Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 2 - 2001-2004
 ÐỜI TÔI LÀ MỘT HÀNH TRÌNH -2003-
 THÁCH ÐỐ MỚI TRÊN ÐƯỜNG TRUYỀN GIÁO -2004-
 

Hành Trình Về Cõi Sau

Tháng 11, khi nhớ về các người đã chết, tôi thường liên tưởng đến cái chết của tôi. Tôi chưa chết, nhưng sẽ chết. Ðó là một sự thực chắc chắn. Ðây là một biến cố quan trọng nhất đối với tôi.

Chết lúc nào, chết ở đâu, chết cách nào, tất cả những điều ấy có thể làm tôi lo. Nhưng điều tôi lo nhất chính là chết rồi, hồn tôi sẽ về đâu. Nỗi lo quan trọng ấy sẽ chỉ giải quyết được nhờ đức tin. Bây giờ còn sống, thì phải sống theo đức tin, để có hy vọng chết là bước vào hạnh phúc đời đời. Vậy đức tin cho tôi thấy:

1/ Ðịa chỉ, mà Chúa muốn tôi đi tới.

2/ Con đường Chúa dạy tôi phải đi, để tới địa chỉ đó.

3/ Cách mà Chúa khuyên tôi thực hiện, khi đi trên con đường đó.

Xin nói ngay: Ðức tin là lãnh vực mênh mông và sâu thẳm. Ở đây, tôi chỉ xin chia sẻ một chút đức tin, theo sự đón nhận hạn hẹp của tôi.

 Ðịa chỉ, mà Chúa muốn tôi đi tới

Nhiều khi, tôi nhìn quê Trời là địa chỉ, mà hành trình cuộc sống đời này của tôi phải nhắm tới.

Cũng nhiều lúc, tôi nói: Cuộc sống đời này của tôi là đi về Nhà Cha.

Cách nhìn và cách nói như trên cho thấy cuộc đời tôi có hướng đi, và hướng đi đó là đúng.

Nhưng cách nhìn và cách nói, mà tôi cho là rõ hơn sẽ rút ra từ Phúc Âm thánh Gioan: Cuộc sống đời này của tôi là hành trình đi về với Cha.

Trong Phúc Âm thánh Gioan, Chúa Giêsu thường nói: "Thầy đi về với Cha". Những ngày trước cuộc khổ nạn, Người nói như thế đến 7 lần. Ðịa chỉ này không là một nơi, mà là một Ðấng thiêng liêng. Ðấng ấy không xa, nhưng gần gũi. Gần không vì không gian, nhưng vì liên đới. Liên đới mật thiết và sâu thẳm.

Ðể tránh mọi nghi ngờ, Chúa Giêsu xác định: "Thầy về với Cha của Thầy, cũng là Cha của chúng con" (Ga 20,17).

Xác định đó đem lại cho tôi những an ủi ngọt ngào khôn tả. Ngọt ngào nhất là cảm nghiệm được tình Cha. Cha là tình yêu. Cha là Ðấng giàu lòng thương xót. Cha yêu thương tôi cũng trong tình thương đối với Chúa Giêsu. Cha sai tôi đi vào thế gian. Và Cha đợi tôi trở về với Cha.

Tin chắc chắn như vậy, nên tôi không ngừng hướng về Cha. Hướng về Cha với lòng khao khát. Khao khát này là tuyệt đối. Khao khát từng ngày, từng giờ. Khao khát này bỏ lại đàng sau mọi khao khát khác. Thiện chí của tôi là như vậy, mặc dầu thực tế đôi khi không được như vậy. Tôi phải chiến đấu nội tâm và đó là điều tôi phải tỉnh thức.

 Con đường nào Chúa dạy tôi phải đi để về với Cha

Con đường Chúa dạy tôi phải chọn, đó là Ðức Giêsu Kitô. Chính Chúa Giêsu Kitô phán: "Chính Thầy là con đường, là sự thực và là sự sống" (Ga 14,6).

Khi tin như vậy, tôi thấy điều quan trọng để thực thi Lời Chúa dạy trên, là biết khiêm tốn đón nhận Ðức Kitô.

Tôi đón nhận Ðức Kitô vào trong tâm hồn tôi, để sự thực và sự sống của Người trong tôi làm tôi nên người. Ðể nên người mà thôi, thiết tưởng cũng cần có yếu tố siêu nhiên ấy.

Tôi đón nhận Ðức Kitô vào tâm hồn tôi, để tôi biết thực thi ý Chúa Cha. Chúa Cha có kế hoạch riêng về tôi, khi sai tôi vào đời. Sự chu toàn thánh ý Chúa Cha nơi mỗi người làm nên sự thánh thiện của họ. Sự thánh thiện như thế đã được Chúa Giêsu tỏ cho thấy khi Người phán: "Lương thực của Thầy là thực thi thánh ý Chúa Cha" (Ga 4,34). Ðức Mẹ Maria cũng có tư tưởng như vậy, trong lời "Xin vâng" trong ngày truyền tin (x. Lc 1,38).

Tôi đón nhận Ðức Kitô vào lòng, để tôi có thể yêu thương người khác, theo giới răn mới, mà Người trối lại: "Thầy ban cho các con một điều răn mới là các con hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương các con" (Ga 14,24). Không có Người trong tôi, làm sao tôi có thể yêu thương người khác, như Người yêu thương tôi.

Tôi đón nhận Ðức Kitô vào tâm hồn tôi, để tôi có thể trở thành của lễ do tình yêu và hy sinh, để làm chứng cho Thiên Chúa tình yêu. Của lễ đời tôi và con đường cuộc sống tôi đi về với Cha là thánh giá, bởi vì thánh giá là biểu tượng cho tình yêu chấp nhận đớn đau. Chúa Giêsu đã chọn thánh giá làm biểu tượng con đường hiến tế cho tình yêu đối với Chúa Cha và đối với loài người. Tôi cũng chọn lựa như Người. Nhưng, tôi quá yếu đuối. Tôi phải kết hợp với Người trong lựa chọn quan trọng đó. Người đã nói: "Không có Thầy, các con không thể làm gì được" (Ga 15,5).

Khi kết hợp với Ðức Kitô là con đường để về với Cha, tôi thấy cách đi trên con đường đó không đơn giản.

 Cách mà Chúa khuyên tôi thực hiện khi đi trên đường về với Cha

Theo kinh nghiệm bé nhỏ của tôi, đi đứng cũng có cách đẹp cách xấu, cách gây được thiện cảm, và có cách gây nên ác cảm.

Cách đi trên con đường Ðức Kitô cũng vậy. Muốn có cách đi tốt đẹp, tôi phải nhờ đến ơn Chúa Thánh Thần.

Thí dụ để "thờ phượng Chúa Cha trong Thần Khí và sự thật", như Ðức Kitô dạy (Ga 4,23) thì phải có ơn Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần sẽ giúp tôi phân định loại giữ đạo nào chỉ là trôi nổi theo hình thức, và loại nào là giữ đạo theo bề sâu.

Chúa Giêsu phán: "Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn các con đến sự thật toàn vẹn" (Ga 16,13). Lời Chúa phán trên đây đang ứng nghiệm trên cánh đồng truyền giáo. Bởi vì có những chuyện, cả trong lãnh vực đạo, chỉ mang lại một vài phần trăm sự thực. Chính vì thế mà những người tin theo bị sai lầm trầm trọng.

Một trong những ơn Chúa Thánh Thần thiết tưởng được coi là cần thiết cho việc truyền giáo hiện nay tại Việt Nam này, là ơn hiểu biết và ơn khôn ngoan. Vì thiếu hai ơn đó, nhiều người mang danh nhà truyền giáo có thể đã không đưa người ta về với Cha.

Theo nhận xét nhỏ bé của tôi, nếu có ơn hiểu biết và ơn khôn ngoan, chúng ta sẽ nhận ra một hiện tượng xã hội mới đang nổi lên đều khắp. Hiện tượng mới đó là dân chúng bắt đầu mến phục và "bỏ phiếu" cho những người đạo đức có bề sâu được chứng minh rõ ràng chắc chắn. Nhất là trong một tình hình đạo đức đang bị xáo trộn buông thả trầm trọng. Hiện tượng mới này là một dấu chỉ thời đại. Chúng ta nên coi đó là một thức tỉnh lương tâm trên đường đi về cõi sau.

ù

Trên đây là hành trình của tôi đi về đời sau. Một hành trình đòi nhiều cầu nguyện, nhiều hy sinh, nhiều phấn đấu. Tôi không dám cho đây là hành trình mẫu. Bởi vì tôi chắc chắn: Chúa nhân lành có muôn vàn cách, để chia sẻ hạnh phúc của Người cho những người thiện chí sống theo lương tâm ngay chính.

Trong ý nghĩ đó, tôi mong chia sẻ trên đây của tôi cũng là một thái độ thiện chí của một lương tâm ý thức về bổn phận liên đới không thể coi thường.

Long Xuyên, ngày 01 tháng 11 năm 2004