Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 1 - 1999-2000
 LÀM CHỨNG CHO ÐỨC KITÔ ÐẾN TẬN CÙNG TRÁI ÐẤT -1999-
 LỜI ÐẦU TIÊN CỦA ÐẦU THẾ KỶ -2000-

Những vẻ đẹp cứu độ

Ðã từ lâu, trên hầu khắp thế giới, truyền thống tôn giáo và văn hoá đã làm cho lễ Noel trở thành một dịp đặc biệt, để hội tụ các vẻ đẹp và giao lưu các vẻ đẹp.

Thực vậy, chúng ta đang thấy: Có thêm nhiều vẻ đẹp trong nhà thờ và khuôn viên nhà thờ. Có thêm nhiều vẻ đẹp trong các gia đình. Có thêm nhiều vẻ đẹp trong các phố phường, làng mạc. Có thêm nhiều vẻ đẹp trong các thư từ. Có thêm nhiều vẻ đẹp trong các gặp gỡ. Nhất là có thêm nhiều vẻ đẹp trên các con người.

Khi mừng Sinh nhật Ðấng Cứu thế, mà thấy nở rộ những vẻ đẹp khác nhau như thế, người ta có cảm tưởng: Những vẻ đẹp đóng góp một phần không nhỏ trong việc cứu độ. Tôi cũng cảm nghĩ như vậy. Hơn nữa tôi dám nghĩ rằng: Nhân loại sẽ được cứu độ nhờ một số những vẻ đẹp có chất lượng cao. Cảm nghĩ trên đây của tôi đang mạnh lên trong dịp Noel này, khi tôi đón mừng Noel tại một địa phương vẫn còn mang nhiều vết thương do lũ lụt gây ra.

Hôm nay tại địa phương bị lũ lụt tàn phá này, những vẻ đẹp mà tôi cho là có sức cứu độ sẽ là những vẻ đẹp nào? Thưa là:

Sự gần gũi vốn có giữa người lương và người giáo nay đậm đà hơn,

Tình liên đới vốn có giữa nông thôn và thành thị nay sâu đậm hơn,

Trách nhiệm chia sẻ vốn có giữa người giàu người nghèo nay thiết thực hơn,

Các sợi dây tình nghĩa an bình vốn có giữa các gia đình, khu xóm nay sống động hơn.

Phải nhìn nhận rằng: Các vẻ đẹp trên đây là những giá trị đạo đức, mang chiều kích thiêng liêng.

Cho dù yếu ớt, chúng vẫn là những tia sáng đến từ mặt trời tình yêu cao xa.

Cho dù mong manh, chúng vẫn là những dòng nước tìm về một biển cả tình yêu bao la.

Cho dù nhẹ nhàng, chúng vẫn là những mời gọi đi tìm một nguồn mạch tình yêu bất tận.

Ðâu là mặt trời tình yêu, đâu là biển cả tình yêu, đâu là nguồn mạch tình yêu? Với đức tin và kinh nghiệm tôi xin trả lời: Ðó là Thiên Chúa.

Bản tính của Thiên Chúa là tình yêu. Biến cố Noel là một chứng từ. Ngôi Hai Thiên Chúa giáng sinh làm người, mang tên là Giêsu. Người đến để cứu độ bằng cách làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa.

Người đến với chúng ta. Người chia sẻ thân phận của chúng ta. Chính bản thân Người là một quà tặng gởi đến chúng ta.

Ðón nhận Người là đón nhận mặt trời tình yêu, đón nhận biển cả tình yêu, đón nhận suối nguồn tình yêu.

Khi đón nhận Người và ở lại trong tình yêu của Người, chúng ta sẽ được biến đổi từ cái tâm thẳm sâu của chúng ta. Nhờ vậy, chúng ta sẽ có nhiều đổi mới trong cái nhìn, trong lựa chọn, trong hướng sống, trong lời nói, trong hoạt động và trong các tương quan.

Bấy giờ, vẻ đẹp trong chúng ta sẽ giống vẻ đẹp của Chúa Giêsu trong hang đá Bêlem. Ðó là: Vì yêu thương mà dám chấp nhận đau thương để được gần những người nghèo hèn. Vì yêu thương mà dám chia sẻ những vết thương của thân phận các người khốn khổ. Vì yêu thương mà dám gánh những cảnh tang thương thay cho những kẻ khốn cùng.

Ðó là những vẻ đẹp có sức cứu độ. Giờ đây, chúng ta sẽ làm gì, để đón nhận Chúa Giêsu và để được những vẻ đẹp cứu độ với chất lượng cao giống như Người? Thưa hãy khiêm tốn cầu nguyện với tất cả tâm hồn.

Khiêm tốn cầu nguyện là tạ ơn Chúa đã yêu thương chúng ta bằng một tình yêu mà chúng ta không đáng được.

Khiêm tốn cầu nguyện là ca ngợi Chúa vì Người đã ban cho bao người và chính chúng ta được một số vẻ đẹp cứu độ, mặc dù những vẻ đẹp đó còn non yếu.

Khiêm tốn cầu nguyện là hiệp thông với sự vâng phục ý Chúa Cha nơi Chúa Giêsu đầy Thần Linh yêu thương. Nhờ vậy chúng ta sẵn sàng dấn thân xây dựng hoà bình, gieo rắc tình thương, mặc dù chúng ta là những dụng cụ hèn yếu.

Khiêm tốn cầu nguyện là cùng với Ðức Mẹ và thánh Giuse trong hang đá Bêlem, gắn bó với Chúa Giêsu, hiến dâng mình với Chúa Giêsu, hăng say phục vụ con người bằng các việc nhỏ bé nhưng chan chứa tình thương, bằng các hy sinh lặng lẽ nhưng đầy ắp ơn sủng cứu độ.

Thiết tưởng đó là những vẻ đẹp có sức cứu độ.

Xin thân ái cầu chúc mọi người và từng người tăng triển nhiều vẻ đẹp cứu độ, hợp với mẫu gương của Chúa Giêsu, Ðấng cứu độ của chúng ta.

Long Xuyên, ngày 21-12-2000