Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 1 - 1999-2000
 LÀM CHỨNG CHO ÐỨC KITÔ ÐẾN TẬN CÙNG TRÁI ÐẤT -1999-
 LỜI ÐẦU TIÊN CỦA ÐẦU THẾ KỶ -2000-

Một con đường sống đạo

Hôm nay họ đạo Nhà Thờ Chánh Toà Long Xuyên phối hợp lễ Ðức Maria, Nữ Vương, bổn mạng nhà thờ, với lễ Thêm sức. Tôi coi đây là một dịp tốt đẹp khác thường. Bởi vì lễ hôm nay có sự tham dự của ba giám mục, nhiều linh mục và đông đảo giáo dân. Nhất là lễ hôm nay diễn ra trong bầu không khí Ðại Năm thánh 2000.

Lợi dụng dịp tốt đẹp này, tôi xin được phép nhắc nhở anh chị em về con đường Ðức Mẹ đã đi để sống đạo. Mục đích là, khi đã biết rõ con đường đó, chúng ta cũng sẽ đi vào. Không phải đi một mình, nhưng đi cùng Ðức Mẹ và nhờ Ðức Mẹ.

Con đường Ðức Mẹ đã đi là con đường nào? Thưa là con đường Thiên Chúa đã mạc khải nơi Chúa Giêsu Kitô.

Nếu muốn trình bày thực vắn gọn con đường Chúa Giêsu đã mạc khải, thì có thể nói: Khởi đầu con đường đó là tin vào Thiên Chúa là tình yêu. Tin vào Thiên Chúa là tình yêu, có nghĩa như gặp gỡ Thiên Chúa gần gũi ta. Người thương ta. Người muốn đi vào lòng ta. Người gọi ta.

Tiếp theo niềm tin đó là hiểu dung mạo tình yêu Chúa. Tình yêu Chúa được mạc khải như một tình yêu phục vụ. Người đến để phục vụ, chứ không phải để được phục vụ. Phục vụ với thái độ luôn sẵn sàng, để cứu độ, để đem lại sự sống dồi dào, cho dù phải hy sinh trên thánh giá.

Ðức Mẹ Maria đã tin như vậy và đã hiểu như vậy, đúng như Ðức Giêsu mạc khải. Với niềm tin ấy và với sự hiểu biết ấy, Ðức Mẹ đã nhìn Chúa Giêsu là Sự Thật, là Ðườn, là Sự Sống. Nên Mẹ đã đi theo Chúa Giêsu.

Mẹ đã ở bên Chúa Giêsu trong những giây phút bi đát nhất, như trên đường Chúa Giêsu vác thánh giá, như khi Chúa Giêsu bị đóng đinh, như giây phút Chúa Giêsu hấp hối, như lúc Chúa Giêsu tắt thở.

Chúa Giêsu dùng thánh giá, để làm chứng cho tình yêu. Ðức Mẹ đã tích cực tham dự vào thánh giá của Chúa Giêsu cũng là để làm chứng cho tình yêu.

Trong cái nhìn ấy, có thể nói: Chúa Giêsu sống đạo là sống làm chứng cho tình yêu. Ðức Mẹ Maria, theo gương Chúa Giêsu, cũng đã sống đạo là sống làm chứng cho tình yêu. Một tình yêu là dâng hiến, một tình yêu là phục vụ với sự hy sinh chính mình.

Con đường sống đạo như vậy là con đường làm sáng danh Chúa. Con đường sống đạo như vậy là con đường dẫn vào Nước Trời.

Tôi thấy con đường sống đạo này đã được thường xuyên nhắc nhở tại nhà thờ Chánh Toà Long Xuyên đây. Bên hông nhà thờ, tượng Thánh nữ Têrêsa Hài Ðồng Giêsu giới thiệu một lời Kinh Thánh rất vắn nhưng rất căn bản: Thiên Chúa là tình yêu. Phía cuối nhà thờ, tượng Ðức Mẹ Maria ôm một biểu tượng của tình yêu dâng hiến, đó là thánh giá. Hai tượng này cho thấy con đường sống đạo là sống phục vụ bằng chấp nhận thánh giá để làm chứng cho tình yêu thực là đơn sơ, và dễ hiểu.

Thế nhưng, kinh nghiệm cho hay việc thực hiện là không dễ. Vì thế, một điều thiết thực tôi muốn nhắn nhủ anh chị em là: Chúng ta đừng một mình đi trên con đường đó. Nhưng hãy đi cùng với Ðức Mẹ và nhờ Ðức Mẹ.

Thí dụ: Hằng ngày, bổn phận mỗi người chúng ta là phục vụ. Mà phục vụ cho hết mình, thì thế nào cũng phải cố gắng, phải phấn đấu, phải hy sinh, phải vác thánh giá lớn nhỏ. Lúc đó xin đừng phục vụ một mình, nhưng hãy cầu xin Ðức Mẹ hướng dẫn và giúp đỡ ta. Có Ðức Mẹ ở bên, chúng ta sẽ sống đạo bằng phục vụ và làm chứng cho tình yêu một cách can đảm và khôn ngoan.

Rồi thí dụ: Hằng ngày, khi chúng ta được kêu gọi chia sẻ những lo âu khổ đau của Hội Thánh, của Ðất Nước, của nhân loại xa gần. Mà chia sẻ không phải chỉ bằng lời nói và tình cảm, nhưng bằng hành động và đưa vai vác đỡ thánh giá cho người khác. Lúc đó xin đừng phục vụ một mình, nhưng hãy cầu xin Ðức Mẹ ban ơn thêm sức cho ta. Có Ðức Mẹ ở bên, chúng ta sẽ chia sẻ thân phận người khác với tình yêu và ánh sáng nhận được từ trên cao, có sức tham dự vào mầu nhiệm cứu độ.

ù

Tôi mong mấy điều nhắc nhở trên đây sẽ được anh chị em đón nhận, ghi nhận và đem vào cuộc sống. Cuộc sống luôn có nhiều khó khăn. Chúng ta hãy bám vào Ðức Mẹ mà sống. Chúng ta hãy dạy con em chúng ta bám vào Ðức mẹ mà bước đi hằng ngày. Tôi tin rằng: Có Ðức Mẹ ở bên, chúng ta sẽ thấy cuộc sống đạo của chúng ta là rất đẹp, rất có ý nghĩa. Bởi vì đó là cuộc sống làm chứng cho Thiên Chúa tình yêu và làm chứng cho tình yêu phục vụ của ta đối với đồng bào, đối với gia đình, đối với mọi người xung quanh.

Long Xuyên, ngày 22-8-2000