Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 1 - 1999-2000
 LÀM CHỨNG CHO ÐỨC KITÔ ÐẾN TẬN CÙNG TRÁI ÐẤT -1999-
 LỜI ÐẦU TIÊN CỦA ÐẦU THẾ KỶ -2000-

Hiểu biết tình hình

Hiểu biết tình hình là điều tốt. Hiểu biết tình hình của riêng mình là điều rất cần.

Chúa Giêsu đã hiểu biết tình hình của riêng mình một cách rõ ràng. Kinh Thánh kể lại: “Chúa Giêsu biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn thương yêu những kẻ thuộc về Người còn ở thế gian. Và Người yêu thương họ đến cùng” (Ga 13,1).

Lời Kinh Thánh trên đây cho thấy Chúa Giêsu biết rõ tình hình của mình đang chuyển biến. Một biến cố quan trọng đang tới gần. Biến cố quan trọng đó là Người sẽ bỏ thế gian, để về với Cha trên trời.

Trong chút thời gian vắn vỏi còn lại, Chúa Giêsu đã thực hiện hai việc khác thường. Hai việc đó là lập Phép Thánh Thể, và quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ.

Tất cả hai việc đó đều là những việc yêu thương. Yêu thương khác thường, yêu thương nhưng không, yêu thương một cách khiêm nhường.

Với hai việc yêu thương trên đây, tình hình đã đổi thay hoàn toàn. Chúa Giêsu ra đi, nhưng Người thực sự vẫn âm thầm ở lại. Chúa Giêsu rửa chân cho môn đệ chỉ có một lần, nhưng Người vẫn lặng lẽ rửa tâm hồn họ mỗi giờ mỗi phút.

Mấy suy nghĩ như trên gợi lên trong lòng chúng ta bao tâm tình cảm thương, cảm mến, cảm tạ đối với Chúa Giêsu.

Chúng ta tin chắc rằng: Khi Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể và rửa chân cho các môn đệ, Người đã nghĩ tới chúng ta. Với phép Thánh Thể, Người để lại cho chúng ta một lương thực tốt nhất. Với việc rửa chân cho các môn đệ, Người vẫn tiếp tục thường xuyên rửa tâm hồn chúng ta.

Chúa Giêsu biết tình hình mỗi người chúng ta hơn chính chúng ta. Con người chúng ta rất yếu đuối. Cuộc đời chúng ta rất mong manh. Tầm nhìn của chúng ta rất hẹp, rất gần. Thế mà cuộc sống chúng ta lại là một chuyến đi dài, sang tới cõi đời sau và đi sâu vào đó đời đời. Thấy một tình hình như vậy, Chúa Giêsu đã tặng cho chúng ta hai món quà quý giá để chúng ta dùng như hành trang đi đường. Hai món quà đó là niềm tin vào Chúa và tình thương của Chúa.

Nhờ hai món quà quý giá này, tình hình của chúng ta có nhiều an ủi. Chúng ta biết mỗi giờ chúng ta sống là mỗi bước chúng ta đi về với Cha trên trời. Chúng ta bước đi, mà không bao gờ cô đơn, cho dù chúng ta tội lỗi, và bị mọi người xa tránh.

Trong tâm tình cảm tạ phó thác, chúng ta hãy cầu xin Chúa Giêsu ban cho ta và những người thuộc về ta được ơn hiểu biết tình hình. Tình hình của riêng ta và của gia đình ta, của Hội Thánh ta, của quê hương ta. Tình hình có những tình huống bình thường. Nhưng cũng có những tình huống bất thường. Có những điều dự đoán trước được. Nhưng cũng có những điều sẽ xảy ra bất ngờ, khác hẳn mọi dự đoán.

Hiểu biết tình hình ở đây chủ yếu là hiểu biết được ý Chúa trong mỗi tình huống, và biết thực thi ý Chúa với ánh sáng và sức mạnh của Người.

Muốn được như vậy, chúng ta phải cầu nguyện rất nhiều với Chúa Giêsu. Càng cầu nguyện nhiều, chúng ta càng gần lại với Chúa, càng được Chúa biến đổi, càng biết khiêm nhường trong các tình huống. Càng cầu nguyện nhiều chúng ta càng được Chúa dẫn đưa vào trái tim Chúa đầy xót thương. Càng cầu nguyện nhiều, chúng ta càng biết sống, như một cuộc trở về với Cha trên trời. Bước đi bằng niềm tin, bằng tình mến, bằng các việc phục vụ bé nhỏ khiêm nhường.

Hãy nhìn vào Chúa Giêsu. Hãy bước theo Chúa Giêsu. Hãy tin tưởng phó thác nơi Chúa Giêsu. Nhất là hãy tin vào lời Kinh Thánh của bữa tiệc ly nói về Chúa Giêsu: “Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về Người đang còn ở thế gian. Và Người yêu thương họ đến cùng” (Ga 13,1).

Lạy Chúa, con tin Chúa đang yêu thương con. Con tin Chúa mãi mãi yêu thương con. Con tin Chúa sẽ yêu thương con đến cùng.

Bài giảng thứ Năm Tuần Thánh, ngày 20-4-2000