Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 1 - 1999-2000
 LÀM CHỨNG CHO ÐỨC KITÔ ÐẾN TẬN CÙNG TRÁI ÐẤT -1999-
 LỜI ÐẦU TIÊN CỦA ÐẦU THẾ KỶ -2000-

Làm chứng cho Ðức Kitô
tới tận cùng trái đất

Việc Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm hai linh mục Long Xuyên làm Giám Mục để phục vụ hai giáo phận biên giới là một biến cố lớn có ý nghĩa. Lễ phong chức Giám Mục hôm nay trùng với lễ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô lại thêm ý nghĩa cho biến cố này.

Tôi coi đây là một sứ điệp mục vụ cuối thế kỷ XX mà Chúa gởi cho Hội Thánh Việt Nam, cho giáo phận Long Xuyên và cách riêng cho hai Tân Giám Mục. Chúng tôi đón nhận sứ điệp này và đọc sứ điệp này trong ánh sáng và lửa yêu mến của Chúa Thánh Thần.

Tôi xin phép chia sẻ ý chính của sứ điệp: đó là lời Chúa Giêsu truyền dạy các môn đệ của Ngài: “Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Chúa Thánh Thần… Anh em sẽ là chứng nhân của Thầy đến tận cùng trái đất” (Cv 1,8).

Lời trên đây là lời sai đi. Với lời đó, xưa Chúa Giêsu sai các tông đồ đi. Với lời đó, hôm nay Chúa Giêsu sai hai Tân Giám Mục đi.

Hãy đi làm chứng cho Ðức Kitô đến tận cùng trái đất.

Tận cùng trái đất là các ranh giới tận cùng về địa lý, các vùng sâu vùng xa, các vùng biên giới.

Tận cùng trái đất là các ranh giới tận cùng về thời gian, cho đến tận cùng ngày, tận cùng tháng, tận cùng năm, tận cùng thế kỷ.

Tận cùng trái đất là ranh giới tận cùng về thân phận con người, như các lớp người cùng khổ nhất, cô đơn nhất, bị nhục nhã nhất, bị thiệt thòi nhất.

Phải cố gắng tới các địa chỉ tận cùng như trên, đó là hướng mục vụ mà Chúa Giêsu muốn hai Tân Giám Mục và chúng tôi nhắm tới trong thời điểm này.

Tới các địa chỉ đó, để làm chứng cho Ðức Kitô.

Trong một thời điểm đang bị khủng hoảng về các giá trị, thì làm chứng cho Ðức Kitô là trước hết làm chứng cho các giá trị chính đáng và khẩn cấp mà lương tâm con người đòi hỏi và Ðức Kitô đã dạy. Có giá trị cao, có giá trị thấp, có giá trị là mục đích, có giá trị chỉ là phương tiện. Tất cả làm thành một cái thang nhiều bậc, phụ thuộc vào nhau.

Cái thang các giá trị có sức thăng tiến con người sẽ tìm được nơi Ðức Kitô. Lời Ngài, đời Ngài xây dựng một cái thang các giá trị hết sức nhân bản, mà bậc cao nhất là đức ái. Với lòng mến Chúa yêu người, chúng ta sẽ gặp được Ðức Kitô. Ngài chính là Ðấng cứu độ. Ngài chính là Sự Thực, là Ðường và là Sự Sống. Ngài chính là Tin mừng đích thực. Ðức Kitô chính là Ðấng chúng ta rao giảng, tuyên xưng và làm chứng cho đến tận cùng trái đất.

Làm chứng cho Ðức Kitô trong thời điểm này rất cần ơn Chúa Thánh Thần. Nhất là ơn biết sáng tạo một cách thông minh, ơn biết phục vụ một cách khôn ngoan, ơn biết phân định một cách sáng suốt, ơn biết tận hiến một cách can đảm.

 Hai hiền đệ thân yêu,

Hai hiền đệ được sai đi vào một thời điểm có nhiều thách đố lớn. Hai hiền đệ đã ý thức sự sai đi ấy như một trách nhiệm, chứ không phải một quyền chức. Xin hai hiền đệ hãy ra đi trong hân hoan. Sẽ không thiếu thử thách. Sẽ phải phấn đấu rất nhiều với các khó khăn đủ loại. Nhất là sẽ phải phấn đấu cam go với chính bản thân mình, trong việc đào tạo chính mình và các nhân sự của mình. Nhưng hãy tin tưởng tiến về phía trước như hai thánh Phêrô và Phaolô. Giáo phận Long Xuyên và các bạn hữu xa gần sẽ nâng đỡ hai hiền đệ. Hội thánh Việt Nam chờ đợi rất nhiều nơi hai hiền đệ. Ơn đặc biệt của Chúa Thánh Thần sẽ xuống dồi dào trên hai hiền đệ. Hãy đón nhận để ra đi làm chứng cho Ðức Kitô.

LỄ PHONG CHỨC GIÁM MỤC, Long Xuyên ngày 29/6/99