Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 1 - 1999-2000
 LÀM CHỨNG CHO ÐỨC KITÔ ÐẾN TẬN CÙNG TRÁI ÐẤT -1999-
 LỜI ÐẦU TIÊN CỦA ÐẦU THẾ KỶ -2000-

Yêu thương đến cùng

Thánh lễ chiều thứ Năm tuần thánh tập trung vào tình yêu của Ðấng Cứu Thế. Thánh Gioan tông đồ viết: “Chúa Giêsu vốn yêu thương những kẻ thuộc về mình đang còn ở thế gian. Ngài đã yêu thương họ đến cùng” (Ga 13, 1).

Ðể làm chứng cho tình yêu đến cùng đó, Ðức Kitô đã làm hai việc này: Một là lập Phép Thánh Thể, dấu chỉ của sự Người hiến tế chính mình, thân Người bị nộp, máu Người bị đổ ra. Hai là rửa chân cho các môn đệ, dấu chỉ của sự Người tự hạ phục vụ.

Tình yêu đến cùng của Ðức Kitô không dừng lại ở Bữa Tiệc ly, nhưng tiếp tục được chứng minh và lên tới đỉnh cao trong những giờ tới.

Trong những giờ tới, Ðức Kitô bước vào cuộc thương khó. Các cơn thử thách dữ dội về tình yêu khiêm nhường thi nhau giầy vò thân phận Người. Những ghen tương độc ác đến từ các thượng tế và kỳ lão. Những mị dân ác độc vô trách nhiệm đến từ vua quan. Những nông nổi nhẹ dạ ác độc đến từ dân chúng. Những tham ô ác độc đến từ Giuda, người thân tín. Những hèn nhát đến từ các môn đệ. Trong những giông gió dữ dằn đó, tình yêu khiêm nhường của Ðức Kitô bị thách thức đến cực độ.

Mặc dầu vậy, Ðức Kitô vẫn yêu thương đến cùng, vẫn khiêm tốn đến cùng, vẫn hiến tế đến cùng. Ðể đáp lại muôn vàn khổ đau bất công đổ trên Người, Người chỉ nói một lời với Ðức Chúa Cha: “Lạy Cha, xin tha cho chúng, vì chúng lầm, không biết việc chúng làm” (Lc 23, 34).

Hơn nữa, cho dù có lúc Ðức Kitô cảm thấy như mình bị chính Ðức Chúa Cha từ bỏ, Người vẫn một mực khiêm nhường phó thác: “Lạy Cha, xin đừng theo ý con, nhưng xin hãy làm theo ý Cha” (Lc 22, 42). Và sau cùng, Ðức Kitô đã kết thúc cuộc đời trần gian đầy thử thách cam go bằng một lời vắn tắt khiêm nhường phó thác: “Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn con trong tay Cha” (Lc 23, 46).

Tình yêu đến cùng của Ðấng Cứu Thế là như vậy. Và đó mới là tình yêu có sức cứu độ.

Hôm nay, kỷ niệm tình yêu cao cả đó, nếu chỉ nhớ lại mà thôi thì không đúng ý của Chúa Giêsu. Nhưng cần đem tình yêu xưa của Ðức Kitô vào cuộc sống hôm nay.

Trước hết hãy biết nhận ra Ðức Kitô vẫn hiện diện trong các cộng đoàn, để tái diễn lại tình yêu của Người. Trong một cộng đoàn, khi chúng ta thấy có những người khiêm tốn phục vụ, có những người hy sinh chính mình, siêng cầu nguyện cho kẻ khác, có những người tha thứ bao dung, có những người luôn từ bỏ ý riêng, để tin cậy phó thác nơi Chúa, thì chúng ta hãy nhận ra chính Ðức Kitô đang sống trong họ và đang làm chứng tình yêu của Người trong cộng đoàn. Qua những chứng nhân tình yêu khiêm nhường, Ðức Kitô nhắc nhở lời Người dạy xưa: “Người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ Thầy, là các con thương yêu nhau” (Ga 13, 35).

Do đó, đem tình yêu xưa của Ðức Kitô vào cuộc sống hôm nay còn là cố gắng thực thi Lời Người dạy và theo gương Người đã nêu lên về tình yêu, Ðức Kitô nhấn mạnh đến việc làm. Hãy làm như Ðức Kitô đã làm. Chúa dạy: “Thầy đã làm gương cho các con, để các con cũng bắt chước mà làm như Thầy đã làm cho các con” (Ga 13, 15). Nhất là vì Ðức Kitô đã làm gương cho chúng ta về sự cầu nguyện và phó thác mình nơi Chúa Cha, thì chúng ta hãy làm như Người, với tất cả tâm tình được tác giả thư gởi Do Thái diễn tả: Chúa Giêsu dâng nước mắt và lời cầu nguyện cùng với tình yêu con thảo lên Chúa Cha, nên Chúa Giêsu đã được nhận lời (x. Dt 5, 7).

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu thương chúng con vô cùng. Xin thương giúp chúng con biết đón nhận tình yêu thương ấy, biết vâng lời Chúa mà làm theo gương Chúa. Amen.

Lễ Thứ Năm Tuần Thánh tại nhà thờ Chánh Toà Long Xuyên,
ngày 01 tháng 04 năm 1999