Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 1 - 1999-2000
 LÀM CHỨNG CHO ÐỨC KITÔ ÐẾN TẬN CÙNG TRÁI ÐẤT -1999-
 LỜI ÐẦU TIÊN CỦA ÐẦU THẾ KỶ -2000-

Về với Cha

Ngày 15 tháng 8, chúng ta mừng lễ Ðức Mẹ Maria hồn xác lên trời. Lên trời là về với Cha.

Sự kiện này của Mẹ Maria là một gợi nhớ quan trọng. Chúng ta nhớ tới giây phút sau cùng của chúng ta.

Về với Cha, đó là đích điểm đời ta hướng tới. Về với Cha, đó là hạnh phúc lòng ta luôn khát vọng.

Nhưng làm thế nào để chúng ta được về với Cha? Thưa hãy đi theo Ðức Mẹ Maria.

Suốt đời, Mẹ Maria đã luôn hướng về Cha. Cuộc sống của Người là một chuyến đi về với Cha. Ðường Người đi là đường về với Cha. Người bước đi bằng tâm tình và việc làm của người con ngoan hiếu thảo đối với Cha trên trời.

Sơ đồ đường Người đi được phác hoạ ngay trong nội tâm của Người. Rõ nhất là từ biến cố Truyền tin. Nội tâm Người có những cảm nghiệm mới mẻ hết sức mãnh liệt.

Mẹ cảm thấy tình yêu Chúa tràn vào lòng mình. Một tình yêu xuất phát từ một Ðấng Tối Cao. Nhận được tình yêu ấy, Mẹ nhận ra Ðấng ấy thực là Chúa của mình, thực là Ðấng cứu độ của mình, thực là hạnh phúc của mình.

Mẹ cảm thấy tình yêu đó giải phóng tâm hồn Mẹ khỏi mọi xiềng xích ảo tưởng về cứu độ và về hạnh phúc. Mẹ xác tín: Ngoài Thiên Chúa mà Mẹ tôn thờ, không còn đâu là nguồn cứu độ và nguồn hạnh phúc.

Mẹ cảm thấy tình yêu ấy đến với Mẹ như một quà tặng. Thánh Linh cho Mẹ nhận ra Ðấng ban nhưng không quà tặng vô giá đó phải được gọi là Cha. Một người Cha thân thương trên mọi người Cha. Một người Cha mạc khải tình yêu của mình cho người con bé mọn.

Mẹ cảm thấy yêu thương như thế chính là phục vụ một cách khiêm nhường. Phục vụ như thế là một sự tái sinh. Tình yêu Cha đã cho Mẹ một trái tim mới, một sự sống mới, một cái nhìn mới.

Mẹ cảm thấy hạnh phúc được đón nhận tình yêu cứu độ và đổi mới đó là hết sức lớn lao. Và từ hạnh phúc ấy bật ra lời tạ ơn hồn nhiên tha thiết tự do. Kinh “Linh hồn tôi tung hô Chúa” là một diễn tả.

Mẹ cảm thấy hạnh phúc được đón nhận tình yêu của Cha sẽ cần được chia sẻ ra cho người khác. Ðược nhưng không thì sẽ cho đi nhưng không. Cho đi như thế sẽ là phục vụ. Phục vụ con người như Chúa đã phục vụ Mẹ. Nội dung phục vụ là chia sẻ sự sống cứu độ dồi dào, tình yêu cứu độ dồi dào, sự thực cứu độ dồi dào. Cách phục vụ là khiêm nhường tế nhị yêu thương. Trong lãnh vực bổn phận của mình, phục vụ một cách tốt nhất là điều bắt buộc.

Mẹ cảm thấy đón nhận tình yêu cứu độ của Cha và chia sẻ tình yêu cứu độ nhận được từ Cha đòi phải dấn thân vào nhiều chiến đấu. Chiến đấu với chính mình, chiến đấu với các quyền lực chống phá, chiến đấu với chính quỷ Satan.

Mẹ cảm thấy cuộc chiến đấu cho tình yêu cứu độ ấy đòi Mẹ phải cầu nguyện rất nhiều và phải tham gia rất sâu vào cuộc tử nạn của Chúa Giêsu.

Mẹ cảm thấy kế hoạch của Cha thường rất khác với kế hoạch cứu độ do con người suy nghĩ. Nên Mẹ luôn tỉnh thức cầu nguyện, và sẵn lòng tuân phục ý Cha.

Mẹ cảm thấy như hạt lúa bị chôn dưới đất sẽ nẩy sinh ra cây, thì khi mình được hiến tế với Chúa Giêsu trên thánh giá, cũng sẽ góp phần nẩy sinh ra mùa phục sinh cho nhân loại.

Trên đây là một chuỗi cảm nghiệm nội tâm của Mẹ. Phải nói là do Chúa Thánh Linh. Những cảm nghiệm này trở thành xác tín. Những niềm tin sống động đó chính là động lực đưa Mẹ lên đường sống đạo. Ðường sống đạo của Mẹ đã được hoạch định từ chính nội tâm.

Ðộng lực nội tâm, đường đi nội tâm nơi Mẹ mỗi ngày mỗi phát triển nhờ Chúa Thánh linh.

Cứ thế, Mẹ đi về với Cha.

Ðể được về với Cha, chúng ta hãy đi theo Mẹ.

Tất nhiên chúng ta không có những đặc ân như Ðức Mẹ. Nhưng, nếu chúng ta cầu xin Ðức Mẹ với tất cả thiện chí và lòng khiêm tốn cậy tin, chắc Ðức Mẹ sẽ giúp chúng ta đi về với Cha, hoặc cách này hoặc cách khác.

Lễ Ðức Mẹ hồn xác lên trời, ngày 15-8-2000