Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 1 - 1999-2000
 LÀM CHỨNG CHO ÐỨC KITÔ ÐẾN TẬN CÙNG TRÁI ÐẤT -1999-
 LỜI ÐẦU TIÊN CỦA ÐẦU THẾ KỶ -2000-

Năm Thánh và Thánh Tâm

Nếu người mừng Năm Thánh nhắm đổi mới con người, thì đừng quên sự đổi mới con người nên bắt đầu từ đổi mới trái tim.

Nếu người sống Năm Thánh khát khao đón nhận sự cứu độ, thì nên nhớ sự cứu độ rất cần thiết hiện nay là sự cứu độ tình yêu.

Bởi vì, trong các khủng hoảng đang xảy ra lúc này, khủng hoảng về tình yêu trong trái tim con người được coi là trầm trọng.

Thực vậy, nơi nhiều cá nhân và cộng đoàn, đang có những hiện tượng không lành mạnh về tình yêu.

Ðang lạnh dần tình yêu dành cho Thiên Chúa, thay vào đó là hiện tượng nóng dần lên tình yêu dành cho các thần tượng như quyền chức, tiền tài, danh vọng, hiệu quả.

Ðang yếu dần tình yêu vị tha đối với tha nhân, thay vào đó là tình yêu vị kỷ chiếm đoạt.

Ðang tha hoá dần tình yêu dấn thân theo ánh sáng phân định của minh trí, thay vào đó là tình yêu tự hoá theo nhu cầu hưởng thụ của xác thịt, thế gian.

Ðang cạn dần những lời ca ngợi dành cho chiến thắng của tình yêu thăng tiến, thay vào đó là những lời ca khen chiến thắng của hận thù huỷ diệt.

Ðang vắng dần những rao giảng và làm chứng cho tình yêu thương xót, thay vào đó là những khoe khoang quyền lực và hô hoán về luật lệ xiết chặt cuộc sống.

Trước một tình hình như thế, Chúa Giêsu hôm nay cũng đang kêu gọi như Chúa Giêsu thuở nào.

Phúc Âm thánh Gioan viết “Vào một ngày cuối cuộc lễ, Chúa Giêsu đứng trong đền thờ nói lớn tiếng rằng: “Ai khát hãy đến cùng Ta. Ai tin vào Ta, hãy đến mà uống. Như Kinh Thánh đã nói: Từ lòng Người sẽ tuôn chảy nước hằng sống” (Ga 7,37-38).

Lời kêu mời thân thương trên đây đã được nhắc lại trong những dòng Khải Huyền cuối Tân Ước “Ai khát hãy đến. Ai muốn hãy đến lãnh nước trường sinh một cách miễn phí” (Kh 22,17).

Chúa Giêsu kêu mời mọi người hãy đến uống tình yêu nơi trái tim của Người. Ðó là tình yêu cứu độ.

Ðáng lẽ lời mời gọi tha thiết này phải được vang rộng và phải được đáp lại một cách phấn khởi khắp nơi. Thế nhưng thực tế hôm nay không như vậy.

Nhìn chung trên thế giới, chúng ta phải nhận rằng: Một bầu khí dửng dưng, lạnh lùng, cứng lòng và vô ơn đang hình thành và lan rộng.

Tất cả như thể đang ứng nghiệm lời Chúa Giêsu xưa tiên báo: “Gần ngày cánh chung, thì tội ác gia tăng, lửa mến nơi nhiều người sẽ nguội đi” (Mt 24,12).

Tất cả cũng như thể đang là dấu chỉ sự khống chế của thần dữ hoành hành trên thế gian, như thánh Phaolô tông đồ đã nói trước trong thư gởi giáo đoàn Rôma (x. Rm 1,24-32).

Tình hình như thế không xa lạ gì đối với chúng ta. Nó đang ở giữa chúng ta. Nó đang ở trong chúng ta.

Chúng ta đừng vội đổ tội cho ai, đừng vội kết án ai. Bởi vì rất có thể chính chúng ta cũng có trách nhiệm về tình hình đó. Thực sự tình hình đó đang ở trong chính mình ta, trong chính cộng đoàn của ta, trong chính Hội Thánh của ta.

Chúng ta chỉ thấy được những sự thực thê thảm đó, nếu chúng ta chân thành khiêm tốn trong lòng, trong trí, chấp nhận hồi tâm, trở vào thinh lặng. Chúng ta sẽ càng khám phá ra những vùng tối tăm dữ dằn trong ta, khi chúng ta khiêm nhường đặt mình dưới ánh sáng của Thánh Tâm, một trái tim là “trường dạy hiền lành và khiêm nhường” (Mt 11,29), một trái tim “không cần hy lễ, nhưng muốn tình thương xót” (Mt 9,13), một trái tim “không đến để tìm người công chính, nhưng đến để tìm người tội lỗi” (Mt 9,13).

Trong ánh sáng dịu hiền của Thánh Tâm, chúng ta sẽ thấy mình cần phải đổi mới, và sự đổi mới ấy là từ nội tâm. Ðổi mới nội tâm đòi phải bắt đầu lại, và bắt đầu lại mỗi ngày, để trái tim ta không lúc nào trở thành một nơi bình an ngưng đọng, nhưng luôn có sinh khí mới mẻ của Chúa Thánh Thần. Sinh khí này sẽ thúc đẩy sáng tạo những cách thích hợp làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa và sẽ không ngừng hát lên những bài ca mới ngợi khen trái tim dạt dào tình yêu thương xót của Thiên Chúa chúng ta.

Long Xuyên, ngày 02-6-2000