Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 1 - 1999-2000
 LÀM CHỨNG CHO ÐỨC KITÔ ÐẾN TẬN CÙNG TRÁI ÐẤT -1999-
 LỜI ÐẦU TIÊN CỦA ÐẦU THẾ KỶ -2000-

Công trình làm sáng danh Chúa:
Những con người khát khao sự sống đời đời

Ðã từ lâu, tôi cố gắng tìm xem trên đời này, cái gì có khả năng làm sáng danh Chúa hơn cả, trên đời này cái gì là điều thánh ý Chúa muốn chúng ta thực hiện hơn hết để làm chứng cho Chúa.

Khi tôi cố gắng tìm như vậy, tôi đã lắng nghe và quan sát.

Tôi đã nghe và ghi nhận nhiều ý kiến. Có ý kiến cho rằng: Công trình có khả năng làm sáng danh Chúa hơn cả là xây dựng thánh đường, đài thánh, tháp chuông, khuôn viên nhà thờ, sao cho đẹp đẽ, nổi nang, thu hút.

Có ý kiến cho rằng: Công trình có sức làm sáng danh đạo là tổ chức các cuộc lễ đạo, sao cho linh đình, quy tụ được số đông khác thường, có nhiều khách sang tham dự, trình diễn được nhiều vẻ đẹp tinh thần và vật chất tăng uy tín cá nhân và địa danh của mình.

Có ý kiến cho rằng: Công trình có sức làm sáng danh Hội Thánh là đào tạo được cộng đoàn giáo xứ, sao cho có nề nếp, kỷ cương, nhiệt thành với nhà thờ, đề cao đức tin, bất chấp trở ngại khó khăn.

Có ý kiến cho rằng công trình có sức làm sáng danh Công giáo là huấn luyện những người công giáo, để họ có trình độ học thức cao, có khả năng phục vụ tốt, dám nói sự thực, cho dù sự thực mình nói ra sẽ làm mất lòng nhiều người.

Cùng với việc lắng nghe ý kiến, tôi cũng đã để ý quan sát. Khi quan sát, tôi thấy tận mắt thế này: Nhiều người nhiều nơi đã bỏ ra rất nhiều thì giờ, rất nhiều sức lực, rất nhiều lo âu vất vả cho những việc xây cất, cho những việc tổ chức, cho những việc học hành, cho những việc chạy đây chạy đó, cho những kế hoạch này nọ mang tính cách đấu tranh cạnh tranh.

Tôi thấy tất cả những ý kiến trên đây cũng như các cố gắng thực hiện những ý kiến đó đều có những lý do của nó. Nhưng tất cả sẽ rất thiếu sót, nếu không ý thức đầy đủ và rõ rệt về Lời Chúa hôm nay.

Lời Chúa trong thánh lễ hôm nay (Ga 6,51-58) mặc khải thánh ý Chúa về công trình có khả năng làm sáng danh Chúa hơn hết. Tôi xin lược tóm như sau:

Công trình làm sáng danh Chúa, mà Chúa muốn có, mà Chúa chấp nhận, đó là chính những con người sống động, khát khao sự sống đời đời.

Họ giải quyết sự khát khao đó bằng việc tin vào Ðức Kitô và đón nhận Ðức Kitô. Ðức Kitô là bánh ban sự sống Thiên Chúa. Sự sống Thiên Chúa là tình yêu hy sinh, tha thứ, phục vụ, hiến dâng, chia sẻ. Biểu tượng tình yêu đó là Chúa Giêsu khó nghèo trong máng cỏ Belem, là Chúa Giêsu hy sinh chịu đóng đinh trên thánh giá, là Chúa Giêsu khiêm tốn ẩn mình trong hình bánh rượu của phép Thánh Thể.

Xin anh chị em đọc đi đọc lại Phúc Âm thánh Gioan, và xin suy gẫm sâu những đoạn nói về Ðức Kitô là Ðấng ban sự sống Thiên Chúa, và sự sống Thiên Chúa là tình yêu. Những đoạn Phúc Âm ấy, khi được nhập tâm, sẽ giải thoát chúng ta khỏi những sai lầm về mọi dự kiến làm sáng danh Chúa vẫn còn khá phổ biến trong Hội Thánh Việt Nam.

Hôm nay, lúc này, với cái nhìn thấm nhuần Lời Chúa của thánh lễ Mình và Máu Ðức Kitô, tôi gặp gỡ anh chị em giáo xứ Bò Ót này. Tôi thấy số người khao khát sự sống đời đời là hết sức đông. Tôi thấy phần đông anh chị em đều muốn giải quyết sự khao khát đó bằng cách tin vào Ðức Kitô và đón nhận Ðức Kitô là Ðấng ban sự sống Thiên Chúa. Và tôi cũng thấy hầu như tất cả anh chị em đều ý thức rằng sự sống Thiên Chúa là tình yêu.

Tuy nhiên, khi tôi tìm xem những ai có sự sống Thiên Chúa là tình yêu như gương Chúa Giêsu ở hang đá Belem, ở trên thánh giá, ở trong hình bánh, thì thú thực là tôi chưa thấy rõ, chưa thấy nhiều. Tôi xin nói thật như vậy, để anh chị em và chính tôi phải khiêm nhường hơn, phải cố gắng sống Lời Chúa một cách trung thực hơn, cụ thể hơn. Có như vậy, chúng ta mới là những công trình làm sáng danh Chúa, mà Chúa trông chờ.

Xin Chúa Thánh Thần ban ơn giúp sức để chúng ta thực thi lời Chúa hôm nay.

Lễ Thêm Sức tại Bòót, ngày 06 tháng 06 năm 1999