Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 1 - 1999-2000
 LÀM CHỨNG CHO ÐỨC KITÔ ÐẾN TẬN CÙNG TRÁI ÐẤT -1999-
 LỜI ÐẦU TIÊN CỦA ÐẦU THẾ KỶ -2000-

Tập trung vào Ðức Kitô

Nhìn lên cung thánh giờ đây, anh chị em thấy ba vị Giám mục của Long Xuyên. Một vị 92 tuổi, một vị 72 tuổi, một vị 55 tuổi. Rất ít thấy một giáo phận còn đủ ba thế hệ giám mục như thế này.

Nhưng điều đáng nói hơn là cả ba thế hệ giám mục Long Xuyên đều theo đuổi những đường hướng mục vụ rất thích hợp cho việc chuẩn bị Năm thánh năm 2000. Khẩu hiệu của Ðức Cha Micae mang lời nguyện chúc “Ðức Kitô ở trong mọi người”. Khẩu hiệu của Ðức Cha Gioan Baotixita bày tỏ lòng tha thiết với “Giới răn mới” của Ðức Kitô. Khẩu hiệu của Ðức Cha Giuse diễn tả tâm tình khẩn nguyện cho sự hiệp nhất theo lời cầu của Ðức Kitô: “Ðể tất cả nên một”. Ba khẩu hiệu trên đây đã được chọn không phải cho sự thánh hoá tư riêng, nhưng để phục vụ lợi ích chung cho cộng đoàn. Vì thế sẽ có lợi cho cộng đoàn, nếu anh chị em nắm bắt được ít ra vài đặc điểm của đường hướng chung trên đây mà tôi gọi là tập trung vào Ðức Kitô.

Ðể nêu lên những việc quan trọng của đường hướng tập trung vào Ðức Kitô, tôi xin dựa vào bài Phúc Âm hôm nay (x. Ga 1,47-51).

 Việc thứ nhất là hăm hở gặp gỡ Ðức Kitô

Phúc Âm cho thấy ông Nathanael, khi vừa được ông Philipphê gọi, đã vội tìm đến gặp Ðức Kitô. Chúng ta cũng hãy làm như vậy. Học giáo lý, nghe giảng về Ðức Kitô là việc tốt cần làm. Gặp nhau để học hỏi về Ðức Kitô là việc lành cần thực hiện. Nhưng việc cần thực hiện hơn hết là hãy gặp gỡ chính Ðức Kitô. Gặp gỡ bằng sự cầu nguyện chung riêng. Gặp gỡ bằng việc suy gẫm Lời Chúa trong Phúc Âm. Gặp gỡ bằng việc chầu Mình Thánh và chịu Mình Thánh trong thánh lễ. Gặp gỡ bằng sự lắng nghe Ðức Kitô nói trong lòng, qua các gương sáng và tiếp cận với các cảnh khốn khổ cùng cực. Gặp gỡ bằng sự đón nhận Ðức Kitô đến với chúng ta qua các biến cố vui buồn, đặc biệt là qua những khổ đau của thánh giá. Hãy gặp gỡ Ðức Kitô với tâm hồn khiêm nhường, khó nghèo, đơn sơ, mến thương, khao khát. Những hình thức gặp gỡ Ðức Kitô mang ý hướng phô trương, sẽ chẳng bao giờ nhận ra được dung mạo thực của Ðức Kitô, là tình yêu cứu độ giải phóng con người.

 Việc thứ hai là khiêm nhường tuyên xưng Ðức Kitô

Theo Phúc Âm kể thì: Ông Nathanael, chỉ sau ít phút trao đổi với Ðức Kitô, đã tuyên xưng Ðức Kitô là Con Thiên Chúa, là vua Israel. Chúng ta cũng hãy làm tương tự như vậy. Hãy năng tuyên xưng Ðức Kitô là Ðấng cứu độ, là hy vọng, là Ðường, là Sự Thực và là Sự Sống của chúng ta. Tuyên xưng một cách tự ý, có thể không cần đến công thức, lễ nghi. Tuyên xưng Ðức Kitô là đón nhận Ðức Kitô với tất cả tình yêu dấn thân, với sự chấp nhận mọi hy sinh mà ý chí dấn thân đòi hỏi. Khi tuyên xưng Ðức Kitô là Ðấng cứu độ, tôi thường nghĩ đến Hội Thánh, đến giáo phận, đến chính tôi. Lúc đó, tuyên xưng Ðức Kitô là Ðấng cứu độ sẽ đồng nghĩa với việc cầu xin Chúa thương đổi mới tâm hồn chúng ta, thương dắt chúng ta ra khỏi thói quen kiêu căng, lười biếng, ích kỷ, thương ban cho chúng ta ơn biết mình, ơn sám hối, ơn đứng dậy, ơn biết yêu thương như Chúa yêu thương. Rồi hãy tuyên xưng Ðức Kitô, là Ðấng cứu độ trước mặt xã hội bằng chính đời sống mang thực chất đạo đức của chúng ta.

 Việc thứ ba là tỉnh thức cộng tác với Ðức Kitô

Theo Phúc Âm thuật lại thì Ðức Kitô đã cho ông Nathanael biết là ông sẽ thấy trời mở ra và sẽ thấy các thiên thần lên xuống trên Con Người. Tôi hiểu các thiên thần lên xuống là vì tuân lệnh Chúa Cha, hợp tác với Chúa Giêsu để xây dựng Nước Trời, theo sáng kiến của Thánh Thần Tình yêu. Ðó là một gợi ý để chúng ta cũng hãy cộng tác với Ðức Kitô như vậy. Công việc cộng tác này đòi một tinh thần tỉnh thức cao, biết nhìn xa trông rộng, biết phân định thánh ý Chúa và ý riêng ta, biết nắm bắt thời cơ. Bởi vì Nước Trời được thiết lập ngay giữa chúng ta. Mà chúng là là những người cụ thể sống trong thời gian cụ thể, trên mảnh đất cụ thể, giữa những hoàn cảnh xã hội, tôn giáo, văn hoá, kinh tế, chính trị cụ thể. Do đó để cộng tác tốt thì phải biết nghiên cứu và sáng tạo trong ơn Chúa Thánh Thần.

Năm thánh sắp tới rồi. Nhìn vào mình, chúng ta thấy chúng ta còn rất xa lý tưởng thánh thiện. Thấy như thế là thấy đúng sự thực. Cái nhìn đó không là một xúc phạm đến Chúa, nhưng lại là một khởi đầu tốt để Chúa Giêsu Kitô kêu gọi chúng ta. Người đến gọi những ai tội lỗi. Người là Ðấng cứu độ chúng ta. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà chúng ta mới có thể đi đúng đường về Nhà Cha, mới có thể đi tới Nhà Cha, mới có thể gặp được chính Cha là tình yêu giàu lòng thương xót.

Chúng ta xác tín như vậy, chúng ta cầu xin như vậy. Chúng ta rèn luyện mình như vậy. Chúng ta đi mãi trên con đường tập trung vào Ðức Kitô như vậy.

Bài giảng thánh Lễ Các Ðức Tổng Lãnh Thiên Thần
tại nhà thờ Chánh Toà Long Xuyên, ngày 29 tháng 09 năm 1999