Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 1 - 1999-2000
 LÀM CHỨNG CHO ÐỨC KITÔ ÐẾN TẬN CÙNG TRÁI ÐẤT -1999-
 LỜI ÐẦU TIÊN CỦA ÐẦU THẾ KỶ -2000-

Rao giảng Tin Mừng
bằng tư cách đạo đức

Thánh lễ giờ đây ở nhà thờ Bò Ót là một biến cố lớn. Mọi người đến đây đều vì linh mục Luy Nguyễn Hiếu Lễ, người mà chúng ta quen gọi một cách thân thương là Cha Ba. Cha Ba đã ra đi vĩnh viễn. Chúng ta qui tụ đông đảo, để tiễn biệt Ngài. Trong giờ phút thiêng liêng này, tôi nhìn lên Chúa Giêsu Kitô, để xin phép chia sẻ với anh chị em cảm nghĩ của tôi về Cha Ba.

Cha Ba là một chứng nhân lịch sử. Suốt 92 năm tuổi đời, Cha đã chứng kiến rất nhiều chuyển biến. Từ Nam ra Bắc, rồi từ Bắc trở về Nam, Cha Ba đã có mặt trong nhiều công trình quan trọng làm nên những đổi thay mang tính cách quyết định cho Ðất Nước và Giáo Hội Việt Nam.

Riêng 60 năm linh mục của Cha Ba đã có nhiều nét đẹp. Nếu phải nêu lên những nét đẹp nhất, thì tôi thấy mấy nét đặc biệt này.

Trước hết là ý thức của Cha Ba về mục đích đời Linh mục của mình. Theo những gì Cha đã tâm sự với tôi, thì Cha đã nhận thức một cách rõ rệt và sâu sắc về mục đích đời linh mục của mình. Mục đích đó là rao giảng Tin Mừng. Ðối với Cha Ba, rao giảng Tin Mừng là một niềm tự hào và là một bổn phận cần thiết (x. 1 Cor 9,16). Xác tín về mục đích căn bản đó, Cha Ba luôn đi về phía trước với sự bình an và vui mừng trong Chúa Thánh Thần. Một khi thực sự tha thiết với Tin Mừng, người môn đệ Chúa sẽ nhận được sức mạnh và khôn ngoan để dấn thân cho Tin Mừng. Hoàn cảnh càng khó, dấn thân càng có ý nghĩa. Cũng vì tha thiết với mục đích Tin Mừng, Cha Ba đã rất gắn bó với các họ đạo được trao phó và đã luôn hiệp nhất với các vị Bản quyền địa phận. Những ai quen biết Cha Ba đều làm chứng về sự Cha Ba siêng năng phục vụ Lời Chúa và các Bí tích cho các giáo đoàn và về sự Cha Ba kính trọng vâng phục các Ðấng Bề trên.

Ðặc biệt là Cha Ba rao giảng Tin Mừng cho mọi người mọi nơi bằng chính tư cách linh mục của mình. Tư cách linh mục là một hình ảnh rất đẹp của Cha Ba. Ngay thẳng trung thành với những nguyên tắc đời tu, chừng mực điều độ trong nếp sống, đứng đắn khiêm hạ trong các tiếp xúc, chín chắn tiết độ trong mọi phát biểu, đơn sơ nhiệm nhặt trong việc sử dụng các tiện nghi. Không kêu ca than trách, không chỉ trích ai, không kết án ai, không đòi hỏi gì, chỉ lo chu toàn bổn phận của mình một cách âm thầm. Luôn có mặt trong các buổi tĩnh tâm linh mục hàng tháng, để bồi dưỡng đào tạo chính mình. Dù chỉ thế thôi, thiết tưởng Cha Ba đã có một tư cách đạo đức và văn hoá rất đáng được trân trọng của người rao giảng Tin Mừng.

Với những nét đẹp trên đây, Cha Ba đã thiết lập được nhiều liên đới đa dạng với xã hội Việt Nam trong nhiều chặng đường lịch sử khác nhau. Trong tất cả những liên đới đa dạng ấy, Cha Ba đã không ngừng gieo rắc đạo đức và văn hoá theo lương tâm của người tu chân chính. Bảo vệ, phát triển đạo đức và văn hoá, thiết tưởng đó là những cống hiến phải được mọi người suy nghĩ, ghi nhớ và ghi ơn.

Kính thưa Cha Ba,

Cha đã sống bình thường, nhưng không tầm thường. Miệng lưỡi Cha rất ít nói, nhưng tư cách linh mục của Cha đã nói rất nhiều. Tôi hiểu đời Cha. Suốt đời Cha là một chuyến đi về Thiên Chúa là Cha trên trời.

Cha đã đi cùng với đồng bào. Cha đã đi chia sẻ lịch sử chung của dân tộc. Cha đã đi phục vụ Tin Mừng. Hôm nay, Cha đã tới đích. Xin thân ái chúc mừng Cha. Xin hết lòng ngợi khen ca tụng Chúa. Chúng ta sẽ lại gặp nhau trong vinh quang và tình yêu Thiên Chúa đời đời. Amen.

Thánh lễ an táng linh mục Luy Gonzaga Nguyễn Hiếu Lễ
tại nhà thờ Bò-Ót, ngày 24 tháng 09 năm 1999