Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 2 - 2001-2004
 ÐỜI TÔI LÀ MỘT HÀNH TRÌNH -2003-
 THÁCH ÐỐ MỚI TRÊN ÐƯỜNG TRUYỀN GIÁO -2004-
 

NHÂN LỄ PHỤC SINH
Ðón Nhận Ơn Tái Sinh

Lễ Phục Sinh là lễ mừng kỷ niệm Chúa Giêsu sống lại.

Chúa Giêsu sống lại, sau khi bị giết. Ngài bị giết bởi những người coi danh vọng, kiêu căng, ghen tương là lẽ sống, nhìn chứng nhân yêu thương khiêm tốn là thù địch. Ngài bị giết bởi những người chủ trương Thiên Chúa phải là quan án nghiêm khắc, coi lời giảng Thiên Chúa tình yêu là xúc phạm.

Chúa Giêsu chết như kẻ bị thua. Nhưng sau ba ngày, Ngài đã sống lại, như Ngài đã báo trước.

Sự sống lại của Ngài là một chiến thắng: Chiến thắng của tình yêu. Nhờ chiến thắng này, chính Ngài trở nên Ðấng dẫn mọi người về với Chúa Cha nhân từ, và đưa mọi người gần lại với nhau. Ngài cứu độ loài người bằng tỏ bày khả năng yêu thương và quyền năng yêu thương một cách lạ lùng kỳ diệu qua việc chịu chết và sống lại.

Sự Phục sinh của Chúa cứu thế là một Tin Mừng rất lớn. Hãy coi đây là một nguồn ơn tái sinh cho mọi người, đợi chờ mọi người.

Tái sinh nói đây là một từ nhắc lại chính lời Chúa Giêsu đã nói với ông Nicôđêmô: “Thật, tôi bảo thật ông: Không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa, nếu không được sinh lại bởi ơn trên” (Ga 3,3).

Sinh lại bởi ơn trên chính là tái sinh bởi chính Chúa Cứu thế. Chúa Cứu thế đã chịu nạn và đã phục sinh cho chúng ta được tái sinh. Tái sinh là được tham gia vào sự sống Thiên Chúa, sự sống tình yêu.

Nhờ sự tái sinh trong lễ Phục sinh này, chúng ta được trở thành những người con của Chúa Cha một cách phong phú hơn. Chúng ta được chia sẻ sự thân mật của Chúa Giêsu đối với Chúa Cha một cách nhưng không bất ngờ. Ðây là điều chính Chúa Giêsu đã xác nhận, khi Ngài nói với bà Maria Madalena, buổi sáng ngày Phục sinh: “Con hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ: Thầy lên cùng Cha của Thầy cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy cũng là Thiên Chúa của anh em” (Ga 20,17).

Ðược trở nên người con yêu của Chúa Cha trong Chúa Giêsu, thiết tưởng đó là một ân huệ cao quý hơn mọi thứ ân huệ.

Chúng ta hãy biết đón nhận ân huệ đặc biệt cao quý này và hãy biết phát triển ân huệ đó. Bằng những con đường nào?

Tôi xin giới thiệu mấy con đường quen thuộc.

Con đường thứ nhất là hiệp thông với Chúa Giêsu. Hiệp thông chủ yếu là trong nội tâm ta. Trong nội tâm ta, ta tin Ngài, ta yêu Ngài, ta cậy trông Ngài, ta xin theo Ngài, ta cầu nguyện với Ngài. Ta gắn ta vào Ngài như cành với thân cây.

Những việc nội tâm như thế phải được thực hiện hằng ngày một cách bền vững. Bởi vì kinh nghiệm cho thấy, đi trên con đường nội tâm nhiều khi cũng bị thử thách, nhất là do ma quỉ cám dỗ, xúi giục ta nghi ngờ, muốn theo Chúa nửa chừng, một cách nguội lạnh.

Con đường thứ hai là phục vụ con người. Phục vụ chỉ vì yêu thương theo gương Chúa của ta. Phục vụ bằng các việc cụ thể. Phục vụ một cách khiêm nhường. Phục vụ liên đới với bổn phận và khả năng của mình. Tôi thấy trên con đường phục vụ, nhiều người chúng ta đã trở nên chứng nhân đắc lực của Tin Mừng. Tôi thấy nhiều người ngoài công giáo xung quanh đây đã nhận được mầm mống Tin Mừng qua những chứng nhân nhiệt thành, nhưng thầm lặng. Thời nay truyền giáo là thời của chứng nhân. Thế mà nhiều khi chúng ta tuyên xưng đức tin chỉ qua lễ lạy, kinh kệ, luật lệ hơn là phục vụ. Ta để trong ta nhiều khả năng nhàn rỗi, không biết dùng chúng để phục vụ đồng bào, với mục đích làm chứng cho Tin Mừng. Ðối với những người không biết Chúa, ta đừng vội trách họ đã sống sai lầm. Người đáng trách là chính chúng ta, vì chúng ta biết Chúa Giêsu là Tin Mừng mà vẫn không chịu làm chứng bằng gương sáng đời sống đạo đức phục vụ hết mình theo lương tâm như Chúa Cứu thế đã sai ta làm.

Con đường thứ ba là con đường liên đới. Chúng ta liên đới một cách khôn ngoan với tất cả những ai thành tâm thiện chí xây dựng hạnh phúc chính đáng cho Ðất nước, cho con người. Cùng với họ, ta cố gắng loại trừ mọi hình thức tội lỗi đang dẫn đưa nhiều người vào tình trạng sống trống rỗng, truỵ lạc, hại cho mình, hại cho gia đình, hại cho Tổ Quốc.

ù

Với chia sẻ vắn tắt trên đây, tôi xin mọi người cầu nguyện cho nhau biết đón nhận ơn tái sinh, ơn được tham gia vào sự sống Thiên Chúa, ơn được sống xứng đáng người con của Chúa. Hãy đón nhận ơn Phục sinh với lòng sốt sắng. Hãy đón nhận ơn tái sinh với lòng biết ơn Chúa và hãy chia sẻ cho những người thiện chí.

Xin thân ái cầu chúc anh chị em một lễ Phục Sinh đầy ơn tái sinh và một mùa Phục Sinh phát triển dồi dào ơn tái sinh.

Long Xuyên, ngày 10 tháng 4 năm 2003