Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 1 - 1999-2000
 LÀM CHỨNG CHO ÐỨC KITÔ ÐẾN TẬN CÙNG TRÁI ÐẤT -1999-
 LỜI ÐẦU TIÊN CỦA ÐẦU THẾ KỶ -2000-

Gắn bó với Chúa Giêsu

Khi Chúa Giêsu ra mắt dân chúng lần đầu tiên, Người đã tự giới thiệu mình là kẻ được Chúa Thánh Thần sai đi. “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi. Người đã xức dầu cho tôi. Người sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó” (Lc 4, 18).

Ðược Thiên Chúa từ trời sai đi, đó là một tư cách căn bản, mà Chúa Giêsu thường xuyên tuyên bố khi đi rao giảng. Trong Phúc Âm Thánh Gioan, chúng ta gặp được ít là 26 lần Chúa Giêsu diễn tả tâm tình “được sai đi” của mình. Như những lời sau đây: “Lương thực của Thầy là làm theo ý Ðấng đã sai Thầy” (Ga 4, 34). “Thầy từ trời xuống, không phải để làm theo ý riêng của Thầy, nhưng để làm theo ý Ðấng đã sai Thầy” (Ga 6, 38). “Không ai có thể đến với Thầy, nếu Cha Thầy là Ðấng đã sai Thầy, không lôi kéo họ” (Ga 6,44).

Khi Chúa Giêsu mặc khải sự Người được sai đi, và nhấn mạnh điều đó nhiều lần, Người muốn chúng ta thấy một sự thật sâu thẳm, rất cần cho đời sống đạo chúng ta. Sự thật đó là phải gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu. Như Chúa Giêsu được sai đi đã luôn gắn bó với Ðấng sai Người, thì chúng ta được Chúa Giêsu sai đi cũng phải luôn gắn bó với Người.

Gắn bó này phải là mật thiết, phải là thường xuyên. Gắn bó mật thiết và thường xuyên này sẽ là một đổi mới chính mình, để có thể nói: “Ðối với tôi, sống là Ðức Kitô” (Phl 1, 21).

Ðặc điểm của người được sai đi gắn bó với Ðức Kitô là ưu tiên rao giảng Ðức Kitô, chứ không phải gì khác. Là thao thức với Nước Trời của Ðức Kitô, chứ không tìm thành công nào khác. Là bước theo Ðức Kitô thực thi ý Chúa Cha, chứ không phải tìm ý riêng mình. Nhất là trung thành triệt để với di chúc của Ðức Kitô.

Di chúc của Ðức Kitô trong bữa tiệc ly có ba yếu tố: Ðiều răn yêu thương, Bí tích Thánh Thể, Bí tích Truyền Chức Thánh.

Trung thành với ba yếu tố này là phải tìm hiểu sâu xa giá trị ba yếu tố đó, là phải nắm vững nội dung ba yếu tố đó, là phải sống ba yếu tố đó một cách có chất lượng cao.

Một cách sống có chất lượng cao là thực sự khiêm nhường trong niềm tin yêu, khi sống ba yếu tố kể trên. Thí dụ:

Chúng ta thực thi những yêu cầu của giới luật yêu thương “như khí cụ bình an của Chúa”, dù phải chấp nhận nhiều đòi hỏi khó. Ðôi khi đòi hỏi coi như không hợp lý, nhưng chúng ta vẫn vâng giữ. Bởi chưng chúng ta tin Chúa, vì yêu thương, nên đã truyền dạy điều răn quan trọng này.

Chúng ta tôn thờ Mình Thánh, lui tới nhà thờ, lo cho nhà Chúa, dù phải vất vả. Ðôi khi vất vả coi như không hợp lý, nhưng chúng ta vẫn vâng vượt qua. Bởi chưng chúng ta tin Chúa, vì yêu thương, nên đã để lại lương thực bổ ích này.

Chúng ta kính trọng các Linh mục, Giám mục, dù các ngài có nhiều giới hạn. Ðôi khi giới hạn coi như quá mức, nhưng chúng ta vẫn hiệp thông quý mến.Bởi chưng chúng ta tin Chúa, vì yêu thương, nên đã sai các ngài vào thời điểm này của Hội Thánh.

Nếu có đức tin mạnh, nhưng lại thiếu khiêm nhường nhận mình chỉ là “Chiếc bình dễ vỡ” (2 Cor 4,7), và nếu có nhiều hoạt động bác ái xã hội, nhưng lại thiếu khiêm nhường đối với tiếng Chúa gọi “phải đổi mới hằng ngày con người bên trong của mình” (2 Cor, 4,16), thì tôi sợ đó không phải là cách gắn bó thực sự với Ðức Kitô, cũng không phải là cách sống đức tin và đức mến có chất lượng cao.

Với nhận thức ấy, người được sai đi sẽ làm hết sức mình, để gắn bó với Chúa Giêsu, nhất là khi làm các bí tích và khi giảng dạy. Các phương tiện Chúa lập ra để chuyển tải sự sống thiêng liêng không thể là phương tiện vô hồn. Chính sự sống thiêng liêng cũng là một dòng chảy thông minh. Nếu dòng chảy đó bị chặn lại, đưa vào một khuôn khổ phục vụ tư lợi, thì dòng chảy thông minh ấy sẽ rẽ sang lối khác, để lại người đó, cộng đoàn đó, địa phương đó trong cảnh khô cằn tơi tả.

Biết như vậy, chúng ta càng khiêm tốn. Kẻ được sai đi cũng như những người đón nhận kẻ được sai đến đều nhận biết mình hèn yếu. Tất cả sẽ cùng nhau nhìn vào Chúa, cùng nhau tin tưởng nơi Người, cùng nhau gắn bó với Người, cùng nhau tuyên xưng lời Người: “Nếu không có Cha, chúng con không làm được gì” (Ga 15, 5). Thiết tưởng đó là bí quyết thành công của đời sống đạo, của mọi hoạt động mục vụ và truyền giáo của chúng ta.

Thánh lễ Truyền Dầu tại Nhà thờ Ðài Ðức Mẹ, Tân Hiệp,
ngày 18-4-2000