chúa mặc khải về ý Chúa và về chính Chúa, không phải là những người có quyền, có chức, mặc dầu đó là quyền chức thánh, mà là những kẻ bé mọn.

Tôi không nghĩ rằng: Chúa khinh chê những người khôn ngoan thông thái, có quyền chức. Nhưng, như Chúa đã nói rõ, sở dĩ Chúa thương những kẻ bé mọn và tỏ mình ra cho họ, là vì Chúa muốn như vậy, Chúa muốn như vậy là do lòng nhân hậu Chúa. Lòng nhân hậu Chúa có khuynh hướng yêu thương kẻ bé mọn. Lòng nhân hậu Chúa thích gần gũi kẻ bé mọn. Lòng nhân hậu Chúa ưa tỏ mình ra cho kẻ bé mọn.

Những kẻ bé mọn, mà Chúa yêu thương đặc biệt, mà Chúa chọn cách riêng để gần gũi và tỏ mình ra cho họ, là những con người khiêm tốn, nghèo khó, đơn sơ. Họ là những con người rất sợ làm mất lòng Chúa, rất sợ làm hại người khác, rất sợ sống sai sự thực. Họ rất xa sự tự phụ, tự tôn, tự đắc. Hơn nữa họ chẳng bao giờ dám nghĩ mình có công, có phúc, có đức, có tài, xứng đáng được Chúa cứu độ, và được trở thành dụng cụ cứu độ người khác. Họ xác tín: Họ phải phấn đấu chu toàn bổn phận với tất cả mọi phương tiện Chúa ban, nhưng đồng thời phải khiêm nhường sống trọn vẹn Lời Chúa dạy: “Nếu không có Thầy, chúng con không làm được gì” (Ga 15, 15).

Những người bé mọn như thế có thể ở trong hàng giáo sĩ, và có thể ở trong bậc tu sĩ, bậc giáo dân, trong mọi tầng lớp dân thường. Khi được Chúa yêu thương, gần gũi và được Chúa chọn để Chúa tỏ mình ra, những người bé mọn đó sẽ là những đốm lửa thiêng liêng, những dòng suối thiêng liêng, những chất dầu thiêng liêng, âm thầm mà gây được nhiều kết quả có sức cứu độ.

Nhận thức trên đây gợi lên trong lòng tôi một ước muốn về chỗ đứng trong Nước Trời. Chỗ đứng mà tôi mong muốn cho tôi trước mặt Chúa trong Nước Trời sẽ không phải là một chỗ giữa những người khôn ngoan thông thái, hay giữa những người có quyền có chức, mà là một chỗ giữa những người bé mọn.

Có thể là tất cả các linh mục của tôi cũng đang mong muốn như vậy. Cũng có thể là tất cả anh chị em tu sĩ giáo dân cũng coi điều mong muốn đó là hợp lý.

Nhưng sống bé mọn, khó nghèo là điều không dễ. Lo cho những kẻ nghèo khó, bé mọn thì tương đối dễ hơn là chính mình trở thành bé mọn, nghèo khó. Hơn nữa, tự nghĩ mình bé mọn, nghèo khó thì vẫn dễ hơn là mình được chính Chúa xếp vào loại khó nghèo bé mọn.

Tuy khó, nhưng vẫn có thể thực hiện được. Cách thực hiện tốt nhất là thực thi Lời Chúa dạy sau đây: “Hãy học với Thầy, vì Thầy hiền lành và khiêm nhường trong lòng” (Mt 11, 29).

Tuần thánh chính là thời gian thuận lợi nhất, để chúng ta học với Chúa Giêsu về khiêm nhường, về hiền lành, về khó nghèo, về bé mọn. Hãy học với Chúa Giêsu, nhất là hãy đón nhận từ Chúa Giêsu ơn trở nên môn đệ bé mọn của Chúa Cứu Thế, Ðấng suốt đời làm gương về sự khiêm nhường của người con ngoan thảo đối với Chúa Cha trên trời.

Lạy Chúa Giêsu khiêm nhường, xin thương cứu độ chúng con. Amen.

Lễ Truyền Dầu tại nhà thờ Ðài Ðức Mẹ Tân Hiệp,
ngày 30 tháng 03 năm 1999