Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 2 - 2001-2004
 ÐỜI TÔI LÀ MỘT HÀNH TRÌNH -2003-
 THÁCH ÐỐ MỚI TRÊN ÐƯỜNG TRUYỀN GIÁO -2004-
 

Cùng Với Tổng Lãnh Thiên Thần Micae
Chiến Ðấu Suốt Cuộc Ðời

Ngày 28/9/2003, nhà thờ Chánh Toà Long Xuyên tổ chức lễ Bổn Mạng Ðức Cha Già Micae Nguyễn Khắc Ngữ, vị Giám mục tiên khởi của Giáo phận.

Hiện nay, Ðức Cha Già 94 tuổi của chúng ta là vị Giám mục cao niên nhất tại Việt Nam.

Giáo phận Long Xuyên chúng ta sung sướng được có Ngài sống giữa chúng ta. Chúng ta coi đây là một ơn cao quý Chúa ban cho chúng ta. Nhờ vậy tình đại gia đình giáo phận được luôn đầm ấm. Nhất là cùng với Ngài, chúng ta theo gương Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, mà chiến đấu với ma quỉ trên đời sống Phúc Âm.

Hôm nay, tôi xin dừng lại ở điểm vừa nói. Vì đây là một nhu cầu, vừa để ôn lại Kinh Thánh, vừa để đáp ứng thời sự tôn giáo.

Trước hết, nói đến Tổng Lãnh Thiên Thần Micae là nói đến vị thần đã chỉ huy cuộc chiến chống lại thần kiêu ngạo Lucife và bọn thần dữ xưa nổi loạn ở trên trời. Kinh Thánh cho biết bọn nổi loạn này đã thua: “Người ta gọi chúng là Satan, tên chuyên môn mê hoặc toàn thể thiên hạ. Chúng bị tống xuống đất, các thần của nó cũng bị tống xuống đất” (Kh 12,9).

Trên trái đất này, chúng luôn tìm mê hoặc mọi người. Chính Chúa Giêsu cũng bị chúng tìm cách mê hoặc, khi Người ăn chay cầu nguyện 40 đêm ngày trong sa mạc (Lc 4,1-13).

Thánh Phêrô quả quyết: “Ma quỉ, thù địch của anh em, chúng như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi để cắn xé” (1 Pr 5,8).

Trong nghề mê hoặc con người, ma quỉ có trăm ngàn mưu chước tinh vi. Khi suy gẫm Phúc Âm thánh Gioan về vấn đề này, tôi thấy có thể nhận ra mấy dạng cạm bẫy sau đây, thí dụ:

- Trùm phủ tâm trí con người một thứ tối tăm, làm cho con người không còn nhìn rõ đúng hướng sống đạo. Hoặc thấy mình rơi vào bẫy mà không biết lối ra.

- Muốn an phận với những cái giả. Như trốn bỏ bổn phận thực của mình, rồi tạo cho mình những bổn phận giả, do ghen tương, phô trương, thoả mãn lối sống dễ dãi, hưởng thụ.

- Mưu tìm những vinh quang kinh tế, chính trị, tôn giáo, nói là để làm chứng cho Chúa. Nhưng thực ra cái tôi lại chiếm phần không nhỏ.

Ðể chiến thắng ma quỉ, Kinh Thánh dạy ta những cách này:

Một là cầu nguyện (Lc 22,40).

Hai là tiết độ (1 Pr 5,8).

Ba là tỉnh thức (Mt 26,41).

Bốn là xây dựng bình an, bác ái (Rm 16,20).

Cả bốn cách này đều phải thực hiện với lòng lòng khiêm nhường . « Vì Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường » (1 Pr 5,5).

Như thế, có thể nói ơn thánh giữ vai trò quyết định trong việc chiến thắng ma quỉ.

Bây giờ, chúng ta hãy đem mấy chân lý trên đây rút từ Phúc Âm chiếu dọi vào thời sự tôn giáo xung quanh ta, đặc biệt là thời sự tôn giáo của chính mình chúng ta.

Kiểm điểm này chỉ cho chúng ta thấy được sự thực, nếu chúng ta khiêm tốn dựa vào ơn Chúa. Nếu không, ma quỉ cũng sẽ lại mê hoặc chúng ta trong chính việc xét mình và cầu nguyện. Giống như trường hợp người Pharisêu xưa đã cầu nguyện và kiểm điểm mình trước mặt Chúa một cách kiêu căng. Kết quả sẽ rất thê thảm.

Giờ đây, chúng ta hãy nhìn vào một con người đang lặng lẽ nói với chúng ta bằng đời sống của mình :

Ðời sống cầu nguyện,

Ðời sống tiết độ,

Ðời sống tỉnh thức,

Ðời sống khiêm nhường, xây dựng, bác ái bình an.

Con người đáng kính này là Ðức Cha Già. Ngài là chứng từ sống động của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae. Ðức Cha Già Micae đang cầu nguyện cho chúng ta biết đón nhận các ơn Chúa.

Khi biết đón nhận các ơn Chúa trên đây, thiết tưởng chúng ta sẽ được tham dự vào ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần, một ơn khôn ngoan rất cần cho chúng ta trong một cuộc đời, mà tình trạng di cư, tản cư, tạm cư, định cư không ngừng tiếp nối nhau, chen kẽ nhau.

Cảm nghiệm đó sẽ nhắc nhở chúng ta luôn phải chiến đấu, luôn phải chống chọi, để dựa vào ơn Chúa mà đi đúng đường về với Chúa là Cha giàu lòng thương xót, và được ở bên Người muôn kiếp muôn đời.

Bài giảng thánh lễ mừng kính Tổng Lãnh Thiên Thần Micae
Bổn mạng Ðức Cha Nguyễn Khắc Ngữ
Tại nhà thờ Chánh Toà Long Xuyên, ngày 28/9/2003