Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 1 - 1999-2000
 LÀM CHỨNG CHO ÐỨC KITÔ ÐẾN TẬN CÙNG TRÁI ÐẤT -1999-
 LỜI ÐẦU TIÊN CỦA ÐẦU THẾ KỶ -2000-

Trở nên người có ích

Giờ đây Chúa Giêsu đang ngự giữa chúng ta. Người nhìn chung tất cả và nhìn riêng từng người. Người nói trong lòng chúng ta. Lời Người nói tương tự lời Phúc Âm vừa công bố:

Mắt các con thực có phúc vì được thấy. Tai các con thực có phúc vì được nghe. Cha nói thiệt với các con. Nhiều người đã mong được thấy điều chúng con đang thấy, nhưng họ đã không được thấy. Nhiều người đã mong được nghe điều các con đang nghe, nhưng họ đã không được nghe”.

Riêng đối với tôi, Lời Chúa phán trên đây là một nhắc nhở quý giá. Chúa nhắc nhở tôi và anh chị em sự thực này là: Chúng ta được diễm phúc hơn rất nhiều người. Chẳng hạn những thế hệ trước đây đâu có được thấy và được nghe bao điều tốt đẹp của cuộc lễ hôm nay như chúng ta lúc này. Và ngay lúc này, từng trăm ngàn người trong giáo phận cũng đâu được thấy và được nghe như chúng ta đây.

Chứng tỏ rằng chúng ta là những người có phúc, chúng ta đang hưởng hồng ân.

Ðược hưởng hồng ân, chúng ta có bổn phận cảm tạ Chúa. Ngoài bổn phận cảm tạ, chúng ta còn có bổn phận dùng hồng ân Chúa ban để trở nên người có ích.

Trở nên người có ích, đó là một mong ước xâm chiếm lòng tôi.

Tôi ước mong mỗi người chúng ta hãy là một bông hoa thơm đẹp, được coi là có ích cho những người xung quanh.

Tôi ước mong mỗi gia đình chúng ta hãy là một ngọn đèn sáng, được coi là có ích cho lối xóm và địa phương.

Tôi ước mong giáo phận Long Xuyên nói riêng và Hội Thánh Việt Nam nói chung hãy là những dòng sông chuyên chở nước phì nhiêu, được coi là có ích cho Ðất Nước Việt Nam.

Tôi ước mong con cháu chúng ta sẽ là những người có đức có tài, sinh ích cho gia đình và xã hội mai sau.

Ước mong trở nên người hữu ích là ước mong chính đáng. Nhưng làm sao đạt được ước mong đó. Ðây là một vấn đề rộng lớn. Không thể nào bàn ở đây. Ở đây tôi chỉ xin nói một điều mà tôi coi là hết sức quan trọng.

Ðó là chúng ta phải biết đón nhận các hồng ân biết dùng các hồng ân.

Anh chị em sẽ thắc mắc: Ðâu là các hồng ân. Tôi xin xác định ngay. Chắc chắn mọi người chúng ta đều đang được Chúa ban những hồng ân rất quý giá sau đây. Tôi xin rất vắn tắt.

Trước hết là đức tin. Ðối với tôi, đức tin là vô cùng quý giá, vô cùng cần thiết, vô cùng hữu ích. Tôi tin Chúa là Cha của tôi, Người là Ðấng cứu độ tôi, Người là hạnh phúc của tôi. Niềm tin ấy là chiếc phao tôi luôn bám vào, để mà bơi lội giữa dòng đời. Niềm tin ấy là tiếng trả lời vắn gọn tôi luôn phải kiên định trước bao nhiêu thử thách. Khi chúng ta cầu nguyện với đức tin, chúng ta sẽ nếm được một nguồn lực thiêng liêng có sức thay đổi con người chúng ta. Với sự thay đổi sâu xa và thường xuyên do đức tin, chúng ta sẽ dần dần trở nên con người mới. Ðức tin quả là một hồng ân cao quý.

Cùng với đức tin, Chúa đã ban cho chúng ta một hồng ân cao quý khác, đó là Lời Chúa. Lời Chúa là sự sống, là ánh sáng và là lửa mến. Ai siêng năng đọc Lời Chúa, suy niệm Lời Chúa, cầu nguyện theo Lời Chúa, sẽ cảm thấy như gặp được chính Chúa. Khi gặp được Chúa rồi, chúng ta sẽ tràn đầy hy vọng. Hy vọng trong những thành công và cũng cả trong những thất bại. Hy vọng trong những nhân đức và cũng cả trong những sa ngã yếu đuối. Hy vọng trong những vui mừng và cả trong những đau buồn khốn cực. Những hy vọng ấy làm mới lại con người và đời người một cách lạ lùng. Lời Chúa đúng là một hồng ân cao quý.

Bên cạnh hồng ân Lời Chúa là Phép Thánh Thể. Khi tôi rước Thánh Thể vào lòng, khi tôi tôn thờ Thánh Thể trong thinh lặng, tôi cảm thấy Chúa Giêsu chính là Ðấng đào tạo, là Ðấng huấn luyện của tôi. Người thanh luyện tôi. Người làm cho tôi trở nên người con rất bé nhỏ, để biết gọi Thiên Chúa là Cha giàu tình yêu thương xót. Người đốt đi những ý kiến của tôi, để thay vào đó là thánh ý của Người. Và cùng với Chúa Giêsu, tôi nhận thấy mình được sai đi rao giảng về Thiên Chúa tình yêu.

Hồng ân sau cùng tôi muốn nhắc tới, đó là Ðức Mẹ Maria. Giữa một thế giới ưa phô trương, Ðức Mẹ luôn dạy tôi: Vinh quang của Mẹ là phục vụ âm thầm, là hy sinh kín đáo, là thờ phượng với tâm hồn đơn sơ phó thác.

Anh chị em thân mến,

Chúa đã ban cho chúng ta đức tin, Lời Chúa, Phép Thánh Thể và Ðức Mẹ Maria. Ðó là bốn hồng ân vô cùng quý giá. Biết bao người đã không được như chúng ta. Chúng ta hãy sống bốn hồng ân đó, nhất là hãy dạy dỗ và tập luyện con cái chúng ta thường xuyên sống bốn hồng ân cao cả đó. Nếu chúng ta và con cái chúng ta làm đúng như vậy, chúng ta và con cái chúng ta sẽ được thấy, sẽ được nghe và sẽ được chứng kiến những sự lạ lùng của Chúa trong tương lai, và ngay trong hiện tại. Ðặc biệt là tất cả chúng ta sẽ trở nên con người có ích cho Hội Thánh Việt Nam và xã hội Việt Nam.

Xin hai thánh Gioakim và Anna thương cầu bầu cho chúng ta.

Bài giảng lễ thánh Gioankim và Anna, ngày 26/7/2000