Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 2 - 2001-2004
 ÐỜI TÔI LÀ MỘT HÀNH TRÌNH -2003-
 THÁCH ÐỐ MỚI TRÊN ÐƯỜNG TRUYỀN GIÁO -2004-
 

Tâm Tình
Gởi Các Thành Phần Dân Chúa
Giáo Phận Long Xuyên

Tôi xin hết lòng cảm ơn Cha đại diện vì những lời chân tình nói lên thay cho cộng đoàn nhân dịp lễ Tạ Ơn vì tôi được phép về hưu.

Thực tình, tôi không muốn gì ngoài lời tạ ơn Chúa, cảm ơn giáo phận và tất cả mọi ân nhân, mọi người cộng tác xa gần. Nhưng tôi thiết nghĩ sẽ là một thiếu sót, nếu lời cảm ơn của tôi không kèm theo một vài chia sẻ, mà anh chị em có quyền biết.

Tôi chỉ xin chia sẻ vài điều vắn tắt.

1/ Cách đây 28 năm, tôi được Toà Thánh bổ nhiệm làm Giám mục Phó giáo phận Long Xuyên. Tôi không muốn chút nào, tôi lo sợ, tôi đã xin từ chối, vì thấy rõ mình không đủ khả năng gánh một trách nhiệm rất nặng trong một hoàn cảnh quá khó. Nhưng sau, vì vâng lời, tôi đã xin nhận với muôn vàn lo lắng.

2/ Trong suốt 28 năm qua, tôi đã được Chúa dắt dìu, đã được Ðức Mẹ ủi an, đã được Toà Thánh yêu thương, đã được toàn thể giáo phận nâng đỡ, đã được xã hội chấp nhận. Ðó là những ơn quí giá đặc biệt. Tôi xin hết lòng tạ ơn Chúa. Tôi tận tình cảm ơn mọi người, đặc biệt là Ðức Cha Micae đáng kính, người cha chung của chúng ta.

3/ Sức mạnh hằng ngày thúc đẩy tôi phục vụ chính là những thao thức từ những gì tôi chưa làm được cho Hội Thánh và cho Quê Hương hơn là những gì tôi đã làm được. Những thao thức đó đã ảnh hưởng nhiều đến sức khoẻ của tôi vốn đã mong manh.

4/ Khi cảm thấy mình khó có thể tiếp tục gánh vác trách nhiệm, tôi đã xin Ðức Giáo Hoàng cho tôi được về hưu, theo đúng giáo luật. Ðức Giáo Hoàng đã rất thông cảm và chấp thuận. Tôi rất vui vì ơn trọng đại đó.

5/ Trước khi chính thức được về hưu, tôi xin mọi người tha thứ cho tôi những lỗi lầm thiếu sót. Riêng tôi, tôi không buồn phiền bất cứ một ai. Trái lại, tôi nhìn mọi người trong Chúa tình yêu, và nhìn Chúa tình yêu trong mọi người.

6/ Trong tương lai, tôi sẽ tiếp tục cộng tác với Ðức Cha Giuse với tất cả khả năng của tôi. Xin anh chị em cũng hãy làm như vậy.

7/ Sau cùng, tôi xin chân thành nói với anh chị em về thao thức lớn nhất của tôi lúc này. Ðó là được về với Chúa như một của lễ hèn mọn. Về với Chúa là về với Chúa Cha giàu lòng thương xót, nhờ Chúa Giêsu là Ðấng Cứu chuộc, dưới ánh sáng bình an của Chúa Thánh Thần, và trong tay Mẹ Maria là Mẹ nhân lành vốn luôn che chở những đứa con bé nhỏ yếu đuối.

Long Xuyên, ngày 22 tháng 8 năm 2003