Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 1 - 1999-2000
 LÀM CHỨNG CHO ÐỨC KITÔ ÐẾN TẬN CÙNG TRÁI ÐẤT -1999-
 LỜI ÐẦU TIÊN CỦA ÐẦU THẾ KỶ -2000-

Sức thu hút nơi thánh Gioan Baotixita

Khi Ngôi Hai xuống thế làm người, Thiên Chúa đã dùng một số người cộng tác. Trong số những người cộng tác được coi là rất quan trọng, Hội Thánh nhắc tới thánh Gioan Baotixita. Sở dĩ thánh Gioan Baotixita nổi lên như một nhân vật phi thường, bởi vì ngài xuất hiện như một hiện tượng khác thường.

Khác thường ở những chi tiết lạ thường xung quanh việc ngài sinh ra. Khác thường ở đời sống khắc khổ. Sống trong sa mạc, khoác trên mình một tấm da cừu, ăn uống đạm bạc. Khác thường ở sự ngài đi đây đi đó, để rao giảng việc sám hối và làm phép rửa. Khác thường ở sự ngài giới thiệu chính Ðức Kitô là Ðấng cứu thế, Ðấng gánh tội và xoá tội trần gian. Cuộc sống ngài đơn sơ, đời sống ngài vắn vỏi, nhưng ngài là người hấp dẫn.

Chính Chúa Giêsu đã nói về ngài: “Nghe Gioan giảng, toàn dân, kể cả những người thu thuế, đều nhìn nhận Thiên Chúa là Ðấng công chính. Họ chịu phép rửa của ông. Chỉ những người Pharisêu và những người thông luật thì khước từ ý định của Thiên Chúa về họ, và không chịu phép rửa của ông” (Lc 7,29).

Phải nói là đám đông đã ngưỡng mộ ngài về mặt đạo đức. Nếu tìm hiểu yếu tố nào nơi ngài đã có sức thu hút như vậy, chúng ta sẽ thấy câu trả lời khá rõ.

Rõ ràng không phải là chức quyền, địa vị. Bởi vì ngài không được thụ phong để mang chức vị nào. Cũng không phải là tiền bạc, bởi vì ngài rất nghèo. Cũng không phải là vì thông thái, bởi vì ngài không có bằng cấp nào. Cũng không phải là phép lạ, bởi vì ngài không hề làm một việc phi thường nào.

Theo tôi, yếu tố nơi ngài đã đánh động đám đông, chính là sự sống thiêng liêng do ơn thánh Chúa ban.

Sự sống thiêng liêng này thấm nhập sâu vào trí khôn, tình cảm, ý chí, trí nhớ, trí vẽ của ngài.

Sự sống thiêng liêng này bao phủ khắp mọi lãnh vực hoạt động, như thái độ, tư tưởng, lời nói đến việc làm của ngài.

Sự sống thiêng liêng này thống trị các sự sống tự nhiên trong ngài.

Chúng ta nên biết điều này:

Trong mỗi con người, bản tính tự nhiên bao giờ cũng mang những mầm mống của sự mất trật tự: Mất trật tự trong những hiểu biết, mất trật tự trong những tình cảm và ước muốn.

Ðể thiết lập trật tự nội tâm, ai cũng phải tích cực phấn đấu với chính mình, trong nội tâm của mình. Thánh Gioan Baotixita đã chứng tỏ sự chiến đấu can trường qua cuộc sống khắc kỷ, tu thân. Ðó là bước đầu thấp nhất thuộc lãnh vực tự nhiên. Bước tiếp theo và lên cao hơn, đó là đón nhận ơn thánh hoá. Ơn thánh hoá này là ơn được chia sẻ dành riêng cho những ai được là con Chúa. Chúa ban ơn thánh hoá này cho những kẻ khiêm nhường được chọn như thánh Gioan Baotixita.

Ngoài ơn thánh hoá chung cho mọi con cái Chúa, Chúa lại ban ơn riêng cho những ai được trao phó một sứ mạng riêng. Thánh Gioan Baotixita được trao sứ mạng tiên tri, dọn đường cho Chúa Giêsu. Nên ngài lại được ơn thánh đặc biệt. Ngài đã biết đón nhận ơn đó, đã biết phát triển ơn đó, đã biết dùng ơn đó một cách trung thành và khôn ngoan.

Tất cả những gì làm nên sự sống thiêng liêng nơi thánh Gioan Baotixita đã là sức mạnh thu hút các người thiện chí.

Hôm nay, nhân dịp lễ thánh Gioan Baotixita, chúng ta nên xem lại chính mình, để biết chúng ta có để ý phấn đấu cho một nền trật tự nội tâm không, chúng ta có khiêm nhường đón nhận ơn thánh hoá không, chúng ta có biết dùng ơn riêng Chúa ban cho không.

Chúng ta cầu nguyện cho nhau, để biết noi gương thánh Gioan Baotixita ở đời này và được cùng ngài hưởng hạnh phúc vô cùng đời sau.

Lễ Thánh Gioan Baotixita, ngày 24-6-2000