Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 1 - 1999-2000
 LÀM CHỨNG CHO ÐỨC KITÔ ÐẾN TẬN CÙNG TRÁI ÐẤT -1999-
 LỜI ÐẦU TIÊN CỦA ÐẦU THẾ KỶ -2000-

Khởi đầu mới

Thánh lễ sáng nay là một qui tụ nhỏ, chủ ý được giới hạn.

Ðây là một gặp gỡ thân mật những người cộng tác gần gũi với tôi trong sứ mạng mục vụ và truyền giáo.

Trong bầu khí cầu nguyện và hồi tâm này, tôi cảm tạ Chúa vì đã ban cho tôi những người cộng tác chân thành và nhiệt thành. Nhất là những người đã nhiệt tâm chia sẻ với tôi trách nhiệm làm chứng cho Ðức Kitô trong một giai đoạn lịch sử đầy thử thách và thách đố.

Thực vậy, trong Hành Trình Ðức Tin chúng ta đã làm chứng cho Ðức Kitô qua:

Con đường tập trung vào Ðức Kitôgắn bó với Ðức Kitô là Ðấng cứu độ duy nhất.

Con đường dấn thân thực thi Ðiều Răn Yêu Thương phục vụ được Ðức Kitô trối lại.

Con đường truyền giáo bằng việc thăng tiến đào tạo chính bản thân mình, và những người thuộc về mình, để có những giá trị nội tâm sâu, những giá trị văn hoá cao, và những giá trị xã hội rộng mở, là những giá trị mà Hội Thánh Ðức Kitô hôm nay đang thao thức.

Tôi coi thánh lễ hôm nay là một bài ca mới, một giao ước mới, và là một khởi đầu mới.

Với tâm tình đó, chúng ta khiêm tốn đón nhận phép lành của Chúa Ba Ngôi.

Ðôi lời kết thúc thánh lễ tạ ơn Mừng Ngân Khánh Giám mục,
tại nhà nguyện Thánh Tôma, ngày 01-5-2000