Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 1 - 1999-2000
 LÀM CHỨNG CHO ÐỨC KITÔ ÐẾN TẬN CÙNG TRÁI ÐẤT -1999-
 LỜI ÐẦU TIÊN CỦA ÐẦU THẾ KỶ -2000-

Hạnh phúc

Ngày đầu Xuân, lời được nói nhiều nhất là lời Hạnh phúc, chữ được viết nhiều nhất là chữ Hạnh phúc, cầu mong lớn nhất là cầu mong Hạnh phúc. Những hiện tượng trên đây chứng tỏ tư tưởng Hạnh phúc luôn dính liền với con người, khát vọng Hạnh phúc luôn thúc đẩy suốt hành trình đời người.

Hạnh phúc là một cõi mơ rất rộng, với một nội dung rất trống. Khi đi vào cụ thể, mỗi người sẽ đi theo những con đường có thể khác nhau, và sẽ có những kinh nghiệm có thể khác nhau.

Ðối với riêng tôi, mọi con đường hạnh phúc đều được chọn trong ánh sáng Lời Chúa, và do đó mọi kinh nghiệm về hạnh phúc cũng được xác nghiệm trên tiêu chuẩn Lời Chúa. Vì thế tôi xin phép được chia sẻ về hai con đường tôi chọn, với đôi chút kinh nghiệm.

 Con đường thứ nhất dẫn tới hạnh phúc là phấn đấu nội tâm

Khi phấn đấu nội tâm để giải thoát mình khỏi những gì không phải là công chính, và để được trưởng thành về sự công chính, con người sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Hạnh phúc là kết quả của phấn đấu nội tâm.

Kinh Thánh nói: “Hạnh phúc cho những ai đi trong luật của Chúa” (Tv 119). “Chúc tụng Thiên Chúa là Ðấng đã luyện bàn tay tôi trở nên thiện chiến, đã luyện những ngón tay tôi phấn đấu” (Tv 144).

Sự công chính, mà cuộc chiến đấu nội tâm nhắm tới, phải là sự công chính Chúa dạy. Chúa dạy “Nếu sự công chính của chúng con không vượt trên sự công chính của các luật sĩ và các biệt phái, thì các con sẽ không được vào Nước Trời” (Mt 5,20). Sự công chính trổi vượt, mà Chúa Giêsu dạy trên đây, chính là tám mối phúc.

Tôi thường hình dung Tám Mối phúc như tám con sông chuyển tải ơn thánh vào lòng người và vào lịch sử. Ðể đào tám con sông đó, chúng ta phải vất vả phấn đấu. Thí dụ phải phấn đấu trút bỏ những cằn cỗi, thành kiến, cứng đọng và lười biếng, để nên người sinh động, biết khao khát tìm sự thật. Phải phấn đấu rèn luyện tu thân, để nên người có nội quan sắc bén, nội tâm phong phú, nội lực gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu. Phải phấn đấu học hỏi, tập tành, nghiên cứu, để nên người biết yêu thương và phục vụ bằng đúng việc, đúng cách, đúng nhu cầu Phúc Âm ở thời điểm này và ở địa phương này.

Những phấn đấu vất vả như thế sẽ bẻ gẫy trong ta các xiềng xích tính mê nết xấu, sẽ phá đổ trong ta những bức tường kiêu căng, thành kiến, ghen ghét, ích kỷ. Chúng sẽ giúp chúng ta trưởng thành về nhân bản và đạo đức. Chúng sẽ đem lại cho ta sự tự do đích thực của con cái Chúa. Nhất là chúng đưa ta đến hạnh phúc, một thứ hạnh phúc sâu xa, sâu lắng, sâu thẳm được chia sẻ từ hạnh phúc cứu độ của Chúa Giêsu.

 Con đường thứ hai dẫn tới hạnh phúc là tin tưởng vào Thiên Chúa giàu tình yêu thương xót

Kinh Thánh nói: “Hạnh phúc cho ai đặt hy vọng nơi Thiên Chúa” (Tv 146). Kinh nghiệm cho thấy Chúa luôn luôn nâng đỡ những ai cậy trông nơi Người. Chúa nâng đỡ chúng ta, không phải là sẽ ban cho chúng ta những gì chúng ta thích, nhưng là sẽ dạy chúng ta thực hiện những gì Chúa muốn, bởi vì những gì Chúa muốn sẽ đem lại hạnh phúc thực cho chúng ta.

Thực thi ý Chúa là điều hết sức quan trọng của việc tin cậy nơi Chúa. Chúa Giêsu phán: “Thầy đến, không phải để làm theo ý Thầy, nhưng để làm theo ý Cha Thầy” (Ga 6,38). “Lương thực của Thầy là làm theo ý Ðấng đã sai Thầy” (Ga 4,34). Thánh ý Chúa chắc chắn nhất là yêu thương, bác ái. “Ðây là điều răn của Thầy: Anh em hãy thương yêu nhau, như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12). Chúa không những đã yêu thương chúng ta, mà còn xót thương chúng ta, xót thương đến cùng. Khi tin vào Chúa xót thương, để rồi cũng xót thương kẻ khác như Chúa xót thương chúng ta, chúng ta sẽ cảm được hạnh phúc, một thứ hạnh phúc ngọt ngào, đầy bình an, vượt trên mọi thứ hạnh phúc, mà trần gian tôn vinh tìm kiếm, một thứ hạnh phúc vượt trên không gian và thời gian, hoà nhập vào hạnh phúc của Thiên Chúa Ba Ngôi.

Hạnh Phúc trên đây giúp tôi có một thái độ phải phát triển mỗi ngày, thái độ đó là luôn luôn khó khăn khiêm nhường tỉnh thức để đón nhận: Ðón nhận Chúa đến viếng thăm, đón nhận ơn Chúa soi sáng, đón nhận kế hoạch Chúa dùng để cứu độ Hội Thánh và Quê Hương lúc này, đón nhận các biến cố Chúa gửi đến để thanh luyện lòng đạo của chúng ta.

Tới đây tôi nhớ lại một ý của thánh Augutinh. Ðại khái Ngài nói: Nếu chẳng may một tai hoạ khủng khiếp xảy tới phá huỷ mọi sự trên trái đất này, chỉ còn sót lại cuốn Kinh Thánh, thì tôi vẫn còn đường đi tìm hạnh phúc. Nếu chẳng may cuốn Kinh Thánh đó bị cháy tất cả, chỉ còn sót lại một trang, thì tôi vẫn còn đường đi tìm hạnh phúc. Nếu chẳng may các dòng chữ trong đó cũng bị mờ đi, chỉ còn một dòng “Thiên Chúa là tình yêu thương xót”, thì tôi vẫn sung sướng tìm được con đường dẫn tới hạnh phúc.

Với những kinh nghiệm và với những xác tín về hai con đường Lời Chúa trên đây, tôi thân ái cầu chúc mọi người và từng người một năm Canh Thìn đầy hạnh phúc trong Chúa Giêsu Kitô, Ðấng cứu độ duy nhất của chúng ta.

Thánh lễ Ðầu Năm Canh Thìn, ngày 24/1/2000
tại Nhà thờ Chánh Toà Long Xuyên.