Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 1 - 1999-2000
 LÀM CHỨNG CHO ÐỨC KITÔ ÐẾN TẬN CÙNG TRÁI ÐẤT -1999-
 LỜI ÐẦU TIÊN CỦA ÐẦU THẾ KỶ -2000-

Chứng nhân âm thầm

Thời đại mới này đang chứng kiến nhiều khám phá mới. Một trong những khám phá mới rất quan trọng là khám phá ra sức mạnh to lớn của những cái cực nhỏ, những cái không tỏ hiện, những cái siêu hình.

Loại khám phá mới này cũng đang được ghi nhận trong lãnh vực tôn giáo.

Hội Thánh tại Việt Nam hôm nay đang cho thấy sức mạnh phát triển quan trọng không hẳn là những việc lớn lao dễ thấy, mà là những việc bé nhỏ khó thấy.

Những việc bé nhỏ khó thấy đó là sự hiện diện của những chứng nhân tình yêu giữa đời thường, nhất là giữa những người nghèo khổ. Nói một cách cụ thể, đó là sự hiện diện của những chứng nhân âm thầm như thánh Giuse xưa.

Thánh Giuse xưa là một chứng nhân của tình yêu. Có thể nói, Chứng từ của Ngài gồm hai phần: phần vô hình và phần hữu hình.

Phần vô hình của chứng từ nơi Ngài là tình yêu và hy sinh. Trong mọi nơi, mọi lúc, mọi hoàn cảnh, mọi việc, thánh Giuse sống trọn vẹn tình yêu đối với Chúa. Ngài mến Chúa hết lòng, hết sức thực hiện thánh ý Chúa. Cùng với tình yêu trung thành, Ngài chịu mọi hy sinh vì Chúa, và dâng mọi vất vả, mọi trái ý, mọi phấn đấu cho Chúa. Ngài là con người của qui chiếu. Trong mọi sự Ngài đều qui chiếu về Chúa Giêsu và Ðức Mẹ. Âm thầm bảo vệ các Ngài, âm thầm lắng nghe ý Chúa trong việc phục vụ các Ngài, âm thầm chia sẻ đường lối cứu độ của các Ngài.

Tất cả hy sinh, tất cả tình yêu nơi Ngài đều lặng lẽ. Nhưng Chúa thấy rõ. Và Chúa nhận tình yêu và hy sinh đó, đem hoà trộn vào tình yêu và hy sinh của Chúa Giêsu, để cứu độ loài người.

Phần hữu hình của chứng từ nơi thánh Giuse là cuộc sống đơn sơ giữa những người nghèo. Ngài chia sẻ thân phận dân thường bằng cách làm việc cần cù, bằng sự chia sẻ tình nghĩa, bằng những giây liên đới kính trọng, hài hoà với mọi người xung quanh. Ðối với Ngài, yêu thương không phải là nói nên lời yêu thương, cũng không phải chỉ là phục vụ, mà chủ yếu là sống với. Sống với một cách thực sự bằng tất cả ý nghĩa sâu xa nhất của từ sống với. Sống với như một nhập thể mà Chúa Giêsu đã thực hiện .

Với cách sống với, thánh Giuse không ngại chấp nhận những chỗ hèn mọn nhất, nguy hiểm nhất, đòi nhiều từ bỏ nhất. Ðối với Ngài, tìm kiếm vinh quang cho mình là điều tối kỵ.

Nhìn cách sống chứng từ trên đây của thánh Giuse, chúng ta thấy một vẻ bề ngoài đơn sơ âm thầm, nhưng đàng sau là cả một thế giới vô hình thiêng liêng đẹp đẽ, toả ra một sức mạnh thiêng liêng mạnh mẽ khác thường.

Một cái nhìn, một lời nói, một cử chỉ của Ngài, tất cả đều bé nhỏ, đơn sơ, nhẹ nhàng. Coi như thoáng qua, coi như vô tình. Nhưng chúng rơi vào tiềm thức những người xung quanh. Chúng tác động âm thầm trong lương tâm con người. Chúng như một tiếng gọi, như một đánh thức, như một cảm hoá, như một hiệp thông. Bởi vì chúng có Thiên Chúa tình yêu hiện diện.

Trong những chuyến đi mục vụ, tôi đã gặp được nhiều chứng nhân đủ loại. Nhưng những chứng nhân đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng mạnh chính là những người làm chứng cho tình yêu bằng hai phần vô hình và hữu hình như thánh Giuse. Họ sống giữa những người không công giáo. Họ hoà mình vào cuộc sống những người khổ đau, những người bị bỏ rơi, bị loại trừ. Họ luôn luôn tập sống cầu nguyện, tập sống từ bỏ, tập sống lao động cần cù, tập sống yêu thương chan hoà.

Họ luôn luôn đào tạo chính mình và nhóm của mình, để trở thành những chứng nhân tình yêu giữa Quê Hương hôm nay.

Họ rất biết thời điểm này cần có những chứng nhân âm thầm, nhưng thông minh, khôn ngoan, can đảm và sáng tạo.

Họ sống Lời Chúa một cách rất cụ thể. Lời Chúa biến đổi họ. Họ là những bài ca mới, mà thánh vương Ðavid hay nói tới. Họ là dấu chỉ và là nhắc nhở của Thiên Chúa tình yêu. Chính qua những chứng nhân này, mà Năm Thánh đang phát triển ơn thánh cứu độ một cách mạnh mẽ và sâu xa trong Hội Thánh Việt Nam hôm nay.

Lễ Thánh Giuse, ngày 19-3-2000